En dag på behandlingshemmet – så fungerar slutenvård

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att återhämta sig från beroende – gå med dem.

Hur ser en dag på behandlingshemmet ut?

Varje patient är unik och har sina egna individuella behov. Som patient hos oss får du därför en egen återhämtningsplan som är anpassad för just dig och bygger på en grundlig medicinsk och terapeutisk bedömning.

  • Alla patienter genomgår en grundlig bedömning och avgiftning (vid behov).
  • Patienterna får träffa en fokusinriktad psykoterapeut som följer dem under behandlingen
  • Patienterna får börja i vårt 12-stegsprogram och i gruppterapi eller enskild terapi utifrån sina individuella behov, t.ex. traumagrupp, EMDR-terapi, sorgegrupp eller dialektisk beteendeterapi (DBT).

Om du till exempel är kvinna och har ett alkoholberoende, och samtidigt lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), får du genomgå en avgiftning som är specifik för alkoholavvänjning samt delta i gruppterapi med enbart kvinnor, i traumagruppen, AA-gruppen och eventuellt EMDR- och DBT-terapi. Hur lång vistelse vi rekommenderar för dig beror också på dina personliga omständigheter.

Ladda ner broschyr för Smarmore Castle

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Smarmore Castle och vad vi kan erbjuda.

Exempel på dagsschema för slutenvård

Här följer ett exempel på hur en dag på vårt behandlingshem kan se ut:

Dagsschema

Morgon: Morgonen börjar tidigt med mindfulness och besök hos sjuksköterskorna på vårt medicinska center följt av en hälsosam frukost. Sovmorgnar ingår inte i programmet – räkna med fullspäckade dagsprogram som börjar tidigt på morgonen för att hjälpa dig att komma in i ett avslappnat tillstånd och få en positiv start på dagen. Målet är att introducera en enkel och lätthanterlig rutin som du kan bygga hälsosamma vanor på.

Förmiddag: Du får lyssna på psykologisk-pedagogiska föreläsningar av terapeuter eller se dokumentärfilmer i utbildningssyfte. Under de här sessionerna får du lära dig att känna igen specifika beteendemönster och utlösande faktorer som hjälper dig att undvika återfall efter behandlingen.

Efter dagens presentationer och en kort rast är det dags för gruppterapi.

Gruppterapisessionerna leds av en terapeut och är ett tillfälle att dela med dig av dina upplevelser och dra nya lärdomar tillsammans med andra rehabpatienter. Vi vet att beroende bäst bekämpas genom anknytning till andra människor, och att få lyssna till andra som går igenom sin återhämtning och få insikter från dem är ett av de mest kraftfulla verktygen du kommer att få pröva på.

Det kan kännas svårt eller skrämmande i början, särskilt om du tidigare har kämpat ensam med ditt beroende, men efterhand som du lär dig att delta fullt ut kommer du att nå insikter om dig själv och ditt beroende som kan göra rehabvistelsen till en tid då du lär känna dig själv och upptäcker nya möjligheter. Gruppterapin utgör en trygg och terapeutisk miljö där du får möjlighet att lyssna på andra, identifiera dig med dem och stötta dem – och de kommer att göra samma sak för dig.

Eftermiddag: Efter lunch får du möjlighet att ta en promenad i slottsparken, besöka butiken eller kanske köra ett träningspass. Senare väntar gruppterapi i workshopformat eller specialinriktade sessioner för samtidiga tillstånd som trauma och sorg eller processberoenden som spelberoende.

Två gånger i veckan har du enskilda terapisamtal.

Sen eftermiddag: Vi erbjuder även alternativa former av terapi som konst- eller musikterapi, trumterapi, hästterapi, hyperbar syrgasbehandling, massage och träning. Din terapeut kommer också att ge dig ”läxor” som du ska göra till nästa session.

Kväll: Efter middagen kan det bli 12-stegs-/NA-/AA-möten och tid för självreflektion. Ibland bjuds inspirationsföreläsare in för att dela med sig av sin återhämtningshistoria.

Dagen avslutas i regel runt åtta eller nio på kvällen, så att du får lite fritid och möjlighet att varva ner före sängdags.

Vad kan du förvänta dig av rehabprogrammet på Castle Craig?

  • Terapi: Både enskilda terapisamtal och gruppterapi erbjuds regelbundet. Terapisessionerna är avgörande för att du ska få hjälp att uttrycka dig, konfronteras med verkligheten och ta ansvar för din återhämtning. Sessionerna leds av en erfaren terapeut med inriktning på beroendeproblematik.
  • Utbildningsprogram: Här får du lära dig mer om beroendesjukdom och vad du kan förvänta dig under behandlingen och din fortsatta återhämtning.
  • Träning i livsfärdigheter: Du får tillgodogöra dig och öva på färdigheter som är avgörande för din återhämtning och på hanteringsstrategier som du behöver för att klara av utmaningarna i det nya liv som återhämtningen innebär.
  • Kostplanering: Din fysiska hälsa är också viktig både under vistelsen hos oss och under din fortsatta återhämtning. Regelbundna måltider och en välbalanserad kost ingår som en viktig del i vårt helhetsprogram för beroendebehandling. Hälsosamma matvanor ökar välbefinnandet.
  • Träningsprogram: Strukturerade träningsprogram tas fram för att hjälpa dig att vara aktiv, hålla dig frisk och må bra. Träning och motion kan vara ett bra sätt att dämpa sug och höja humöret.

Kompletterande terapi och holistiska metoder: 

Här på Castle Craig erbjuder vi bland annat spabehandlingar, massage, akupunktur, hyperbar syrgasbehandling och mycket mer. Vi kan också erbjuda specialinriktade terapiformer som konstterapi och hästterapi för att få balans i kropp och själ.

  1. Stödgrupper: Här får du delta i möten tillsammans med övriga patienter på behandlingshemmet enligt den 12-stegsmetod som först introducerades av Anonyma alkoholister. Utifrån principerna ärlighet, öppenhet och vilja till förändring bygger gruppen upp tillit, gemenskap och självkänsla genom att helt enkelt dela upplevelser, styrka och hopp med varandra. Detta är ett av de allra mest framgångsrika och kraftfulla verktygen för återhämtning.
  2. Familjeprogram: Beroende är en sjukdom som drabbar hela familjen, och det är av avgörande betydelse att familjen är delaktig i återhämtningen. Ofta är det till stor hjälp för de närstående att få lära sig lite om hur beroende och beroendebehandling fungerar. Om de närstående får möjlighet att prata öppet och ärligt om hur de känner inför tidigare beteenden och inför framtiden kan återhämtningen bli betydligt lättare för alla parter.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra rehabprogram med slutenvård på Castle Craig i Skottland eller Smarmore Castle i Irland.

Skaffa hjälp idag

Vi på Castle Craig har flera decenniers erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med beroende av alkohol eller droger, liksom många andra former av psykisk ohälsa. Vi har alltid antagit utmaningen att hjälpa människor som inte kan hjälpa sig själva, eftersom vi menar att varje liv är viktigt och värt att rädda.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*