Kognitiv beteendeterapi i beroendebehandling (KBT)

Behandling av drogberoende

Vårt omfattande behandlingsprogram för drogberoende erbjuder en säker och medicinskt övervakad avgiftning tillsammans med expertterapi. Påbörja din resa mot tillfrisknande med oss idag.

Varför används KBT i beroendebehandling?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad och effektiv behandling.1 Att använda KBT för att behandla beroenden har visat sig underlätta  abstinensen och även kunna förebygga återfall.2,3

KBT används ofta som psykologisk behandling inom beroendebehandling och  KBT-terapi lär dig identifiera destruktiva tankar och beteenden som är kopplade till ditt beroende. Din KBT-terapeut hjälper dig att utveckla realistiska strategier för att undvika eller ändra dessa mönster. Strategierna kan användas långsiktigt  för att underlätta hanteringen av  abstinensen.

Vi på Castle Craig förstår hur användbart KBT är under tillfrisknandet från ett beroende. Vi har därför valt att erbjuda det som en del av våra skräddarsydda behandlingar.

Ju mer du övar, desto lättare blir det att använda dig av verktygen som du får under KBT-behandlingen. När du har spenderat 28 dagar på vårt  behandlingshem, kommer du ha med dig flera olika färdigheter och kunskaper som du kan använda i ditt vardagliga  liv.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som är baserad på att att utforska sambandet mellan tanke, känsla och handling.. Målet är att identifiera negativa föreställningar och antagningar som leder till destruktiva beteenden. Utbildade terapeuter kan utmana tankarna i en trygg miljö.

Kognitiv beteendeterapi är en metod som baseras på koncept från 1960-talet.1 De senaste decennierna har det blivit allt mer populärt och rekommenderas nu i Storbritannien vid  psykisk ohälsa. KBT kan vara användbart både på egen hand, eller i kombination  med medicinering.

Många kan hjälpas av KBT och framförallt personer med psykiska problem.5 Problemen kan inkludera beroenden, depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). De som upplever dessa olika problem,  bör konsultera med  vårdpersonal för att ta reda på om kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp.7

Det går att få KBT-terapi på både vårdcentralen  eller på ett behandlingshem. Terapin kan vara enskild eller i grupp, beroende på vad som är bäst för patienten.1

Terapin ges över flera sessioner och pågår ofta under minst en månad. #KBT Ett exempel på en behandlingsplan är en timmes terapi varje vecka under tre månader. För en del personer kan det vara bättre att behandlas med KBT på ett behandlingshem. En läkare eller terapeut kan rekommendera hur lång behandlingen ska vara och hur programmet ska utformas,  utifrån dina behov.

En viktig del av kognitiv beteendeterapi är hemuppgifterna.8 Din terapeut kommer att ta fram olika övningar tillsammans med dig, som du ska öva på mellan terapisessionerna . Det gör att ny kunskap från terapin kan integreras i ditt vardagliga  liv. Framstegen kan du sedan utvärdera tillsammans med din KBT-terapeut.

När du är färdig med KBT har du fått nya tankemönster och färdigheter som förebygger skadliga beteenden. Kunskaperna efter ett KBT-program kan användas under resten av ditt liv för att hantera många olika situationer.8

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Hur fungerar KBT?

Kognitiv beteendeterapi förändrar hur en person tänker och agerar. KBT använder psykologiska teorier, specifikt den kognitiva triangeln, för att få till dessa förändringar.7 Den kognitiva triangeln har tre interagerande element – tankar, känslor och handlingar.7 Tankar påverkar våra känslor och handlingar, och handlingarna påverkar i sin tur tankarna och känslorna. Den kognitiva triangeln förklarar därför varför  ohälsosamma attityder ofta leder till ohälsosamma beteenden.

Kopplingen mellan  tankar, känslor och beteenden

Här är ett exempel på hur en negativ tanke kan påverka någons känslor och handlingar:

Någon på jobbet hörde sina kollegor säga deras namn i ett privat samtal:

 1. Tanke: ‘De säger hemska saker om mig.’
 2. Känslor: Orolig, paranoid och upprörd.
 3. Beteende: Under resten av dagen undviker den  sina kollegor och går hem tidigt genom att låtsas vara sjuk.

Hur kan KBT hjälpa dig att bryta en negativ cirkel?

En viktig del av kognitiv beteendeterapi är att identifiera upprörande tankar. Alla har sina egna  tankar och föreställningar som är baserade på tidigare händelser, varav en del är skadliga.9 Tankarna kan ändra hur någons ser på sitt eget liv och omvärlden. För att ändra synsättet hjälper en psykolog till att utforska dina tankeprocesser.9 Många är inte medvetna om sina inre föreställningar, terapeuten ställer frågorna som hjälper personen att bli medveten om dem.

Nästa steg är att diskutera hur tankarna har påverkat din nuvarande situation. Kognitiv beteendeterapi lär dig hur du kan undvika eller hantera det som triggar tankarna, för att bryta den ohälsosamma vanan.7 Terapeuten simulerar utmanande situationer så att patienten kan öva på att utmana sina tankar.7 Slutmålet är att använda strategierna utanför KBT-terapin för långvariga resultat.

Om vi använder det tidigare exemplet från arbetsplatsen, kan KBT användas för att hjälpa personen att få mer självförtroende på jobbet. Terapeuten arbetar med personen för att ta reda på varför de där har lågt  självförtroende. Anledningen kan vara att de har en föreställning att ingen tycker om dem. Föreställningen innebär att de utgår från att deras kollegor säger elaka saker om dem. Terapeuten kan sedan arbeta med personen och komma på hälsosamma strategier för att övervinna de negativa  känslorna.

Kan KBT behandla beroenden?

Kognitiv beteendeterapi kan vara mycket effektivt för att behandla beroenden.2 KBT kan behandla de psykologiska aspekterna i beroendet och lära dig hur du ska hantera dem. Drog-, alkohol-, internet- och spelberoenden är några av de många beroendena som KBT kan behandla. 3,6,10

Hur beroendet hanteras,  är olika för alla. Terapeuter kan rekommendera kognitiv beteendeterapi för beroenden i kombination  med annan behandling. Detta kan exempelvis vara kompletterande psykologisk terapi eller medicinering. När fler än en behandling rekommenderas kan KBT förstärka effekten av de andra behandlingarna.

KBT för drog- och alkoholberoende

Många studier har visat att behandling av drog- och alkoholberoende med kognitiv beteendeterapi är effektiv.

Studierna har visat att:

 • Två tredjedelar av personer med substanssyndrom som behandlas med KBT uppnådde  bättre resultat.2
 • En tredjedel av personerna uppnådde  avhållsamhet med endast KBT.2
 • Överlag minskade  KBT substansanvändning hos 79% av studiedeltagarna.6

KBT för spelberoende

Spelberoende kan också behandlas effektivt med KBT.10 Forskning om spelberoende  har visat att avhållsamhet från spel är hög, sex månader efter slutförd KBT. En studie visade att 64 procent av personer med spelberoenden som behandlades med KBT fortsatte vara spelfria under behandlingsperioden. Frekvent och intensiv behandling har visat sig vara mest effektivt vid behandling av spelberoende.

Varför är KBT effektivt vid beroendebehandling?

Det är flera faktorer som gör KBT så effektivt för att behandla beroenden. En av de viktigaste anledningarna är regelbundna hemuppgifter.8 Forskning visar  att droganvändningen minskar ett år efter avslutad KBT om personen gör  större delen av  hemuppgifterna.12 Personerna visar även på fler och bättre copingstrategier  i vardagliga  situationer.8

En annan kraftfull aspekt av KBT är att det kan utföras som antingen  individuell terapi eller gruppterapi. Båda varianterna är lika effektiva och har olika  fördelar.6 Gruppterapi låter dig få kontakt med personer som förstår din situation. Det ger ansvarighet som kan vara mycket motiverande för dig själv och andra. Individuell terapi ger dig möjligheten att diskutera personliga och privata saker i en konfidentiell miljö.

Fördelar med KBT i beroendebehandling

Det finns många andra både kortvariga och långvariga fördelar med kognitiv beteendeterapi. Personer som deltar i KBT-behandling avslutar mer sällan sina behandlingar än klienter i andra terapiformer. Anledningen kan vara att KBT-behandlingen i sig är så inspirerande att det motiverar till att fullfölja behandlingen.

Kortsiktiga fördelar:

 • Realistiska mål ger en känsla av regelbundna framsteg
 • Det finns kontinuerligt stöd från terapeuter
 • Den kan avslutas  inom en relativt  kort tidsram

Långsiktiga  fördelar:

 1. Avhållsamhet och färre ohälsosamma beteenden
 2. Förbättrade relationer med både dig själv och andra
 3. Utveckling av kunskaper som är överförbara till andra delar av livet,, som exempelvis arbetslivet
 4. Bättre självförtroende

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Var kan jag gå i KBT för ett beroende?

Utbildade terapeuter kan erbjuda kognitiv beteendeterapi för beroenden i en lämplig miljö. Det kan vara på  en klinik, ett sjukhus eller ett behandlingshem.

Castle Craig erbjuder världsberömd slutenvård för personer med beroenden. Vi specialiserar oss på beroendebehandling  och anser  att KBT är en effektiv behandlingsmetod. Det är inte nödvändigt att bo på ett behandlingshem för KBT, men det har många fördelar:

 • Kognitiv beteendeterapi för beroenden kan vara jobbig. Slutenvård kan ge dig kontinuerligt  medicinskt och känslomässigt stöd.
 • Du är omgiven av personer som förstår din situation.
 • Du kan utforska andra behandlingar vid sidan om  KBT, ifall  vårdpersonalen rekommenderar det.

Castle Craig är en trygg och konfidentiell miljö. Våra erfarna läkare och terapeuter finns här för att vägleda dig genom våra evidensbaserade behandlingsprogram.

För att få reda på mer om Castle Craigs kognitiva beteendeterapi vid  beroende, kontakta oss idag. Get in touch today

Ring oss på Castle Craig för att få reda på hur vi kan hjälpa dig. Vår 24-timmars hjälplinje: 08-420 02 828 eller klicka här för mer information

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*