Pornografiberoende

Pornografiberoende?

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

För många är pornografi fortfarande ett tabubelagt ämne som man ogärna diskuterar öppet, men faktum är att 25 % av alla sökningar på webben idag är relaterade till porr. Porrsajter tillhör fortfarande de mest besökta webbplatserna på internet.

Enligt statistiken tittar alltså en stor andel av befolkningen på pornografiskt material, och konsekvenserna av att konsumera pornografi är lika negativa som de alltid har varit. På Castle Craig förstår vi att det ibland kan vara en ”naturlig” reaktion att söka upp pornografiskt material, men det är också lätt hänt att det övergår till ett tvångsmässigt beteende.

Pornografiberoende är en sjukdom som kan ha en negativ och skadlig inverkan på personliga och romantiska relationer. Men med rätt hjälp kan ett pornografiberoende behandlas effektivt.

Förstå pornografi

Pornografi definieras vanligtvis som allt slags material som visar könsorgan eller sexuella handlingar på ett sätt som framkallar en erotisk reaktion hos den person som tittar på materialet. Vissa öppet fetischinriktade sammanslutningar har dock en annan syn på det hela eftersom deras pornografiska intresse tar sig sådana uttryck att det kanske inte betraktas som pornografi. Att uppfatta icke-sexuella föremål som pornografiskt material kan vara ett symtom på psykisk ohälsa eller ett tecken på att man har ett ohälsosamt förhållande till sex.

För närvarande erkänns inte porrberoende som en officiell sjukdom av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders) eller av Världshälsoorganisationen, trots tydliga bevis på att det har en skadlig inverkan på individer och allmänheten.

Det mesta av dagens pornografiska material förekommer på miljontals porrsajter, där man hittar allt från allmänt pornografiskt innehåll till specifikt ”fetisch”-innehåll.

Porrindustrin beräknas uppgå till ett värde av över 97 miljarder dollar per år, och antalet internetanvändare som tittar på porr är cirka 28 000 varje sekund. Men är alla dessa siffror dåliga? När övergår porrtittande i ett beroende och är inte längre ett hälsosamt sätt att bli mer intim med sig själv eller sin partner?

Är det beroendeframkallande att titta på pornografi?

Man kan bli beroende av nästan vilket beteende som helst, och porrtittande är inget undantag. Porrberoende kan definieras som upprepad och tvångsmässig användning av pornografiskt material trots negativa konsekvenser.

Ett sådant okontrollerbart begär efter porr skapar, likt alla tvångsmässiga beteenden, dopaminkickar i hjärnan som förändrar hjärnans kemi.

Och precis som när det gäller substansmissbruk krävs det med tiden ökad exponering för att uppnå samma kick.

Detta kan medföra att man vänder sig till hårdare former av porr, exempelvis fetischporr, för att få sin fix. Till slut är man fast i en ond spiral som är svår att bryta utan hjälp av erfarna proffs som vet hur man gör för att tillfriskna.

De välutbildade och erfarna behandlarna på Castle Craig finns här för att hjälpa dig att ta det första steget. Vårt sätt att behandla pornografiberoende utifrån en helhetssyn kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt tvångsmässiga beteende. Ring oss idag och boka en konfidentiell konsultation med en av våra behandlingsspecialister.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Skillnaden mellan porrberoende och sexberoende

Både porr- och sexberoende inbegriper ett tvångsmässigt sexuellt beteende, men de skiljer sig åt när det gäller vilka specifika handlingar man ägnar sig åt. Porrberoende handlar om att titta på pornografiskt material, medan sexberoende handlar om att utföra olika slags tvångsmässiga sexuella handlingar, ofta med flera partners.

Även om pornografimissbruk ofta kan kategoriseras under sexmissbruk, är sexuella handlingar inte sjukdomens huvudfokus. Pornografiberoende handlar vanligtvis inte om att ha sex med någon annan.

Vissa personer kan ha symtom på båda formerna av missbruk och för en del kan även drog- eller alkoholmissbruk vara inbegripen.

Sociala risker förknippade med pornografiberoende

Det finns många potentiella sociala risker för dem som lider av porrberoende. Riskerna kan påverka dig och personer i din omgivning.

 1. Relationsproblem: De flesta som lider av ett pornografiberoende har svårt för att skapa och behålla hälsosamma relationer. Ju mer beroendet av pornografiskt material växer, desto större blir risken att man väljer att tillbringa mindre tid med sin partner, fysiskt eller känslomässigt. Det kan leda till att partnern känner sig isolerad, ensam och bortvald.
 2. Sexuell objektifiering: Det mesta av den porr som distribueras på internet idag framställer sex som en kall, känslolös handling som bara är till för att ge sexuell tillfredsställelse. Både män och kvinnor framställs som sexobjekt och inte som verkliga människor med känslor och behov av närhet och kärlek.
 3. Sexuell dysfunktion: Porrberoende kan leda till känslor av otillräcklighet och låg självkänsla, skuldkänslor och en oförmåga att känna sexuell stimulans utan att pornografiskt material finns med i bilden. Denna sexuella dysfunktion gör att personer som lider av de här problemen känner minskad sexuell tillfredsställelse.
 4. Psykiska problem: Långvarigt porrberoende har visat sig bidra till eller förvärra psykiska problem som depression, ångest och låg självkänsla, liksom andra psykiska störningar.
 5. Ekonomiska problem: Även om mycket av den pornografi som finns online är gratis, lockas man ofta att betala abonnemang för att få tillgång till speciella videor, privata webbkameror och andra tjänster. Det kan leda till ekonomiska problem för personer som är beroende av internetpornografi.

Pornografiberoende är en sjukdom som går att behandla med rätt metoder, så om du eller någon nära dig upplever något av dessa problem finns vi här för att hjälpa och stötta!

Svårigheten med att söka hjälp

Eftersom personer som kämpar med porrberoende alltför ofta förknippas med negativa stereotyper kan det vara väldigt svårt eller pinsamt att söka hjälp. Den negativa syn många har på personer som har någon form av porrmissbruk gör att det kan kännas väldigt skrämmande att gå med i offentliga grupper som Anonyma Sexmissbrukare och även privata stödgrupper. Många väljer att hellre lida i det tysta.

På Castle Craig förstår vi att det kan ta emot att söka hjälp. Vi tillämpar därför strikt konfidentialitet. Ta det första steget mot ett tillfrisknande genom att ringa vårt erfarna och medkännande vårdteam. Många har sökt behandling hos oss för sitt svåra pornografimissbruk. Vi har över 40 års erfarenhet av missbruk, och vår behandlingsmetod ger det nödvändiga stöd som du behöver för att kunna tillfriskna långsiktigt.

Pornografiberoende

Hur man söker hjälp

När du har bestämt dig för att ta tag i dina problem är nästa steg att ringa oss och boka in en konfidentiell konsultation med vårt team på Castle Craig. Vi kommer som en del av din behandlingsplan att utvärdera svårighetsgraden av din sjukdom och diskutera vilka olika alternativ som finns.

Våra behandlingsprogram är konfidentiella och diskreta. Vi kan erbjuda terapisessioner både online och på plats som schemaläggs på tider som passar dig.

Behandling av porrberoende

Vilken behandlingsmetod du får på Castle Craig beror på dina omständigheter och hur ditt pornografiberoende påverkar ditt liv. Din engagerade terapeut kan rekommendera individuell terapi, gruppterapi och/eller familjeterapi som en del av din behandling.

Vi behandlar de psykologiska aspekterna av porrberoende, vilket ger dig verktyg så att du kan uppnå långsiktig avhållsamhet. Tack vare vårt tvärvetenskapliga och holistiska tillvägagångssätt kan vi gå till botten med ditt djupt rotade beteende att tvångsmässigt missbruka pornografi.

Målet med behandlingen

Vår uppfattning är att missbruk är en sjukdom som kräver experthjälp. Likt alla sjukdomar kan vissa exponeringar utlösa oönskade symtom. Målet är därför att hjälpa dig att:

 • förstå de negativa konsekvenserna av ditt porrberoende
 • inse vilken inverkan det kan ha på intima relationer
 • utveckla hälsosamma alternativ till onlineporr
 • identifiera om en psykisk störning bidrar till ditt tvångsmässiga beteende
 • känna igen triggers eller stressfaktorer som bidrar till ett negativt sexuellt beteende
 • gå till botten med ditt porrberoende

Vikten av familjestöd

Eftersom porrberoende kan skada sexlivet kan vi rekommendera parterapi som en del av din behandling så att din partner kan få hjälp att ta itu med svåra och problematiska känslor som ofta uppkommer i sådana här sammanhang. En partner kan uppleva:

 • känslor av otillräcklighet på grund av att ni har ett dåligt sexliv eller inget sexliv alls
 • oro som grundar sig i misstankar om att du har sexuella relationer med andra
 • skuldkänslor för att hen tror att dina sexuella drifter är hens fel
 • frustration på grund av att du ljuger om hur mycket och när du tittar på porr

Hur terapi kan hjälpa

Vi använder oss endast av evidensbaserade behandlingar, som kognitiv beteendeterapi (KBT), traumaterapi och parterapi. Du kommer att tilldelas en terapeut som är specialiserad på behandling av porrberoende. Vi har våra kliniker i Storbritannien men vi tillhandahåller även tjänster i Stockholm för dem som föredrar terapi ansikte mot ansikte, men våra onlineprogram kan nås var man än bor i Sverige. Oavsett om du väljer onlinesessioner eller terapi på plats får du bästa tänkbara vård av teamet på Castle Craig.

För att du ska kunna tillfriskna är det av avgörande betydelse att du bjuder in familj och nära vänner till behandlingen. Beroende är ofta en sjukdom som påverkar hela familjen och som kräver löpande samarbete och stöd.

Saker du kan göra på en gång

Följande råd är inte avsedda att behandla den psykologiska aspekten av porrberoende, men det kan ge dig värdefulla insikter och tips så att du kan hålla kontrollen på ditt missbruk.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Gör det besvärligt att titta på pornografi

Det största hindret för att behandla porrmissbruk är att pornografi är så lättillgängligt. Ofta räcker det med att plocka upp mobilen och börja surfa på internet, men det finns saker du kan göra för att blockera vissa webbplatser så att du inte kan nå dem. Börja med att ta bort alla sparade appar eller länkar på din dator eller telefon och installera blockerare på alla dina enheter. Sådan programvara gör det svårt för dig att komma åt webbplatser som innehåller pornografiskt material. Låt någon annan ställa in lösenorden till de blockerande programvarorna så att du inte frestas att ändra på inställningarna när du känner begär efter porr.

Identifiera dina triggers

Även om det inte är så lätt är det viktigt att du försöker ta reda på vad det är som utlöser ditt beroendeframkallande beteende. Det gör det mycket lättare för dig att kunna tillfriskna. Det kan handla om allt från stress till tristess och beror ofta på att man vill fly, undvika och ta avstånd från det som händer runt omkring en. Du kan jobba på att acceptera dessa faktorer som en del av ditt liv och komma på hälsosammare sätt att reagera på dem. Det kommer att ingå i din behandling att din terapeut hjälper dig att identifiera och hantera dessa triggers.

Ta emot stöd från andra

Det kan vara en sak att erkänna för sig själv att man har ett problem, men att öppna sig och berätta för andra om sitt beroende är en helt annan sak. Det kan vara både skrämmande och givande på samma gång. Att erkänna att du behöver hjälp är inget svaghetstecken. Tvärtom, det är bland det starkaste och modigaste du kan göra och är ett viktigt steg på din resa mot tillfrisknande. Fortsätt att vara ärlig mot dina närmaste. Ansträng dig för att tycka om dig själv tillräckligt mycket för att kunna ta emot hjälp från familj och vänner som vill stötta dig på din resa.

Återuppta gamla relationer

Goda relationer och vänskapsband är avgörande för att du ska lyckas tillfriskna och uppnå långsiktig avhållsamhet. Hur du interagerar med din partner, din familj och dina nära vänner kommer att ha en positiv eller negativ inverkan på dina möjligheter att tillfriskna. Under ditt missbruk drog du dig säkert undan från flera nära relationer. Nu är det dags att reparera och bygga upp dem igen och låta dem bli en del av din nya, hälsosammare livsstil.

Ha medkänsla med dig själv

Det är vanligt att man känner starka skuld- och skamkänslor över sitt porrberoende vilket kan påverka den psykiska hälsan negativt. Därför är det viktigt att du utvecklar medkänsla med dig själv och inser att ditt beroende inte är ditt fel.

Testa mindfulness

På Castle Craig har vi en helhetssyn på sjukvård, vilket innebär att vi inkluderar mindfulness, yoga och meditation i våra behandlingar. Mindfulness hjälper dig att fokusera på svåra känslor i nuet. Meditation som helhet kan bidra till att minska stress, vilket i sin tur kan bidra till att minska tvångsmässiga begär.