Behandlingshem för Missbruk

På Castle Craig finns ett av Europas främsta behandlingshem med avgiftning, beroendevård och psykiatri under ett och samma tak.

Beroendebehandling

Vårt behandlingshem hjälper patienterna att lämna missbruket som dominerat deras liv och att undvika de beteenden och faktorer som kan leda till återfall. På Castle Craig får patienterna ett dagligt schema med terapeutiska insatser, fysisk träning och hälsosam kost. Patienterna inkvarteras i eget eller delat rum med hotellstandard. Målsättningen med vår verksamhet är att säkerställa att patienten kan leva ett meningsfullt liv utan alkohol eller droger när han eller hon lämnar sin behandling.

Medicinsk avgiftning

I vårt breda tjänsteutbud finns allt ifrån en engagerad och välutbildad personalgrupp till en mängd olika behandlingsinsatser och kvalificerad sjukvård. Många människor som har utvecklat beroende har även andra psykiska sjukdomar som t.ex. ätstörningar eller depression. På Castle Craig har vi den medicinska kompetensen att behandla psykisk ohälsa och samsjuklighet (patienter med beroende och en annan psykiatrisk diagnos).

På Castle Craig behandlingshem har vi sedan slutet av 1980-talet arbetat integrerat med avgiftning, allmänmedicin, psykiatri och terapeutisk behandling.

Vi erbjuder våra patienter en holistisk människosyn med ett brett utbud av terapeutiska insatser som t.ex. familjeterapi, KBT, DBT, traumaterapi och konstterapi.

Målsättningen med behandlingen är total avhållsamhet från alkohol och narkotika. Patienterna får lära sig de färdigheter som krävs för att förebygga återfall och upprätthålla sin nykterhet under resten av livet.

Vår behandlingshem drivs på medicinsk grund.

Sjukhuset är bemannat dygnet runt med medicinsk personal. I vårt behandlingsteam finns psykiatriker, allmänläkare och sjuksköterskor. Vid inskrivning får alla patienter träffa en läkare som gör en medicinsk bedömning och lägger upp en individuell behandlingsplan. Grundstenen i vårt arbete är 12 stegsprogrammet. All verksamhet sker på engelska och vi välkomnar engelsktalande patienter från hela världen.

På Castle Craig behandlingshem, har vi lång erfarenhet av att samarbeta med arbetsgivare, beroendeterapeuter och företagshälsovård runt om i Europa. Vi jobbar ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet och är ackrediterade enligt ’Healthcare Improvement Scotland’ och ISO 9001. Vår verksamhet och våra resultat granskas också i regelbundna inspektioner och oberoende utvärderingar. Behandlingen på Castle Craig betalas oftast av patienten själv eller av privata sjukvårdsförsäkringar.

Missbruk i Sverige

I Sverige är alkoholproblem det största missbruksproblemet. Cirka en miljon personer beräknas ha en riskkonsumtion av alkohol. 300 000 personer har utvecklat ett beroende. Konsumtionen av alkohol har ökat sedan EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Vin är den mest populära drycken och står för 43 procent av konsumtionen, följt av starköl (31 procent) och sprit (19 procent). 2018 var per capita konsumtionen i Sverige 8,8 liter ren alkohol, vilket var en liten minskning jämfört med året innan. (Källa: CAN och Systembolaget.)

Läkemedelsberoende och narkotikamissbruk är också betydande folkhälsoproblem. Statistik visar att det finns omkring 65 000 läkemedelsberoende och cirka 50 000 personer som är narkotikaberoende. 225 000 personer uppger att de har använt narkotika det senaste året. (Källa: CAN)

Cannabis är den är det vanligaste narkotikapreparatet.

Vårt behandlingsprogram

På Castle Craig utgår vi från att alkoholmissbruk och drogmissbruk är kroniska och primära sjukdomar som kräver total avhållsamhet för att man ska kunna tillfriskna. Alla våra patienter får ett personligt behandlingsprogram med skräddarsydda insatser. Grunden utgörs alltid av 12-stegsprogrammet med utgångspunkt i Minnesotamodellen.

Individuell terapi, baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), och gruppterapi spelar en stor roll i vårt program, liksom holistiska terapier. Alla patienter introduceras till Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) under sin behandling och vi ser deltagande i självhjälpsgrupper som en viktig del av patientens eftervård.

Sekretess och integritet

På Castle Craig behandlingshem är patienternas sekretess en grundpelare. I våra riktlinjer ingår att hjälpa patienterna att skydda sin identitet och att få dem att känna sig trygga både under och efter behandlingen.

”De första sex till tolv månaderna efter grundbehandlingen är kritiska. Det finns starka forskningsresultat som tyder på att ett fortsatt deltagande i eftervård maximerar chanserna för ett stabilt tillfrisknande och säkerställer förbättrade resultat.”

Dr Margaret Ann McCann, MB Bch, BAO, Verkställande direktör

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Beroende är en sjukdom

Alkohol- och narkotikaberoende är klassade som kroniska hjärnsjukdomar. Beroendet definieras av att den alkohol- eller drogberoende patienten inte längre kan kontrollera sin konsumtion. Den här definitionen innebär att beroende inte bara är ett beteendeproblem och att det inte är individens fel om den har utvecklat sjukdomen.

Varför ska du välja Castle Craig?

Vår behandling fungerar.

Vi har behandlat över 10 000 patienter sedan 1988. Av de som avslutat sin missbruksvård hos oss har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått en långsiktig nykterhet. Vår senaste oberoende forskningsstudie visar att 66 procent av våra patienter uppnår långsiktig avhållsamhet.

Find Us

+46 8 420 02 828

info@castlecraig.se

Castle Craig Sweden
Artillerigatan 28
114 51 Stockholm
Sweden

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*