Alkoholavgiftning

Castle Craig är en av få beroendekliniker i Storbritannien som har en medicinsk avgiftningsenhet

Vi förstår att ordet avgiftning kan ha skrämmande associationer. Det är därför vi erbjuder stöd och medicinsk vägledning under hela processen så att du kan vara säker på att du är i säkra händer.

Vårt center för alkoholavgiftning, Kirkurd House, ligger nära huvudsjukhuset. Vi har tio enkelrum med eget badrum, ett stort sällskapsrum och ett medicinskt center med heltidsanställd medicinsk personal som är tillgänglig dygnet runt. Centret följer NICE:s kvalitetsstandarder, inklusive QS11 som handlar om hur man diagnostiserar och tar hand om personer med alkoholproblem.

Snabbfakta om alkoholavgiftning

 • Hur lång tid tar det att avgiftas från alkohol? Avgiftningen varar vanligtvis en vecka. Vissa psykologiska biverkningar kan dock kvarstå längre. Läs mer.
 • Behöver du bli avgiftad under medicinsk övervakning? De flesta väljer en medicinskt övervakad avgiftning för att trygga säkerheten. Om du behöver det beror på hur svårt ditt sjukdomstillstånd är, vilket du kan få reda på genom en enkel, kostnadsfri konsultation.
 • En alkoholavgiftning räcker ofta inte för att man ska lyckas hålla sig nykter fortsättningsvis. Efter en avgiftning bör man fortsätta behandlingen på vår auktoriserade rehabiliteringsklinik.
 • Abstinensbesvär: Man kan få olika slags biverkningar av en alkoholavgiftning. Det är därför viktigt att notera att vi har medicinsk personal på vår klinik som övervakar och tar hand om alla dina symtom. Vanliga symtom är svettningar, skakningar, kräkningar och diarré samt ibland även krampanfall.

Behöver jag verkligen en avgiftning?

Patienter med ett lindrigt alkoholberoende behöver oftast inte en medicinsk avgiftning. Om du dricker mindre än 15 enheter (standardglas) alkohol 4–5 dagar i veckan är det möjligt att det inte är nödvändigt med avgiftning, men det är viktigt att konstatera att människor har olika toleransnivåer. Patienter med måttligt beroende kan i allmänhet behandlas i en mindre formell miljö eller i hemmet.

På vår webbsida kan du läsa mer om hur vi avgör om man behöver en alkoholavgiftning.

Avgiftning är det första steget i din tillfrisknandeprocess

Vi erbjuder en fullt övervakad medicinsk avgiftning från alkohol och andra beroendeframkallande ämnen. Det innebär att våra patienter har tillgång till läkare, allmänsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor dygnet runt som hjälper patienterna med deras fysiska och psykiska abstinenssymtom.

Nästan alla våra patienter på Castle Craig går igenom en avgiftning, så du är inte ensam. Vi hoppas att denna del av webbplatsen kommer att fungera som en guide för dig när det gäller alkoholavgiftning och hur en sådan kan hjälpa dig att tillfriskna.

När ska man söka hjälp, när har det gått för långt?

Vi fastställer dina alkoholvanor

För att kunna skapa ett skräddarsytt avgiftningsprogram börjar vårt medicinska team med att noggrant analysera patientens alkoholvanor. Många har en tendens att underskatta hur mycket alkohol de brukar dricka, eller hur mycket andra beroendeframkallande ämnen de faktiskt använder sig av, så det är viktigt att göra en grundlig bedömning.

I denna bedömningsfas ingår även att man tar blodprov, vilket ger det medicinska teamet en mer exakt diagnos. Ibland stöter vi på ämnen som patienten inte har nämnt. Det händer att personer söker sig till oss för ett alkoholproblem men så ser vi att de också har tagit exempelvis bensodiazepiner. I vårt avgiftningsprogram kan vi behandla båda dessa beroenden.

Medicinska undersökningar som görs på patienter som måste sluta dricka alkohol

 • Fullständig blodstatus (urea och elektrolyter)
 • Kalcium, fosfat, magnesium
 • Leverfunktionstester (albumin och GGT)
 • INR, glukos, alkoholutandningstest

Omfattande analys av alkoholvanor

 • Frågeformulären AUDIT eller AUDIT-C
 • Antal konsumerade enheter per dag, datum och tid för första alkoholintaget
 • Alkoholvanor
 • Beroende (frågeformulär SADQ)
  • ○ Lindrigt beroende – SADQ 15 eller lägre
  • ○ Måttligt beroende – SADQ 15–30
  • ○ Svårt beroende – SADQ över 30
 • Alkoholhistoria och nuvarande medicinering
 • Historia av komplikationer av alkoholbruk (till exempel leversjukdom, GI-blödning, undernäring, perifer neuropati)
 • Tidigare avgiftning och abstinenssymtom
 • Symtom som tyder på fysiskt beroende
 • Dricker/toleransnivå på morgonen, tar återställare
 • Samtidigt bruk av olagliga droger (t.ex. stimulantia)
 • Bruk/beroende av bensodiazepiner (inklusive olagligt bruk)
 • Sociala förhållanden (om patienten är vårdnadshavare, resonera om barnskydd för barnen)
 • Andra eventuella behandlingar som gås igenom, historia av våld i hemmet

Vad är vårt mål?

Alkoholavgiftning är det första steget i behandling av alkoholism.

Beroende är en komplex och kronisk sjukdom som orsakas av en persons miljö, livserfarenheter, sociala omständigheter och biologiska och genetiska faktorer. Att ta itu med dessa problem tar tid och avgiftning är bara en början, det kan inte behandla den bakomliggande orsaken.

Innan vi börjar vår behandling av en patient på Castle Craig, koncentrerar vi oss på att eliminera alkoholen från kroppen. Läs om hur en avgiftningsprocess går till.

Efter det kan patienten få maximal nytta av vårt behandlingsprogram.

Vi vet av erfarenhet att ifall patienten upplever att avgiftningen är för jobbig och inte slutför avgiftningsprocessen, kommer hen nästan alltid att direkt börja dricka igen.

Alkoholabstinens

Abstinenssymtom varierar ofta beroende på hur svåra alkoholproblem man har och hur mycket och hur länge man har druckit. Andra faktorer som kön, ålder och fysisk hälsa kan också ha inverkan på abstinenssymtomen.

Alla som genomgår en alkoholavgiftning på Castle Craig kan börja delta i terapisessionerna så snart de är i fysiskt skick för det. Detta kan göras på distans från sängen om man vill. Under avgiftningen har alla patienter tillgång till sina terapeuter.

Säker avgiftning från alkohol

Dina personliga omständigheter beror på din alkoholkonsumtion och hur många år du har druckit, men för att kunna påbörja en alkoholavgiftning på ett säkert sätt krävs medicinsk övervakning. Efter det är du redo att genomgå ett terapeutiskt rehabiliteringsprogram.

Medicinskt övervakade alkoholavgiftningar äger rum på vår anläggning, där alkoholberoende patienter vårdas dygnet runt av ett specialiserat vårdteam.

Vården består av noggrann övervakning och man får hjälp att mildra abstinenssymtomen. Dessutom ges emotionellt stöd. Alla patienter som genomgår en alkoholavgiftning övervakas av en läkare, så du som patient är i trygga händer. Avgiftningsfasen tar vanligtvis ungefär en vecka. Läs mer om abstinenssymtom.

Varför avgiftning är så viktigt

 • Målet med en avgiftning är att stabilisera ditt tillstånd så att du är redo för de mer djupgående stegen i beroendebehandlingen.
 • På Castle Craig har vi vår avgiftningsenhet i direkt anslutning till resten av anläggningen, så när avgiftningen är avslutad kan patienten flytta över till vår rehabiliteringsavdelning så snart patientens omständigheter tillåter det.
 • Det är viktigt att inse att avgiftning från vissa ämnen (exempelvis samtidigt bruk av alkohol och opioider) kan vara farligt och aldrig bör göras på egen hand.
 • Kom också ihåg att avgiftning bara är det första steget i ett rehabiliteringsprogram. Efter en avgiftning bör man fortsätta behandlingen på vår auktoriserade rehabiliteringsklinik så att man blir rustad för ett nyktert liv när man kommer hem.

Avgiftning i eller i anslutning till hemmet

Man kan avgiftas från alkohol eller droger på en avgiftningsenhet i närheten av hemmet innan man kommer till vår anläggning.

Detta kanske är nödvändigt om det är osäkert för dig att resa till din klinik innan avgiftningen äger rum eller om det krävs en akut avgiftning på grund av att du befinner dig i ett livshotande medicinskt tillstånd.

Det rekommenderas inte att man genomgår en avgiftning på egen hand. För att ha bäst chans att lyckas att förändra beroendebeteenden i grunden krävs utbildad medicinsk personal som kan ge behandlingsmetoder på en avancerad nivå. Se alternativa avgiftningsmetoder.

Du bör inte göra detta på egen hand

Faktum kvarstår att avgiftning kan vara farligt om den inte utförs i rätt miljö med medicinsk personal tillgänglig.

Här på Castle Craig kan du känna dig trygg eftersom du får medicinsk vård dygnet runt när du genomgår en avgiftning på vår rehabiliteringsenhet.

Om du letar efter en plats som du kan lita på, där du får bästa möjliga vård som hjälper dig att förändra ditt liv till det bättre, så behöver du inte leta längre. Kontakta oss.