Avgiftning från droger och alkohol

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Kontakta oss idag för hjälp, vård och stöd.

Avgiftning med tillsyn och omvårdnad dygnet runt

Avgiftning från droger och alkohol kan ofta ses som en svår och smärtsam process, vilket får många att dra sig för att ta steget att påbörja sin återhämtning. Men när det sker under överinseende av vårdpersonal i en trygg och bekväm miljö behöver avgiftningen inte vara så skrämmande. På Castle Craig finns en specialistenhet för avgiftning med plats för 10 patienter. Enheten efterlever de standarder som gäller i Storbritannien.

I programmet för beroendebehandling på vårt behandlingshem ingår en avgiftningsprocess under överinseende av vårdpersonal, för att se till att du som patient får det stöd du behöver när du slutar med alkohol eller droger. Hur behoven kring avgiftningen ser ut varierar från person till person, och varje avgiftning anpassas individuellt efter patientens behov och den eller de substanser som används.

Om du är fysiskt beroende av droger och/eller alkohol kommer du att uppleva abstinenssymtom när du slutar, vilket kan kännas obehagligt. Vårt behandlingshem är en plats där du får hjälp att hantera drogsug och övervakas av vårdpersonal som kan ingripa om du får abstinenssymtom som tremor eller kramper.

En specialistläkare som arbetar enbart för Castle Craig finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan om en akutsituation skulle uppstå. Vår avgiftningsenhet är bemannad med vårdpersonal dygnet runt.

 • Under avgiftningen avlägsnas alla spår av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser ur kroppen.

Vanliga missuppfattningar om avgiftning

Den största missuppfattningen om avgiftning är att det skulle kunna ersätta det fullständiga programmet för beroendebehandling.

I själva verket är avgiftningen bara det första steget i återhämtningen från beroendet.

Vad är avgiftning?

En av Castle Craig Hospitals grundare, Dr Margaret McCann, beskriver avgiftningen som en ”behandling av de abstinenssymtom som förknippas med plötslig eller gradvis avvänjning från droger”. Avgiftningen är en känslig process som behöver genomföras på ett säkert sätt, och det görs bäst på ett behandlingshem.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Drog- och alkoholavgiftning med stöd av vårdpersonal

Avgiftningen är första steget på vägen mot återhämtning.

Vårt erfarna team av psykiatriker, läkare och sjuksköterskor hjälps åt att övervaka varje enskild avgiftning och anpassa behandlingen så att avgiftningen blir så säker och bekväm som möjligt för patienten.

Tills dess att du är medicinskt stabil har personalen regelbundna möten för att diskutera ditt aktuella tillstånd och uppdatera din behandlingsplan utifrån de framsteg du gör med behandlingen.

Vi gör allt vi kan för att se till att våra patienter får bästa möjliga vård och resultat när de genomgår avgiftning hos oss.

För den som har ett allvarligt beroende är det farligt att sluta dricka eller ta droger utan hjälp från vårdpersonal.

På Castle Craig finns en larmknapp vid varje säng så att du snabbt kan kalla på vårdpersonalen om du behöver hjälp. Castle Craig har också en specialistläkare som är tillgänglig dygnet runt om en akutsituation skulle uppstå.

Första steget: Upprätta anamnes för alkohol- och droganvändning

Vi utför noggranna tester och analyser för att fastställa patientens historia vad gäller bruk av kemiska substanser, så att vi får en tydlig bild av vad det är patienten ska avgiftas från.

Avgiftning från alkohol

Under avgiftningen får patienterna genomgå en grundlig medicinsk bedömning, och om det behövs kan vårt medicinska team ordinera läkemedel i gradvis minskande dos för att underlätta avvänjningen.

Professor Jonathan Chick, vår konsulterande psykiatriker och medicinska chef, förklarar att läkemedelsdosen för varje patient övervakas noggrant under avgiftningsfasen för alkoholberoende. ”Man kan säga att nervsystemet hos en person med alkoholberoende är som en fjäder som har hållits nedtryckt av alkoholen … och när tyngden plötsligt lättar blir fjädern ostadig”. Detta kan leda till abstinenssymtom som skakningar, darrningar, ångest och till och med hallucinationer.

Hur lång tid tar det att avgifta sig från alkohol?

Avgiftning från alkohol kan ta mellan 5 och 7 dagar, beroende på följande faktorer:

 • hur mycket alkohol du har druckit
 • hur länge du har druckit
 • din allmänna fysiska och psykiska hälsa
 • hurdana abstinenssymtom du har.

Vi ser till att avgiftningen sker gradvis på ett säkert och bekvämt sätt. Våra läkare och sjuksköterskor tar blod- och urinprover för att se till att du håller dig frisk, och vi ordinerar även vitamintillskott eftersom de flesta som har druckit intensivt har brist på livsviktiga vitaminer och mineraler.

Vårt medicinska team, under ledning av en psykiatriker, övervakar patienterna noggrant med avseende på eventuella komplikationer och kan snabbt identifiera och agera vid eventuella allvarliga abstinenssymtom.

Lindriga symtom på alkoholabstinens kan bland annat vara:

 • Oro, depression, retlighet
 • Sömnsvårigheter, trötthet
 • Darrningar
 • Förvirrade tankar
 • Sug
 • Kroppsskakningar
 • Svettningar
 • Illamående och kräkning

Allvarliga symtom på alkoholabstinens kan bland annat vara:

 • Hjärtklappning och ökad puls
 • Kraftiga skakningar eller delirium tremens
 • Kramper
 • Kraftig förvirring/desorientering
 • Kraftig agitation/retlighet
 • Feber/försämrad koncentrationsförmåga

Alla symtom på alkoholabstinens övervakas noggrant av vårt medicinska specialistteam. Våra sjuksköterskor har många års erfarenhet av att behandla patienter under avgiftning från alkohol.

Avgiftning från droger

Hur lång tid tar det att avgifta sig från droger?

Avgiftning från droger kan ta allt från en vecka upp till sex veckor eller längre tid, beroende på vilken typ av droger man har tagit och i hur stora mängder.

Avvänjning från bensodiazepiner kan ta många månader. Vi erbjuder även hjälp med avgiftning från heroin och metadon.

Drogavvänjningen sker gradvis på ett säkert och bekvämt sätt.

Vilka abstinenssymtom man får beror på drogen, men det kan bland annat röra sig om:

 • sug, rastlöshet, kramper
 • smärta i muskler och skelett, sömnsvårigheter
 • ilska, nedstämdhet
 • ökad puls
 • diarré, kräkningar.

Drogavvänjning

När det gäller cannabis- eller kokainberoende är de fysiska abstinenssymtomen lindrigare. Till exempel kan man uppleva extrem trötthet.

Dessa symtom hanteras utan medicinska åtgärder, genom att ge patienten stöd. För att underlätta processen erbjuder Castle Craig kompletterande terapier som akupunktur, hyperbar syrgasbehandling och tekniker för stresshantering.

Abstinenssymtom vid avvänjning från opiater, som heroin, metadon eller receptbelagda smärtstillande medel som oxykodon, kontrolleras på ett säkert sätt på Castle Craigs behandlingshem. Vi hjälper patienten att hantera de influensaliknande symtomen genom att antingen gradvis minska dosen av drogen/läkemedlet eller sätta in ersättningsläkemedel, och genom att arbeta med avslappningstekniker.

Säkerhet och övervakning

För att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en så trygg avgiftning som möjligt övervakas patienterna noggrant av vårdpersonal.

Vi vet att stödjande och medkännande omvårdnad från vårdpersonal och terapeuter är en avgörande del i en smidig och framgångsrik avgiftning.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Avgiftning på Castle Craig

Vår avgiftningsenhet erbjuder bekväma privata rum med eget badrum och ett medicinskt center med tillgång till vårdpersonal, läkare och terapeut dygnet runt.

Omvårdnadsteamet på Castle Craig har ett nära samarbete med läkare och terapeuter för att erbjuda patienterna komplett vård dygnet runt.

Efter avgiftningen – fortsatt terapi

Att slutföra avgiftningen är en milstolpe för många. Ofta kan det vara första gången på många år som man inte har några substanser i kroppen.

När avgiftningen är slutförd kan du som patient fortsätta med de olika typerna av terapi och gemensamma aktiviteter som vi erbjuder på vårt rehabcenter: allt från föreläsningar, gruppterapi och enskild terapi till träning och kompletterande terapiformer som mindfulness och massage.

Avgiftningen är det första steget till ett drogfritt liv. De läkemedel som ordineras under avgiftningen hjälper till att minska suget men kan inte ta bort det helt.

Därför är det mycket viktigt att våra patienter börjar med terapiprogrammet så snart som möjligt, för att få lära sig mer om hur beroende och olika beteenden fungerar och lära sig hanteringsstrategier. Det är då återhämtningen börjar på allvar.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*