Ring oss nu: +46 8 420 02 828
Missbruk och beroende

Förståelse för missbruk och beroende

Substansmissbruk orsakar svåra problem för såväl individer som för familjer i Sverige varje år. Människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt kan hamna i substansmissbruk, men det är särskilt utbrett bland dem som redan lider av psykisk ohälsa. En undersökning i Storbritannien visade att 63 % av dem som sökte behandling 2020–2021 uppgav att de led av psykisk ohälsa. Det råder en utbredd missuppfattning om att lagliga narkotikaklassade medel inte är lika farliga som illegala droger. Men drogmissbruk handlar inte bara om att missbruka olaglig narkotika. Vissa receptbelagda läkemedel och även alkohol har hög beroendepotential och kan leda till…