Symtom på alkoholförgiftning och överdosering och hur man upptäcker tecknen

Behandling av drogberoende

Vårt omfattande behandlingsprogram för drogberoende erbjuder en säker och medicinskt övervakad avgiftning, tillsammans med expertterapi, utformad för att leda dig mot återhämtning och ett hälsosammare, mer givande liv. Påbörja din resa mot välbefinnande med oss idag.

Vad orsakar alkoholförgiftning?

Alkoholförgiftning, som också kallas alkoholöverdos, orsakas av att man dricker mycket på kort tid. Kroppen kan bara bryta ner cirka en enhet alkohol i timmen, så om du dricker mer än så kan det bli för mycket för kroppen att hantera.

Vem som helst kan bli alkoholförgiftad, oavsett om man är en van festare som är ute på en krogrunda eller om man är i tonåren och är på sin livs första fest där det förekommer alkohol. Även barn kan bli förgiftade om de av misstag dricker produkter som innehåller alkohol.

Tröskeln för alkoholförgiftning skiljer sig åt från person till person. Att supa till på helgerna eller att tävlingsdricka med en kompis kan få katastrofala konsekvenser. Det som är en okej mängd alkohol för din kompis kan vara för mycket för dig och kan leda till överdosering.

Kan alkoholförgiftning leda till döden?

Ja, det kan den. När det finns för mycket alkohol i blodomloppet kan hjärnan inte längre kontrollera livsuppehållande funktioner, såsom andning, hjärtfrekvens och kroppstemperatur.

Alkoholförgiftning kan vara dödlig på andra sätt. Om du häller i dig sprit försämras ditt omdöme och dina reflexer. Det kan leda till olyckor och till att du tar farliga beslut eller blir våldsam, och allt detta kan få katastrofala konsekvenser.

Alkohol dödar cirka 3,3 miljoner människor varje år, vilket innebär att en femtedel av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol. Det är skrämmande statistik.

Man behöver inte dricka mycket för att dö av en alkoholöverdos, eftersom andra faktorer också spelar in, exempelvis ålder, kön, kroppssammansättning, tolerans och hur mycket mat man har ätit. En 19-åring som inte hade någon historia av alkoholmissbruk dog efter att ha druckit endast tre glas på en fest.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Vilka är tecknen och symtomen på alkoholförgiftning?

En person som har råkat ut för alkoholförgiftning betraktas ofta av andra som att han eller hon bara ”är full”, men ett sådant tillstånd kan alltså leda till döden om man inte får akut läkarvård. Att föreslå att någon ska ”sova ruset av sig” när denne glider in i en alkoholinducerad koma kan leda till döden.

Här följer några av tecknen på alkoholförgiftning:

 • förvirring
 • sluddrande tal
 • dålig kroppskontroll (ragglar omkring)
 • långsam eller oregelbunden andning
 • kräkningar
 • kvävas av egna kräkningar
 • blek eller blå hud
 • krampanfall
 • är vid medvetande men kan inte svara på tal
 • svår att väcka
 • svimmar och glider in i medvetslöshet

Hur känns det att bli alkoholförgiftad?

Man kan uppleva det på olika sätt. Man kanske bara känner sig stupfull och tror inte att man befinner sig i en livshotande situation, eller så kan man få en blackout och rejäla minnesluckor. I vissa fall, särskilt om man ofta dricker mycket alkohol och har en hög toleransnivå, kan det vara svårt att identifiera alkoholförgiftning och ge korrekt behandling.

En 41-årig man med en historia av alkoholmissbruk lades in på sjukhus med kräkningar, magsmärtor och oregelbunden hjärtfrekvens. Istället för sina vanliga öl hade han druckit ”shots med industrialkohol”, men han mindes inte exakt vad han hade druckit. Eftersom han inte uppvisade de klassiska symtomen på alkoholförgiftning tog det många tester och en del tid innan man kunde diagnostisera honom korrekt. Han överlevde men alla gör tyvärr inte det.

Vilka är symtomen dagen efter alkoholförgiftning?

Symtomen på överdosering av alkohol kan upplevas som en rejäl baksmälla. En baksmälla brukar man kunna sova sig igenom och den går oftast över inom 24 timmar, men symtomen på alkoholförgiftning kvarstår.

Dagen efter överdosen kan man känna sig förvirrad och ostadig. Huden kan vara blek, fuktig och klibbig eller så kanske man inte kan sluta kräkas. Om du känner att det du upplever är allvarligare än en vanlig baksmälla måste du ringa efter hjälp omedelbart.

Du kan känna dig frestad, kanske på uppmaning från andra, att ta en återställare eftersom många felaktigt tror att det gör att man mår bättre. Men att ta in ännu mer alkohol i ett system som redan är alkoholförgiftat är farligt och kan förvärra symtomen.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Hur länge varar en alkoholförgiftning?

Det beror på många faktorer, bland annat kroppssammansättning, kön och alkoholtolerans, men det kan ta upp till tre dagar. Under den här tiden kan förgiftningen orsaka obotliga skador på hjärnan och andra vitala organ. Därför är det viktigt att man snabbt får medicinsk behandling.

En alkoholförgiftad person som lämnas ensam under denna period kan glida in i koma och dö. Man måste övervakas av sjukvårdspersonal. Alkoholförgiftning försämrar kräkreflexen, så man kan lätt kvävas till döds om man kräks när man svimmar eller även när man sover.

Vad är skillnaden mellan alkoholförgiftning och kraftig berusning?

Skillnaden kan tyckas vara liten eftersom symtomen (sluddrande tal, ragglande) är likartade, vilket gör att det kan vara svårt att veta om det rör sig om alkoholförgiftning. Men ett av de viktigaste kännetecknen är att personen blir full mycket snabbt. Om någon efter två timmar verkar mycket mer berusad än alla andra kan det handla om alkoholförgiftning.

Tekniskt sett betyder det att alkoholkoncentrationen i blodet är 0,08 % eller högre (dvs. 0,8 promille). För kvinnor kan det räcka med bara fyra glas på två timmar och för män fem glas. Det är inte särskilt mycket, eller hur?

Vad är skillnaden mellan alkoholförgiftning och baksmälla?

Även om de kan upplevas lika, dör man inte av en baksmälla. Baksmälla brukar pågå i cirka 24 timmar medan en alkoholförgiftning kan pågå i upp till tre dagar och symtomen är vanligtvis allvarligare. Baksmällan brukar uppträda dagen efter man har druckit medan alkoholförgiftning kan komma plötsligt och inträffa bara inom några timmar.

Efter 48 timmar kanske du känner dig förvirrad och kämpar för att hålla dig vaken och då inser du att något inte stämmer och kallar på hjälp, men då kan dina organ redan ha fått obotliga skador.

Personer som dricker och festar mycket är så vana vid baksmälla (enligt en studie upplevde 75 % av dem som drack sig berusade någon form av baksmälla) att det finns en risk att man tolkar en alkoholförgiftning som en vanlig baksmälla. Och det kan få dödlig utgång.

 • Vad händer med kroppen under en alkoholförgiftning?

  När alkoholenl finns i blodet kan den nå de inre organen väldigt lätt vilket kan skada dem. Ibland blir skadorna obotliga. Ökad alkoholhalt i blodomloppet sänker också blodsockernivån vilket kan leda till krampanfall.

  Upprepade kräkningar och försök att kräkas kan göra att blodkärlen i magsäcken spricker och det kan leda till att man kräks blod. Om man faller i koma kan andningen sluta fungera.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka permanent skada?

  Ja, det kan den. Alla vitala organ, inklusive hjärnan, kan få obotliga skador av alkoholförgiftning och många av symtomen på överdosering (som krampanfall) kan orsaka permanenta skador på hjärnan.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka leverskador?

  Ja. Att dricka en stor mängd alkohol under en kort tidsperiod kan leda till fettlever (kallas även steatos). Det här stadiet av leversjukdom kan vara symtomfritt, och cirka 40 % av dem som fortsätter att dricka kommer att utveckla inflammation i levern (så kallad alkoholhepatit), vilket leder till döden i cirka hälften av alla fall.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka njursvikt?

  Ja. Efter en rejäl berusning kan man märka att mängden urin man producerar minskar och man kan känna en smärta i nedre delen av ryggen (flanksmärta). Det är riskabelt att ignorera den här signalen eftersom den kan vara ett tecken på akut njursvikt och då behöver du genast komma under läkarvård.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka sepsis?

  Ja, det kan den. Sepsis, vilket i folkmun kallas ”blodförgiftning”, är kroppens extrema reaktion på en infektion. Förloppet går snabbt och kan förvärras av akut exponering för etanol (den aktiva ingrediensen i alkohol). Sepsis är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Om den inte identifieras och behandlas i stort sett omedelbart, kommer den sannolikt att leda till döden.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka hjärnskador?

  Ja, det kan den. När alkohol kommer in i kroppen påverkar den hjärnan. Det är därför man sluddrar och får försämrad koordination. För mycket alkohol i hjärnan skadar nervcellerna som skickar ut information till kroppen.

  Extrem uttorkning, orsakad av för mycket alkohol i systemet, kan leda till permanent hjärnskada. Man vet också att alkoholrelaterade hjärnskador kan orsaka demens och kan göra det svårt att utföra vardagliga uppgifter.

 • Kan alkoholförgiftning orsaka yrsel?

  Har du någonsin känt det som att rummet snurrar efter några glas? Det är ett tecken på yrsel, och även om den i de flesta fall går över när baksmällan avtar kan den vara ett tecken på alkoholförgiftning.

  Överdriven alkoholkonsumtion påverkar öronen, som styr balansen. Uttorkning på grund av för hög alkoholhalt påverkar vätskenivåerna i öronen och gör att du känner dig yr och har svårt att stå upp eller gå i en rak linje. Detta kan leda till olyckor och skador.

 • Hur får jag hjälp om jag har blivit alkoholförgiftad?

  Om du upplever att du, eller någon annan, får symtom på alkoholöverdos är det viktigt att medicinsk hjälp tillkallas omedelbart.

  Även om du, eller personen i fråga, är minderårig eller har tagit olagliga droger är det viktigt att man ringer efter hjälp. Sjukvårdare är inte ute efter att döma eller förebrå – de vill rädda liv.

När ska jag ringa 112 om jag misstänker alkoholförgiftning?

Det ska du göra så fort du misstänker att något är fel på grund av att du, eller någon annan, har blivit full väldigt snabbt eller ser väldigt sjuk ut. Tecken på alkoholförgiftning är om personen är väldigt dåsig och inte kan svara på tilltal eller är förvirrad, raglar omkring och har blek eller blåaktig hud.

Dessutom bör du genast ringa efter hjälp om det har gått 24 timmar eller mer sedan ditt senaste glas alkohol och du fortfarande har baksmälla och kämpar för att hålla dig vaken eller att tänka klart, eftersom du mycket väl kan ha drabbats av alkoholförgiftning.

Yngre personer med låg alkoholtolerans löper större risk att drabbas av alkoholöverdos. Även om de inte dricker lika ofta som äldre personer tenderar de att dricka större mängder och detta kan leda till överdosering. I USA är det hela 90 % av tonåringarna som dricker stora mängder vid ett och samma tillfälle.

Hur behandlas alkoholförgiftning?

På sjukhuset övervakas man av sjukvårdare som kan kontrollera om några organ har fått skador. Man kanske får dropp för att återställa vätskebalansen och fylla på viktiga näringsämnen och vitaminer, och en slang  kan föras in i munnen och vidare ner i luftstrupen för att underlätta andningen.

Hur kan jag hjälpa någon med alkoholförgiftning?

Det bästa du kan göra om du ser tecken på alkoholförgiftning är att ringa efter ambulans, även om vänner på plats säger att personen ”bara är full” eller ber dig att inte kontakta någon myndighet eftersom hen har tagit olagliga droger. Att inte agera direkt kan få farliga, rentav dödliga, konsekvenser.

Medan du väntar på hjälp, se till att hen har slutat dricka. Få personen att dricka vatten istället. Sätt personen upp och försök hålla hen vaken. Om personen har svimmat, placera hen i stabilt sidoläge. Håll personen varm och stanna hos hen. Om hen somnar kan hen falla i koma.

Spela inte läkare. Att få personen att dricka kaffe, ta en kall dusch, ta en tupplur eller gå en promenad kommer inte att hjälpa mot alkoholförgiftningen. Det gör bara att det tar längre tid för personen att få viktig medicinsk vård. När sjukvårdare anländer är det viktigt att du är ärlig och berättar vad personen har druckit och om hen har kombinerat det med några droger. Om du vet att personen har en historia av alkoholmissbruk, berätta då det.

Tänk inte att det räcker med att hen slutar dricka för att risken för överdosering ska elimineras. Alkoholnivån i blodet fortsätter att stiga i 30 eller 40 minuter efter att man har slutat dricka.

Vad händer om alkoholförgiftning inte behandlas?

Man kan faktiskt dö. Det beror på att obehandlad alkoholförgiftning kan leda till krampanfall, avtagande andning tills den upphör, dåsighet som leder till koma samt försämrad kräkreflex vilket innebär att man kan kvävas av sina egna kräkningar.

Under det första året av covidpandemin, då många var i lockdown och satt hemma själva, ökade alkoholrelaterade dödsfall med svindlande 25 %. Även om inte alla dessa dödsfall handlade om alkoholförgiftning, kan begränsad tillgång till behandling vara en bidragande orsak.

Alkoholöverdos kan leda till permanenta hjärnskador, vilket innebär att även om man slutar dricka kan den kognitiva förmågan, minnet och koordinationen ha fått bestående skador.

Vad ska jag äta om jag har blivit alkoholförgiftad?

För det första måste du dricka vatten eftersom du har blivit uttorkad. Drick små mängder i taget så att kroppen inte får i sig för mycket vatten på en gång. Om du har kräkts eller haft ont i magen till följd av alkoholförgiftning kan du ha skadat magslemhinnan, så därför bör du undvika kryddig mat.

Vanliga kolhydrater som finns i rostat bröd och pasta samt vitaminrika livsmedel som frukt hjälper din kropp att återfå balansen efter det trauma som alkoholöverdosen har orsakat.

Vilken medicin tar man mot alkoholförgiftning?

Det är viktigt att man inte självmedicinerar utan söker professionell medicinsk rådgivning efter en alkoholförgiftning. Detta beror på att man inte vet vilka effekter överdosen har fått på kroppen och vilken behandling man behöver.

Även om man snabbt och enkelt kan få tag i receptfria smärtstillande medel som paracetamol, aspirin eller ibuprofen för att lindra huvudvärken eller annan smärta, är det alltid bäst att söka råd från medicinsk expertis först så att smärtans orsaker kan utredas.

Att medicinera själv kan göra mer skada än nytta. Aspirin ökar den toxiska effekten av alkohol och kan förvärra symtomen på alkoholförgiftning.

Antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen kan påverka njurarna. Om alkoholförgiftningen har skadat njurarna kan du förvärra skadan om du tar antiinflammatoriska medel för ryggsmärta som egentligen handlar om smärta i njurtrakten vilket tyder på njurskada.

Hur undviker man alkoholförgiftning?

 1. Håll koll på hur mycket du dricker och vad du dricker
 2. Undvik att dricka en stor mängd alkohol på kort tid
 3. Drick ett glas vatten eller läsk mellan varje glas med alkoholhaltig dryck. Det förhindrar uttorkning och ger din lever mer tid att bryta ner alkoholen i kroppen
 4. Drick alkohol som du känner till effekterna av. Om du brukar dricka öl och plötsligt sveper i dig whisky är det lätt hänt att du överdoserar av misstag
 5. Sluta dricka om du börjar känna dig berusad
 6. Var medveten om tecknen på alkoholförgiftning (dvs. att du blir full mycket snabbt)
 7. Prata med dina barn. Yngre personer löper särskilt stor risk att drabbas av alkoholförgiftning eftersom de har färre möjligheter att dricka, så när de väl får chansen är de mer benägna att dricka för mycket och för fort. Acceptera tanken på att de kommer att dricka alkohol och att du behöver utbilda dem om hur man dricker ansvarsfullt och är uppmärksam på sina vänners drickande

Hur söker man professionell hjälp för alkoholförgiftning?

Även om det bara är första gången du blivit alkoholförgiftad kan det betyda att du har problem med alkohol. Du kanske lever för festerna på helgerna eller så kanske du inte dricker så ofta men när du väl gör det så har du svårt att sluta dricka. Kanske har du en historia av alkoholmissbruk som ibland tippar över i alkoholöverdos.

Oavsett anledning måste du söka hjälp. Börja med att kontakta din läkare som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt organisationer.

Det säkraste och mest framgångsrika sättet att undvika alkoholförgiftning är att ta itu med orsakerna bakom dina alkoholvanor och lära dig olika strategier för hur du undviker överdosering igen. Det är vad ett beroendecentrum kan hjälpa dig med. Oavsett vilket förhållande du har till alkohol är det aldrig för sent att få hjälp.

Om du är beroende av bensodiazepiner och i behov av en avgiftning kan du ringa vår hjälplinje idag på 08-124 00 284. En person i vårt team kommer att informera dig om dina alternativ och svara på eventuella frågor du kan ha.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*