Att blanda Pregabalin (Lyrica) och alkohol – biverkningar och risker


Många människor som använder Pregabalin (varumärket Lyrica) inser inte att detta läkemedel måste tas exakt enligt rekommendationerna. Det betyder att det inte bör blandas med andra substanser, inklusive alkohol.

Lyrica är lätt att missbruka och kan leda till beroende. Att blanda det med alkohol kan öka den risken och orsaka negativa konsekvenser.

Den här sidan kommer att förklara varför det kan vara skadligt för din hälsa att blanda Pregabalin med alkohol och varför du bör diskutera eventuella frågor med din läkare innan du gör det.

Effekter och faror med att kombinera alkohol och Lyrica

Att blanda alkohol och Pregabalin kan orsaka:

 1. Försämrat omdöme
 2. Sömnighet
 3. Andningssvårigheter  
 4. Sedering
 5. Klåda
 6. Svullnad av svalg, tunga och läppar

Hur påverkar alkohol och Pregabalin kroppen?

Alla receptbelagda läkemedel kommer med en varning som beskriver deras potentiellt farliga biverkningar. Det krävs bara en liten mängd alkohol för att intensifiera effekterna av Lyrica och förändra dess inverkan på din kropp och hjärna. 

Båda substanserna dämpar det centrala nervsystemet och när du börjar kombinera substanser som är depressiva ökar du allvarlighetsgraden av dessa effekter.

Om du dricker alkohol medan du tar Pregabalin, eller om du känner någon som gör det, rekommenderar vi att du söker hjälp för att avgöra om du missbrukar ditt recept.

Om du blandat Pregabalin och alkohol

Om du redan har tagit Pregabalin efter att ha druckit alkohol och du är orolig för farorna är det viktigt att förbli lugn om du inte upplever några omedelbara symtom.

Beroende på dosering och mängd alkohol som konsumerats kan du börja känna dig dåsig. Om du har tagit Pregabalin efter att ha druckit alkohol är det viktigt att komma ihåg att Pregabalin kommer att öka effekterna av yrsel och du kommer att ha svårigheter med balans och koncentration. Du får inte köra eller använda någon typ av tung maskin. Om dina symtom fortsätter eller förvärras måste du söka läkarvård.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Hur påverkar Pregabalin det centrala nervsystemet?

När du börjar blanda Pregabalin med alkohol ökar sannolikheten för att du missbrukar dessa substanser på lång sikt dramatiskt, på grund av den intensiva känslan av eufori i kombination med berusningen från alkoholen.

Vid missbruk kan Lyrica ha negativa effekter på CNS (det centrala nervsystemet), och när det används i kombination med andra CNS-depressiva medel kan det vara extremt farligt och till och med livshotande. 

Om mer än ett centralt CNS-depressivt medel används i kombination med Lyrica finns det risk för andningsstillestånd, koma eller död.

Det är viktigt att beakta allvaret i dessa biverkningar vid körning, bad eller annan aktivitet som kan sätta ditt liv i fara.

Pregabalin har som uppgift i kroppen är att förhindra nervsmärta genom att störa smärtsignaler som skickas från hjärnan och det är minskningen av neuronsignaler till det centrala nervsystemet som gör att det kan kontrollera krampanfall och smärta.

Var medveten om din dos av Pregabalin

Föreskrivna doser av Pregabalin skiljer sig beroende på problemet som behandlas.

En dos på 50 mg och 75 mg är den minsta dos som krävs för att uppleva någon effekt. Att blanda detta med alkohol innebär dock att du kommer att uppleva en mycket mer intensiv reaktion tillsammans med biverkningar även om din dos är liten.

Viss information om att dricka alkohol med Pregabalin är ganska oklar, så om du är någon som har ordinerats Pregabalin måste du komma ihåg att prata med din läkare om du tänker dricka alkohol medan du tar medicinen.

CTA – Om du har missbrukat Lyrica och oroar dig för att du kan vara beroende kan vårt behandlingsprogram för beroende hjälpa dig. Ring vår mottagning i Stockholm idag för att boka en kostnadsfri bedömning av dina behov.  

Kan alkohol och Pregabalin påverka din andning?  

Antikonvulsiva medel som Pregabalin är mycket säkrare än opioider för långtidsanvändning, vilket är anledningen till att de används för att behandla många typer av kronisk smärta.  

2017 utfärdade dock Storbritanniens läkemedelsmyndighet en varning om att Pregabalin orsakar ”andningsdepression”.

Andningsdepression inträffar när din andning blir så långsam och ytlig att du får för mycket koldioxid i blodet och inte tillräckligt med syre, vilket kan vara dödligt.

Det finns inga bevis för att alkohol påverkar denna reaktion på något sätt, men om du upplever något av följande symtom kan du drabbas av en allergisk reaktion eller andningsdepression.  

Sök hjälp omedelbart om du upplever något av följande symtom:  

 • Ett utslag på huden som kliar, är rött, svullet eller är fyllt med blåsor
 • Väsande andning
 • Trånghet i bröstet eller halsen  
 • Problem att andas eller prata
 • Svullnad i munnen, ansiktet, läpparna, tungan eller halsen

Kan Pregabalin användas för att behandla alkoholberoende?

Vissa studier har undersökt Pregabalin som en effektiv behandlingskälla för alkoholabstinens, eftersom det har visat vissa bevis på att minimera alkoholsug samt sömnlöshet, ångest och andra fysiska abstinenssymtom.

Du får inte försöka avgifta eller använda receptbelagda läkemedel utan intervention av läkare eller psykiatriker. Detta eftersom det kan leda till substansmissbruk.

Här på Castle Craig har vi specialutbildade psykiatriker och läkare som vet hur man hanterar din avgiftning. Om du behöver hjälp, kontakta oss idag.

Vad är det säkraste sättet att behandla alkohol- och Pregabalin (Lyrica)-beroende?  

Behandling av alkohol- och Pregabalinberoende skiljer sig från behandling av ett enskilt beroende eftersom det finns fler aspekter att beakta.

Avgiftning är det första steget mot tillfrisknande och detta behöver övervakas medicinskt för din egen säkerhet. Du kan uppleva obehagliga abstinenssymtom från båda substanserna, vilket är anledningen till att drog- och alkoholrehabilitering är det säkraste sättet att behandla alkohol- och Pregabalinberoende.

På Castle Craig integrerar vi din behandling med andra välkända terapier som 12-stegsterapi, KBT, EMDR, gruppterapi med mera. Vår klinik har omfattande erfarenhet och framgång i behandling av alla typer av beroende, inklusive de med blandmissbruk (polysubstansberoende), vilket vanligtvis är mycket mer komplext att behandla.  

Om du är någon som är beroende av mer än en substans kan processen av avgiftning och tillfrisknande kräva en mer medicinsk övervakning, intensiv rådgivning och eftervård.

Frågor och svar om Pregabalin och alkohol

Är Pregabalin beroendeframkallande?

Om du följer ditt recept korrekt är risken för Pregabalinberoende låg, men att blanda det med andra substanser kan leda till beroende och missbruk.

Är det vanligt att människor missbrukar Pregabalin och alkohol?  

Personer som vill förstärka effekterna av Pregabalin och alkohol blandar de två för att uppnå ett mer intensivt rus.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Få hjälp idag

På Castle Craig har vi decennier av erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med receptbelagt läkemedelsberoende. Om du funderar på att resa bort från ditt närområde för att få diskret och konfidentiell heldygnsvård, kan du prata med vårt team i Stockholm för att få veta mer om våra behandlingsprogram.

 • Källor
  1. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240216161971/anx_161971_sv.pdf
  2. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20040706000014
  3. https://www.meds.se/lakemedel/lyrica/
  4. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2010/01/leverbiverkningar-av-pregabalin-lyrica/
  5. https://www.drugs.com/food-interactions/pregabalin,lyrica.html
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3206785/