Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy berättar hur vi använder personlig information som samlas in på castlecraig.se Läs gärna denna integritetspolicy innan du använder sidan eller delar med dig av personlig information.

Genom att använda webbplatsen accepterar du de metoder som beskrivs i denna integritetspolicy. Dessa metoder kan ändras, men alla ändringar kommer att publiceras och ändringarna kommer endast att gälla för kommande aktiviteter och information, aldrig retroaktivt. Du uppmanas att läsa integritetspolicyn när du besöker webbplatsen, för att se till att du förstår hur all personlig information du delar med dig kommer att användas.

Denna integritetspolicy täcker:

 • Kontaktinformation för integritetsfrågor
 • Integritetspolicy för webbsida och kommunikation
 • Vilka vi är
 • Insamling av personlig data
 • Teknisk information
 • Hur information hålls säker
 • Vem datan delas med
 • Hur länge informationen lagras
 • Dina rättigheter
 • Hur du begär en kopia på din data
 • Klagomål
 • Cookiepolicy
 • Samtyckesformulär för personal
 • Webbsidor vi äger

Kontaktinformation för integritetsfrågor

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy eller vill rapportera ett eventuellt dataintrång, kontakta oss på info@beroendekliniken.se eller skriftligen på:

Stockholms beroendeklinik

Eriksbergsgatan 12
114 30 Stockholm

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy ibland, så att den följer de senaste riktlinjerna och är relevant för våra webbplatsanvändare. Alla väsentliga ändringar av policyn kommer att publiceras i vår blogg.

Vi tar datasäkerhet och integritet på största allvar, så vi skickar alltid svar på dina frågor och publicerar annan kommunikation så fort som möjligt.

Integritetspolicy för webbsida och kommunikation

Att din information är säker är viktigt för oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in din information, vad vi gör med den och dina rättigheter kring informationen.

Vi kan komma att uppdatera denna notis då och då.

Insamling av personlig data

Stockholms beroendeklinik är personuppgiftsansvarig för informationen som samlas in på denna och andra webbplatser. Detta innebär att Stockholms beroendeklinik bestämmer vilken information som samlas in, hur informationen kommer att användas och hur den skyddas. Vi är dedikerade att uppfylla våra skyldigheter om våra webbplatsanvändares integritet och rättigheter.

Vår registrerade adress är:

Stockholms beroendeklinik

Eriksbergsgatan 12
114 30 Stockholm

Om du har några frågor om dina dataskyddsrättigheter, kontakta info@beroendekliniken.se.

Vi samlar in information om dig för att göra ditt besök till vår webbsida till en bättre upplevelse, förse dig med den information du har begärt via telefon eller e-post, för att fullgöra ditt kontrakt med Stockholms beroendeklinik eller under loppet av vår transaktion med dig eller någon du känner på Stockholms beroendeklinik.

Det inkluderar information som vi har fått direkt från dig genom kommunikation eller via vår webbsida, men kan även inkludera information om dig som vi har fått av exempelvis din familj eller vänner som är i kontakt med oss.

Vi samlar in informationen av olika anledningar: legitima intressen där Stockholms beroendeklinik behöver informationen för att tillhandahålla sin tjänst utan att det uppvägs av din rätt till integritet; för en laglig grund där Stockholms beroendeklinik är tvungen att samla in din data; där samtycke behövs för att behandla informationen; eller där det är nödvändigt för allmänhetens bästa.

Teknisk information

För att säkerställa att varje besökare på någon av våra webbplatser kan använda och navigera på webbplatsen effektivt samlar vi dessutom in följande:

 • Teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din enhet till Internet;
 • Din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning, webbläsartillägg och versioner;
 • Operativsystem och plattform;

Information om ditt besök, inklusive klickströmmen Uniform Resource Locators (URL) till, genom och från vår webbplats.

Hur information hålls säker

Information lagras i säkra elektroniska register och pappersregister och åtkomsten är begränsad till endast de som behöver veta.

Vi anonymiserar eller pseudonymiserar även din information där det är lämpligt, för att skydda din identitet.

All vår personal är föremål för strikta integritetspolicyer.

Vem dina uppgifter delas med

Dina uppgifter lagras inom Stockholms beroendeklinik såvida det inte är nödvändigt att dela med tredje part.

Vi överför din information till andra företag för att säkerställa den vanliga företagsdriften, som till molnbaserade webbhotelltjänster. I dessa fall är säkerhetsåtgärder på plats för att säkra din information och det inkluderar att se till att webbhotelltjänstens säkerhet är godkänd och att alla leverantörer har avtalsenliga skyldigheter att följa GDPR.

Vi kan dela din information med tredje part när Stockholms beroendeklinik har en laglig skyldighet att göra det.

Vi kan dela din information med andra personer som du ber oss att dela den till, som till exempel familj eller vänner. Vi kan dela data med våra samhällsorgan, som till exempel social- eller utbildningstjänster. I dessa fall gör vi det med ditt samtycke, om vi inte är skyldiga enligt lagen att dela informationen.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att dela data där ditt samtycke är nödvändigt, och vi kommer att förklara konsekvenserna av det när du gör det.

Under vissa omständigheter kan dina uppgifter överföras utanför Sverige till andra EES-länder eller till länder utanför EES. I dessa fall säkerställer Stockholms beroendeklinik l din informations säkerhet genom strikta säkerhetsgarantier, inklusive avtalsenliga skyldigheter för tredje parter utanför EES att följa samtliga GDPR-krav och kryptering av data.

Hur länge sparas information

Din information sparas olika länge, men aldrig längre än vad som är nödvändigt.

När du ger oss information men inte är i behandling hos oss, så raderas informationen efter att ha sparats i sex månader. När du, eller den person som du kontaktar oss om, genomför en behandling med oss sparar vi din kommunikation med oss i sex år efter avslutad behandling för att följa preskriptionstiderna. När du ger oss finansiell information för betalning av behandling, så sparar vi den enligt det lagliga kravet på 7 år.

Om du eller den person som du kontaktar oss om kommer in på behandling så skickas en uppdaterad integritetspolicy till patienten vid tidpunkten.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter för din personliga information. Dessa är:

 1. Rätten att informeras om uppgifter som behandlas om dig;
 2. Rätten att begära tillgång till dina uppgifter, som ska tillhandahållas inom 30 dagar efter begäran eller två månader för komplexa fall utan kostnad, förutom under vissa omständigheter;
 3. Rätten att rätta den information som sparas, som ska korrigeras inom 30 dagar efter begäran eller två månader för komplicerade ärenden;
 4. Rätten att radera – där det är lämpligt kan dina uppgifter raderas på din begäran. Detta gäller endast om det inte är nödvändigt för företaget som registrerar informationen eller om de inte har ett övergripande legitimt intresse att göra det;
 5. Rätten att begränsa hanteringen – under vissa omständigheter har du rätt att begränsa företaget att hantera uppgifterna
 6. Rätten till dataportabilitet – under vissa omständigheter kan du begära att kopiera eller överföra din information från en IT-miljö till en annan
 7. Rätten att invända mot hantering – under vissa omständigheter kan du invända mot hantering av informationen och företaget måste stoppa hanteringen såvida det inte kan visa ett övergripande legitimt intresse.

Begär en kopia på din information

Du måste fylla i formuläret för begäran om ämnesåtkomst om du vill att vi ska förse dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Stockholms beroendeklinik om de rättigheter du har enligt GDPR. Kontakta oss på info@beroendekliniken.se.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tror att ett företag inte har följt GDPR. Kontakta på:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Eller på besöksadressen:

Drottninggatan 29, plan 5