Ring oss nu: +46 8 420 02 828
Skifta fokus genom mindfulness

Jag dricker en flaska vin om dagen – är jag alkoholist?

En flaska vin per dag är en betydande mängd alkohol. Det ligger över de rekommenderade riktlinjerna för måttligt drickande, som i allmänhet föreslår högst två standarddrinkar per dag för män och en standarddrink per dag för kvinnor (eftersom deras kroppskemi och struktur är annorlunda). Du kanske inte visar symtom på alkoholism nu, men du kan snart göra det om du fortsätter med den nivån av intag. Gör det mig till alkoholist? Att dagligen dricka en flaska av något som orsakar elände för miljoner kommer aldrig att vara en bra idé, oavsett hur du försöker rättfärdiga det. Men gör det dig…

3 people meeting

Utsättning av Pregabalin: Symptom, avgiftning och tidsförlopp

Att framgångsrikt sluta med Pregabalin När du hör ordet ”utsättning” kanske du genast associerar det med någon som missbrukar olagliga droger. Utsättning syftar dock faktiskt på kombinationen av fysiska och psykiska effekter som en person upplever efter att de slutar använda eller minskar sitt intag av något ämne som alkohol, receptbelagda läkemedel eller rekreationsdroger. Vilka är utsättningssymptomen med Pregabalin? I teorin har alla som tar Pregabalin potential att utveckla ett fysiskt eller psykologiskt beroende av det. Detta innebär att när du slutar ta Pregabalin är det mycket troligt att du kommer att uppleva utsättningssymptom, särskilt om du har använt läkemedlet…

Att bryta ett kokainberoende

Hur man spolar ut alkohol ur kroppen

Oavsett vilka tips och knep du använder är det mest effektiva sättet att sänka din alkoholhalt i blodet eller få ut alkoholen ur din kropp inför ett drogtest att vänta. När du konsumerar alkohol börjar din kropp bryta ner den för att eliminera den från din kropp, huvudsakligen genom levern. Hur lång tid tar detta? Alla metaboliserar alkohol olika och i olika hastighet. Det finns dock fortfarande åtgärder du kan vidta för att hjälpa din kropp att bearbeta alkohol snabbare och bli nykter fortare samtidigt som du bibehåller din hälsa. Här är all nödvändig information om hur människokroppen metaboliserar alkohol…

Missbruk och beroende

Förståelse för missbruk och beroende

Substansmissbruk orsakar svåra problem för såväl individer som för familjer i Sverige varje år. Människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt kan hamna i substansmissbruk, men det är särskilt utbrett bland dem som redan lider av psykisk ohälsa. En undersökning i Storbritannien visade att 63 % av dem som sökte behandling 2020–2021 uppgav att de led av psykisk ohälsa. Det råder en utbredd missuppfattning om att lagliga narkotikaklassade medel inte är lika farliga som illegala droger. Men drogmissbruk handlar inte bara om att missbruka olaglig narkotika. Vissa receptbelagda läkemedel och även alkohol har hög beroendepotential och kan leda till…