Ring oss nu: +46 8 420 02 828

Inskrivning

two adults talking to each other

Information för svenska patienter

Inskrivning från Sverige

Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för svenska patienter att få missbruksvård på Castle Craig. Du kan själv ta kontakta med oss men du kan också få remiss för behandling av din husläkare eller behandlande läkare.

Vi samarbetar med privatpersoner, familjer, läkare, kliniker och enskilda terapeuter – den här webbsidan ger dig all information som du behövs för att vi snabbt ska kunna ta emot nya patienter.

Vi vill hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi svarar i telefon dygnet runt, 365 dagar om året. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Privatbetalande

Det enklaste sättet att finansiera behandling på Castle Craig är att betala privat. Vänligen kontakta vårt servicekontor som kan informera om kostnader och olika betalningsalternativ.

Försäkringsfinansierade patienter

Vissa patienter som kommer till oss har en privat sjukförsäkring som betalar för vården. Den exakta nivån på finansieringen beror hur försäkringsavtalet är utformat. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om de kan betala för din behandling hos oss.

Rätt till planerad vård inom EU/EES

I oktober 2013 trädde ett nytt EU-direktiv i kraft som gör det lättare för svenska medborgare att resa utomlands för att få vård och behandling.

Det här direktivet innebär att du har rätt att välja sjukvård inom EU och att ditt landsting är ansvarig för att finansiera detta. Att få landstingsfinansierad sjukvård i ett annat EU-land har blivit en laglig rättighet.

I praktiken innebär detta att en alkohol- eller drogberoende person kan få missbruksvård på Castle Craig betald upp till det belopp som vården hade kostat i Sverige. Du betalar vanliga patientavgifter och resan själv. Om vården utomlands är dyrare än den vård som du skulle fått i Sverige får du betala mellanskillnaden.

I Sverige är det Försäkringskassan som handlägger ansökningar om utlandsvård. Du ansöker med hjälp av en särskild blankett som finns på deras hemsida. För att kunna ansöka om vård utomlands behöver du har en ansvarig läkare som kan intyga ditt behov av specialiserad missbruksvård och som kan svara på frågor om journaler och ditt hälsotillstånd. Du behöver också en preliminär behandlingsplan som upprättas i samråd mellan din läkare och Castle Craig.

Du kan läsa mer om utlandsvård på följande hemsidor:

Försäkringskassan

Socialstyrelsen

Om du vill göra en ansökan via Försäkringskassan om att få vård på Castle Craig kan vi hjälpa dig med det. Du kan kontakta vårt svenska kontor på följande länk.

Medicinsk information

Under inskrivningsprocessen kommer vi att inhämta relevant medicinsk information från patientens läkare (oftast husläkare eller psykiater). Ibland tar vi också kontakt med patienten per telefon.

En av våra läkare bedömer patientens behov av medicinsk avgiftning, den fysiska hälsan, missbrukets omfattning och upprättar sedan en individuell vårdplan.

Annan nyttig information

  • Vi tar emot patienter från hela världen, men behandlingen sker på engelska och kunskaper i engelska är ett krav för inskrivning.
  • Innan patienten kommer till Castle Craig får de gärna ringa och prata med en läkare eller någon av våra terapeuter. Vi tar också emot patienter som endast vill ha en bedömning av deras behov av behandling.
  • Castle Craig har ett servicekontor i Sverige som kan hjälpa till med ansökningar, bedömningar, remisser och eftervård. För mer information om detta, vänligen kontakta oss.

Inskrivningstider

  • Inskrivning sker vanligen mån-tors mellan 09:00 och 15:00.
  • Vi tar i normala fall inte emot nya patienter på helgerna, men inskrivningsprocessen kan påbörjas en lördag eller söndag.

Inskrivningsdagen

Vår inskrivningspersonal hjälper patienten att planera för sin ankomst. De flesta patienter flyger till Edinburgh och blir upphämtade där. Men vi kan också hämta vid tågstationen. Vid ankomsten till Castle Craig kommer patienten att välkomnas av vår vårdpersonal och få träffa en av våra psykiatriker. För att kontakta vår inskrivning, vänligen maila oss på info@castlecraigswe.wpengine.com.

Utskrivning

I samband med patienten skrivs ut från Castle Craig skickar vi en remiss tillbaka till den ansvarige läkaren på hemorten. Vi hjälper också till att planera eftervården.

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök från vårdpersonal och organisationer som är intresserade av att remittera patienter till Castle Craig. Vi arrangerar också öppet hus flera gånger om året. Det finns möjlighet att övernatta på området och vi kan också hjälpa till med transporter till och från Edinburgh flygplats.

För mer information, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.