FR | BE | EN | NL | RO

Behandlingshem för alkohol- och drogproblem

Castle Craig Hospital - avgiftning, beroendevård och psykiatri under ett och samma tak

Europas främsta behandlingshem tar emot svenska patienter 

 

Om du vill få en inblick i vår verksamhet, se vår korta presentationsfilm.

På Castle Craig Hospital i Skottland har vi sedan slutet abc 1980-talet arbetat integrerat med avgiftning, allmänmedicin, psykiatri och terapeutisk behandling. Vi erbjuder våra patienter en holistisk människosyn med ett brett utbud av terapeutiska insatser som t.ex. familjeterapi, KBT, DBT, traumaterapi och konstterapi.

Målsättningen med behandlingen är total avhållsamhet från alkohol och narkotika. Patienterna får lära sig de färdigheter som krävs för att förebygga återfall och upprätthålla sin nykterhet under resten av livet.

Vår verksamhet drivs på medicinsk grund. Sjukhuset är bemannat dygnet runt med medicinsk personal.  I vårt behandlingsteam finns psykiatriker, allmänläkare och sjuksköterskor. Vid inskrivning får alla patienter träffa en läkare som gör en medicinsk bedömning och lägger upp en individuell behandlingsplan. Grundstenen i vårt arbete är 12 stegsprogrammet.. All verksamhet sker på engelska och vi välkomnar engelsktalande patienter från hela världen.

På Castle Craig  har vi lång erfarenhet av att samarbeta med arbetsgivare, beroendeterapeuter och företagshälsovård runt om i Europa. Vi jobbar ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet och är ackrediterade enligt ISO 9001. Vår verksamhet och våra resultat granskas också i regelbundna inspektioner och oberoende utvärderingar.

Behandlingen på Castle Craig betalas oftast av patienten själv eller av privata sjukvårdsförsäkringar. Det finns också möjlighet att få behandlingen betald genom ett EU-direktiv som ger alla EU-medborgare möjlighet att söka vård i ett annat medlemsland. I Sverige ansöker man om detta hos Försäkringskassan.

På Castle Craig har vi inga väntetider och en egen avgiftningsenhet som kan ta emot patienter 365 dagar om året. Vill du veta mer om olika finansieringsmöjligheter klicka här

Missbruk i Sverige

I Sverige är alkoholproblem det största missbruksproblemet. Cirka en miljon personer beräknas ha en riskkonsumtion av alkohol. 300 000 personer har utvecklat ett beroende. Konsumtionen av alkohol har ökat sedan EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Vin är den mest populära drycken och står för 43 procent av konsumtionen, följt av starköl (31 procent) och sprit (19 procent). 2018 var per capita konsumtionen i Sverige 8,8 liter ren alkohol, vilket var en liten minskning jämfört med året innan. (Källa: CAN och Systembolaget.)

Läkemedelsberoende och narkotikamissbruk är också betydande folkhälsoproblem. Statistik visar att det finns omkring 65 000 läkemedelsberoende och cirka 50 000 personer som är narkotikaberoende. 225 000 personer uppger att de har använt narkotika det senaste året. (Källa: CAN)

Cannabis är den är det vanligaste narkotikapreparatet.

Vårt behandlingsprogram

På Castle Craig utgår vi från att alkoholism och narkotikaberoende är kroniska och primära sjukdomar som kräver total avhållsamhet för att man ska kunna tillfriskna. Alla våra patienter får ett personligt behandlingsprogram med skräddarsydda insatser. Grunden utgörs alltid av 12 stegsprogram i grupp som kompletteras med kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra komplimentära metoder. Alla patienter introduceras till Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) under sin behandling och vi ser deltagande i självhjälpsgrupper som en viktig del av patientens eftervård.

Vårt behandlingsprogram hjälper patienterna att lämna missbruket som dominerat deras liv och att undvika de beteenden och faktorer som kan leda till återfall. På Castle Craig får varje patient ett individuellt upplagt dagsschema med terapeutiska insatser, fysisk träning och hälsosam kost. Patienterna inkvarteras i eget eller delat rum med hotellstandard. Målsättningen med vår verksamhet är att säkerställa att patienten kan leva ett meningsfullt liv utan alkohol eller droger när han eller hon lämnar sin behandling.

Sekretess och integritet

På Castle Craig är patienternas sekretess en grundpelare. I våra riktlinjer ingår att hjälpa patienterna att skydda sin identitet och att få dem att känna sig trygga både under och efter behandlingen. 

Varför fungerar vår behandling?

Effektiv behandling alkohol- och drogproblem

Beroende är en sjukdom

Alkohol- och narkotikaberoende är klassade som kroniska hjärnsjukdomar. Beroendet definieras av att den alkohol- eller drogberoende patienten inte längre kan kontrollera sin konsumtion. Den här definitionen innebär att beroende inte bara är ett beteendeproblem och att det inte är individens fel om den har utvecklat sjukdomen.

2011 av uttalade the American Society of Addiction Medicine sitt stöd för att alkohol- och narkotikaberoende är en sjukdom. De beskriver beroendet som primär vilket innebär att det inte orsakas av andra känslomässiga eller psykiska problem. Beroendet beskrivs också som kroniskt på samma sätt som hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes, vilket innebär att det måste behandlas, hanteras och övervakas under hela livet.

Alkohol- och narkotikaberoende kan också orsaka andra sjukdomar och en för tidig död. Vanliga följdsjukdomar är en nedsatt funktion av vitala organ som t.ex. hjärna, bukspottskörtel och lever. Men forskning visar också att kroppen kan återhämta sig och läka från många av de skador som orsakas av långvarigt missbruk. 

På Castle Craig använder bl.a. vi Hyperbar syrgasterapi (HBOT) för att förbättra kroppens naturliga läkningsprocess. I denna behandling får patienten andas in 100 %-ig syrgas i en tryckkammare vilket leder till att syrehalten i blodet ökar dramatiskt. Detta bidrar till att bekämpa infektioner och främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Denna behandlingsform bygger på forskningsresultat som började publiceras på 1960-talet och som visar att HBOT kan vara verksamt vid olika sjukdomstillstånd.

På Castle Craig har vi hjälpt människor att tillfriskna från missbruk och beroende sedan 1988. Vi vet att vår behandling är effektiv eftersom vi kontinuerligt utvärderar våra resultat, både i interna och externa studier. Vi har också berättelser från miljoner av människor runt om i världen som visar att vårt förhållningssätt och våra metoder är ett effektivt sätt att uppnå ett hälsosamt liv i tillfrisknande.

Kännetecken för beroende:

  • Tvång: Personer som utvecklat ett beroende känner sig tvingade att fortsätta sitt beteende trots att de upplever skador;
  • Förnekelse: Förnekelse innehåller en rad psykologiska försvarsmekanismer som t.ex. rationalisering (ursäkter och svepskäl används för att förklara beteendet) eller minimering, där problemet ses som mindre betydelsefullt än det egentligen är. Förnekelsen måste hanteras under behandlingen om tillfrisknandet ska bli framgångsrikt;
  • Kontrollförlust: Oförmåga att kontrollera konsumtionen;
  • Upptagen av drogen: En stor del av personens tid, energi och uppmärksamhet går åt till att skaffa och använda alkoholen/narkotikan;
  • Skadliga konsekvenser: Fortsätter att dricka eller ta narkotika trots skadliga effekter.

Varför ska du välja Castle Craig?

1. Vår behandling fungerar

Vi har behandlat över 9000 patienter sedan 1988. Av de som avslutat sin missbruksvård hos oss har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått en långsiktig nykterhet. Vår senaste oberoende forskningsstudie visar att 66 procent av våra patienter uppnår långsiktig avhållsamhet.

2. Vi ger mer

På Castle Craig kan vi erbjuda en mängd olika insatser för att behandla missbruk och beroende. I vårt breda tjänsteutbud finns allt ifrån en engagerad och välutbildad personalgrupp till en mängd olika behandlingsinsatser och kvalificerad sjukvård. Många människor som har utvecklat beroende har även andra psykiska sjukdomar som t.ex. ätstörningar eller depression. På Castle Craig har vi den medicinska kompetensen att behandla psykisk ohälsa och samsjuklighet (patienter med beroende och en annan psykiatrisk diagnos).

3. Vi kostar mindre

På Castle Craig är alla insatser inkluderade i behandlingspriset och det tillkommer därför inte några extra kostnader. Jämfört med våra konkurrenter i Storbritannien är vår behandling också cirka 30 procent billigare.

4. Trettio års erfarenhet och ett mycket kvalificerat medicinskt team

Castle Craig grundades av Peter och Dr Margaret Ann McCann som är två av Storbritanniens ledande experter inom beroendevård. De är fortfarande ytterst ansvariga för vården på Castle Craig. De grundade sitt första behandlingshem, Clouds House i England, 1983, och var även med och grundade European Addiction Treatment Agency i början av 1990-talet. Vår medicinskt ansvarige chef Professor Jonathan Chick  är en internationellt framstående alkoholforskare.

5. Varje patient är viktigt för oss - före, under och efter behandlingen

Våra kärnvärden är medkänsla, empati och omsorg. Personalen är engagerad i sitt arbete och bryr sig om sina patienter. Många har själva kämpat med ett eget beroende och har, efter att ha tillfrisknat och utbildat sig, återvänt till oss för att hjälpa andra. Efter tiden på Castle Craig genomför våra patienter sin eftervård på hemorten och bjuds sedan in till de årliga återträffarna.

6. Vi drivs på medicinsk grund

Vårt behandlingsteam leds av specialistläkare och vi har alltid en psykiater i tjänst. Castle Craig uppfyller högsta vårdnivå enligt American Society of Addiction Medicine, vilket är ett kvitto på att vår behandling är en ”medicinsk ledd avgiftning och slutenvårdsbehandling".

7. Inspekteras av Skottlands hälsodepartement

Castle Craig lyder under regelverket som formuleras i  Healthcare Improvement Scotland. I Hälsodepartementets senaste inspektionsrapport fick Castle Craig betyget 6 ("utmärkt") och 5 ("mycket bra") inom samtliga tjänster. I den senaste Intertek International ISO 9001 Quality Standard Inspectionbeskrivs ledningen av sjukhuset som "föredömlig".

8. Godkänt av ledande försäkringsbolag

Tack vare vårt goda rykte, medicinska ledning och ISO ackreditering är Castle Craig godkänt av de flesta stora försäkringsbolag både i Storbritannien och internationellt för behandling av missbruksproblem.

9. Snabb inskrivning

Vi gör vårt bästa för att inskrivningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt och vi har inga väntetider. Vår växel är öppen dygnet runt, alla dagar om året. Vi förbereder vajre patients inskrivning genom att gå igenom den information som vi fått från den svenska sjukvården. När patienten anländer till Castle Craig görs också en fullständig medicinsk bedömning.

10. Vi förnyar

År 1988 var Castle Craig det första behandlingshemmet som införde 12-stegsprogrammet i Skottland. 1999 var vi det första brittiska behandlingshem som införde professionell ackrediteringsstandard för samtliga terapeuter och 2008 var vi först med att erbjuda syrgasterapi för alla patienter. Vi följer forskningsutvecklingen, deltar och närvarar vid konferenser och bedriver egen forskning

11. Vi har nöjda patienter

Vi är stolta över våra utvärderingsresultat och publicerar dem på vår hemsida. I vår senaste utvärdering uppnådde vi över 90 procent på frågan om hur nöjda patienterna var med medicinska omvårdnad, enskilda samtal, abstinensbehandling och gruppterapi. Vi får också ofta samtal och brev från tidigare patienter som berättar om hur tacksamma de är över den vård som de fått hos oss.

12. Avskildhet, lugn och ro

Castle Craig ligger inbäddat i 20 hektar privat skogsmark, vilket ger avskildhet, lugn och ro. I det vackra landskapet vid den skotska gränsen får patienterna ett välkommet avbrott från omvärlden, trots att vi befinner oss på mindre än 40 minuter avstånd från Edinburghs internationella flygplats. De omgivande kullarna ger oss möjlighet till privat vattenförsörjning.

Kontakta oss

Personalen på Castle Craig svarar gärna på dina frågor om vår missbruksvård och beroendebehandling och du kan inleda inskrivningsprocessen när som helst. Du är välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär