Vad är symptomen på alkoholabstinens?

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Många patienter med alkoholism som kommer till Castle Craig kan få svår abstinens. För att undvika att våra patienter får allvarliga abstinensproblem har vi ett komplett vårdteam på plats, som hjälper till att hantera symptomen och garantera alla patienters säkerhet.

Abstinens från alkoholberoende kan visa sig på två sätt och det finns både psykiska och fysiska symptom.
Om du dricker mycket alkohol, oavsett om det är några glas för att koppla av eller hetsdrickande på helgen, kan det vara svårt att sluta eller dra ner. Om du börjar må dåligt ifall du dricker mindre eller till och med slutar helt, kan det vara så att du lider av alkoholabstinens. För att slippa må dåligt börjar många då dricka igen, som skapar en ond cirkel. . Då är det bättre att söka behandling för alkoholberoendet.

Ett alkoholberoende är inte alltid synligt för dig själv eller dina närstående. Det finns många högfungerande alkoholister. Du kanske har ett krävande jobb, bara dricker de bästa vinerna, aldrig blir full eller får baksmällor. Men du kan ändå ha ett alkoholberoende, och när du slutar dricka kommer du sannolikt att få abstinens.

Du är här för att du tror att du har ett alkoholproblem och vi vill göra någonting åt det. Grattis åt att ha tagit det första steget! Vi finns här för att hjälpa till och ge dig stöd. Här förklarar vi vad du kan förvänta dig när du slutar dricka, hur du kan hantera alkoholabstinens och hur du kan bryta ditt beroende för alltid .

Vad är alkoholabstinens?

Alkoholabstinens är kroppens och hjärnans reaktion på att du slutar dricka alkohol. Abstinensen kan börja sex timmar efter ditt sista glas, beroende på hur du dricker, din historik med alkohol och din allmänna hälsa.

Hälften av alla personer med alkoholism får abstinens och ett fåtal behöver läggas in på sjukhus. Symptomen kan vara allt från lindriga till allvarliga och kan ibland även vara livshotande.

Vanliga symptom på alkoholabstinens inkluderar:

 • Förvirring, ångest eller skakningar (kallas även delirium tremens eller DT)
 • Svettningar
 • Nervositet
 • Lättretlighet
 • Rusande hjärta
 • Hög andningsfrekvens
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Depression
 • Sömnsvårigheter
 • Aptitförlust
 • Syn- och hörselförändringar

Personer med lindrig eller måttlig abstinens kan ibland hantera det själva och abstinensen varar i upp till en vecka. Personer som har druckit längre eller mer kan ha svårare abstinens, som kan bli farlig och hålla i sig i fyra veckor eller längre.

Du mår inte bara dåligt när du har alkoholabstinens, utan har även ett sug efter mer alkohol för att kunna känna dig “normal”.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Vad orsakar alkoholabstinens?

Du kanske tror att du behöver alkohol för att vara rolig att umgås med på fester, men samtidigt som alkohol gör att du känner dig mer pratsam och mindre hämmad har det även en depressiv effekt. Alkoholen försämrar hjärnans funktioner , förstör hjärnceller och din förmåga att tänka klart.

Du kanske vänder dig till alkohol eftersom det gör att du känner dig avslappnad och glad. När du dricker utsöndrar nämligen hjärnan mer av hormonet dopamin som är kopplat till välmående. Alkohol aktiverar även hjärnans GABA-receptorer (gamma-aminosmörsyror) som gör att du känner dig avslappnad.

Överdrivet drickande kan leda till att GABA-receptorerna minskar. När du slutar dricka känner du dig mindre avslappnad, mer stressad och tänker att det enda som kan lugna ner dig är mer alkohol.

Alkohol påverkar även det centrala nervsystemet, nätverket med celler som ger oss våra grundläggande fysiska och mentala funktioner. Sluddrigt tal, dåligt minne och försämrad koordination är vanliga biverkningar av en överdriven alkoholkonsumtion.

Om du ofta dricker mycket vänjer sig hjärnan vid det, vilket gör att du kan fungera med alkohol i ditt system. Hjärnan försöker övervinna den sederande effekten av alkohol och ökar nervaktiviteten för att du ska känna dig mer vaken. Om du slutar dricka fortsätter hjärnan att vara överaktiverad och abstinensen börjar komma.

All abstinens är obehaglig och det är anledningen till att många alkoholister ofta utvecklar abstinensutlöst ångest som kan leda till återfall. Även om du vet att alkohol förstör ditt liv, kan symptomen vara svåra att hantera och det lättaste sättet att lösa det på är att dricka igen.

Vilka är de allvarliga symptomen på alkoholabstinens?

Hur allvarlig abstinensen är beror på hur länge personen har druckit och hur mycket de har druckit. Ålder, genetik och underliggande fysiska och psykiska hälsoproblem spelar också in.

Allvarliga symptom på alkoholabstinens kan inkludera:

 1. Hallucinationer
 2. Epileptiska anfall
 3. Kroniska nervskador (särskilt i fötterna som kan leda till dålig balans och fall)
 4. Delirium tremens
 5. Uttorkning
 6. Koma
 7. Dödsfall

Ingen vill tro att de har någon form av beroende. Många minimerar ofta hur mycket de dricker för sig själva och andra. Det är lätt att säga att du bara dricker ett glas vin om dagen, men om glaset är stort som en balja kan du ha vara beroende. Att dricka varje dag, oavsett mängd, är också ett tecken på alkoholberoende.

I många fall behandlas alkoholister först när en eller flera av deras symptom gör att de måste söka vård. Personerna kan redan ha börjat leka med döden och behöver ofta akut intensivvård. Även om det är ovanligt kan alkoholabstinens vara dödligt.

Åldern spelar också in. Fler personer under 30 som dricker för mycket har mindre eller ingen abstinens jämfört med personer över 30. Men symptomen är inte värre för äldre personer, så åldern ska inte vara ett hinder om du vill sluta dricka och leva nyktert. Tro aldrig att du är för gammal för att bli nykter. Det är inte svårare för dig än för någon som är hälften så gammal.

De goda nyheterna är att alla abstinenssymptom, oavsett svårighetsgrad, kan hanteras med rätt behandling och stöd.

Hur mycket alkohol måste jag dricka för att få abstinens?

Detta är inte en exakt vetenskap, eftersom alla påverkas olika av alkohol. Detta stämmer även med baksmällor – en del mår jättedåligt efter ett eller två glas, medan andra aldrig verkar få baksmällor oavsett hur mycket de dricker.

Vad vi vet är att för mycket drickande ofta leder till att man blir fysiskt beroende. Eftersom hjärnan och det centrala nervsystemet har anpassat sig efter den mängden alkohol som finns i kroppen, måste funktionerna i både hjärna och centrala nervsystemet omkalibreras igen efter att du slutar tvärt eller skär ner rejält. Detta kan leda till abstinens.

Ett regelbundet drickande behöver inte vara särskilt långvarigt innan abstinens börjar infinna sig. Mängden du dricker spelar också in i detta. En studie visade att män som drack 30 glas per dag under tre månader fick abstinens efter utsättning av alkoholen. Männen som drack mest, hade de allvarligaste symptomen med hallucinationer, anfall och delirium tremens.

Personer med alkoholism kan utöver den fysiska abstinensen oroa sig över att nykterheten kommer att påverka deras fritid och ekonomi, deras relationer och vänkrets.

Att det blir mer problem av att sluta dricka än att bara fortsätta är en vanlig missuppfattning bland personer som dricker regelbundet. Om du tror det, är det viktigt att få professionell vård. Behandlingen kan ge dig strategier för hur du kan leva ett rikt och innehållsrikt liv utan alkohol.

Hur länge varar alkoholabstinens?

När du har fattat beslutet och slutar dricka, börjar kroppen sin avgiftning vilket innebär att alkohol försvinner ut ur ditt system. Abstinensen kan börja inom några timmar efter den sista konsumtionen av alkohol och även om din första tanke kanske är att dricka igen, är det bättre för både dig och dina närstående att inte göra det.

Som tur är, varar inte abstinensen särskilt länge för de flesta och det finns behandling som kan hjälpa dig. Detta kan du förvänta dig av abstinensbesvären:

6 till 12 timmar: Du kan börja känna av lindriga symptom som huvudvärk, oro, illamående eller darrande händer. Du kan känna ett sug efter alkohol för att ‘lugna nerverna’.

12 till 24 timmar: En del får syn- och hörselstörningar som innebär att de ser och hör saker som inte finns. Du kan också få taktila hallucinationer när det känns som att något rör vid din kropp, som till exempel att insekter kryper över huden.

1 till 3 dagar: I lindriga fall förvärras symptomen under den här perioden, sedan trappas dem ner. Hos ungefär 10 procent blir symptomen värre, med feber och svettningar. Fler än 90 procent av alla anfall inträffar 24 till 48 timmar efter det sista glaset och delirium tremens kan sätta igång 48 timmar eller senare.

3 till 7 dagar: Kronisk delirium tremens kan leda till aggressivitet , uttorkning, snabba hjärtslag, rusande hjärta, högt blodtryck och minskat blodflöde till hjärnan. Det leder ofta till utmattning och lång sömn.

7 dagar och framåt: Psykiatriska problem vid abstinens inkluderar ångest, depression och sömnlöshet. Problemen kan hålla i sig långt efter att den akuta abstinensen har försvunnit. Eftersom att symptomen kan hålla i sig olika länge, kan återfall ske efter både dagar, månader eller år efter den primära avgiftningen. Det är därför viktigt med långvarig behandling för alkoholberoende.

Post-akut abstinenssyndrom (PAA)

I de flesta fall avtar symtomen på alkoholabstinens efter en eller två veckor, men bieffekterna av långvarigt och tungt drickande kan pågå mycket länge, och ibland hela livet. Efterverkningarna brukar vara psykiska, som till exempel depression, ångest och en oförmåga att njuta av livet utan alkohol.

Risken för att ta ett återfall är som högst i denna fas och mer än tre fjärdedelar av alkoholister tar ett återfall inom ett år efter alkoholavgiftningen. Detta beror ofta på intensiva sug efter alkohol, en oförmåga att hantera triggers som brukade få dem att dricka (som att bråka med en partner eller en dålig dag på jobbet) och att de inte får fortlöpande professionell vård.

Återfall, att gå tillbaka till alkoholismen, att bli nykter och få abstinens har en långvarig påverkan på hjärnan, påverkar minnet, koncentrationen och beslutsfattandet.

PAA-symptomen kan försvinna och komma tillbaka under ditt tillfrisknande. Det är viktigt att du förstår att de kan komma tillbaka och förbereder dig för det genom att ha tillgång till vård och stöd.

De vanligaste PAA-symptomen är:

 • Ångest
 • Förvirring
 • Sömnstörningar
 • Humörsvängningar
 • Depression
 • Lättretlighet
 • Utmattning
 • Intensivt alkoholsug

Kan mediciner lindra alkoholabstinens?

Att sluta dricka tvärt kan vara farligt om abstinensen blir för svår och en del kan helt enkelt inte hantera det.

Vissa läkemedel kan hjälpa till under övergången från aktivt beroende till nykterhet. Bensodiazepiner (eller ‘benso’), som exempelvis diazepam, brukar ses som medicinsk standard för alkoholabstinens. Medicinen lindrar flera symptom som till exempel ångest, sömnstörningar, huvudvärk, smärta och anfall.

Andra läkemedel inkluderar akamprosat (säljs som Campral) som minskar suget efter alkohol eller disulfiram (säljs som Antabus) som gör den som dricker alkohol, allvarligt sjuk.

Bensodiazepiner är receptbelagda och skrivs endast ut som en del av en övervakad behandlingsplan. De kan göra dig dåsig och måste tas med försiktighet och inte vid bilkörning . Eftersom de kan vara beroendeframkallande krävs därför uppsikt av vården.

Doseringen beror på hur beroende du är av alkoholen och hur allvarlig din abstinens är. I vissa fall sänks doseringen successivt tills du klarar dig helt utan medicinen. Det kan vara farligt att ta medicinerna samtidigt som du fortsätter dricka, eftersom biverkningarna är mycket obehagliga.

Castle Craig erbjuder medicinskt övervakad avgiftning för alkoholberoende, och våra läkare och sjuksköterskor ser till att du är trygg och bekväm under din avgiftning. Få reda på mer om vårt program för alkoholavgiftning.

Är det säkert att avgifta sig från alkohol hemma utan medicinsk övervakning?

Kort sagt, nej. Svåra abstinenssymptom kan göra dig till en fara för både dig själv och personer i din närhet. Nedstämdhet och depressiva känslor kan leda till ett självskadebeteende eller självmordstankar. Lättretlighet kan bli till aggressivitet eller våldsamhet. Att få anfall eller delirium tremens när du är själv, kan vara skrämmande och till och med dödligt.

Det är viktigt att du inte är själv när du behandlar din alkoholism. Det finns mycket hjälp att få. Du kan till exempel kontakta din vårdcentral för att få en remiss till passande vårdinsatser, som till exempel vård på ett behandlingshem som Castle Craig.

Alkoholism kan ha skadat ditt liv, ditt arbete och dina relationer. Om du har några särskilda behov, som till exempel en trygg plats att bo på eller hjälp med ett drogberoende, finns det organisationer som kan hjälpa dig. Du kan hitta en lista på organisationer här.

Om du delar ditt hem med en person som är alkoholist och har bestämt dig för att bli nykter, kommer det att vara mycket svårt om den andra inte väljer att bli det. . Det kan till och med vara omöjligt. Närvaron av alkohol, tillsammans med att du känner dig tvungen att dricka med den andre , kan vara svårt att stå emot. Om det stämmer in på dig, försök att hitta någon annanstans att bo så att du kan vara fokuserad och inte distraheras från ditt mål att bli nykter.

Vad kan jag förvänta mig av behandlingar för alkoholism?

Det bästa och säkraste sättet att hantera abstinens och komma över sug på är på ett behandlingshem som Castle Craig. Där behandlas du av experter på alkoholism som kan ge dig medicinskt stöd genom vårt program för alkoholavgiftning. Vi har även evidensbaserad behandling, som rådgivning och samtalsterapi.

Alla har en unik relation till alkohol och därför är även behandlingsplanen unik. Du får hjälp och stöd som är skräddarsytt utifrån dina behov och omständigheter.

Samtal kan ge dig strategier som hjälper dig att hantera sug och triggers som tidigare fick dig att börja dricka. Du får också träffa likasinnade personer som har lyckats tillfriskna från ett beroende. De vet vad du går igenom och kan ge råd, stöd och inspiration.

Castle Craig erbjuder öppen- och slutenvård som varar i minst fyra veckor. Men du kan även få öppenvårdsbehandling genom vår systerklinik CATCH Recovery.

Öppenvårdsbehandling för alkoholism

I öppenvårdsbehandling besöker du kliniken på avtalade tider för behandling och terapi. Det passar personer som har lindrig eller måttlig alkoholabstinens.

Det innebär att du kan fortsätta som vanligt i din familj och på ditt arbete, men du kommer att exponeras för många triggers i ditt normala liv och risken är större att du tar ett återfall. Det är viktigt att du har en trygg miljö där du kan avgiftas och ha ett starkt stödnätverk.

Öppenvård passar inte om du har livshotande alkoholabstinens, som delirium tremens eller självmordstankar. Då behöver du dygnet runt-vård för att du ska vara säker.

Slutenvårdsbehandling för alkoholism

Det säkraste sättet att hantera abstinens på och tillfriskna från alkoholism för gott är genom behandling på ett behandlingshem. Där bor du lika bekvämt som på ett hotell samt har medicinskt och känslomässigt stöd dygnet runt. Personer som genomgår ett slutenvårdsprogram på behandlingshem löper mindre risk för återfall. Stödet upphör inte när du lämnar, det fortsätter så länge som du behöver det – kanske hela livet.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*