Beroende av Xanor (Alprazolam)

Xanax informationsguide

Xanax är ett beroendeframkallande ämne, ta reda på mer om riskerna med xanax missbruk

Vad är Xanor? Alprazolam är en bensodiazepin som i första hand skrivs ut för att behandla panik- och ångestsyndrom. Det säljs mest under varumärket Xanor. Även om du eller en närstående tar det enligt en läkares rekommendationer, är det lätt att bli beroende.

Xanor har en mycket sederande effekt och kategoriseras därför även som ett lugnande eller ångestdämpande medel. Som med alla andra bensodiazepiner verkar Xanor genom att aktivera hjärnans signalsubstans gamma-aminosmörsyra (GABA).

De kortvariga effekterna av Xanor är lockande. Du känner dig lugn, avslappnad och glad. Det kan förklara varför många som aldrig har tagit en olaglig drog tidigare, vänder sig till Xanor när de vill känna sig mindre stressade, oroliga eller rädda. Xanor är mycket beroendeframkallande. Faktum är att ungefär en av fem personer som tar benso (som Xanor) utvecklar ett riskbruk. Det skrivs i regel bara ut för en kort tidsperiod och läkarna höjer dosen gradvis.

Ett beroende av Xanor kan utvecklas snabbt när du bygger upp en tolerans mot din vanliga dos och behöver mer för att få den önskade effekten. Du kanske inte ens märker när det händer. Symptom på ett beroende av alprazolam sträcker sig från dåsighet och huvudvärk, till delirium och psykos. Symptomen är vaga, så det kan vara svårt att inse att det är tecken på ett beroende.

En del använder Xanor utan förskrivning och blir beroende, medan andra utvecklar ett beroende när de tar läkemedlet på recept. Xanor kombineras ofta med andra droger för att få en mer sederande effekt och det kan vara dödligt.
Det säkraste och mest effektiva sättet att hantera ett Xanorberoende på är med professionell hjälp och beroendebehandling under medicinsk övervakning. Att försöka sluta tvärt med Xanor kan vara farligt och leda till svår abstinens.

Slang som ofta används för Xanor är blåbär, habb, benny, flödder, stavar och pix.

Sammanfattning

Xanor, en bensodiazepin för behandling av ångest och panik, är beroendeframkallande. Verkar genom GABA i hjärnan, ger lugnande effekt. Missbruk kan ge allvarliga symptom, och abrupt upphörande är farligt. Säker behandling kräver medicinsk övervakning.

Är Xanor beroendeframkallande?

Det kan vara svårt att acceptera att ett läkemedel som har ordinerats av din läkare kan göra att du mår bättre, samtidigt som det kan orsaka skada. Men det stämmer att Xanor är beroendeframkallande. Ett beroende utvecklas snabbt och om du tar Xanor i så kort tid som tre till fyra veckor och slutar efter det, kommer du sannolikt att få abstinens.

Det är anledningen till att Xanor bara ska användas under en kort tid och ofta bara skrivs ut för en till två veckor. Läkemedlet verkar genom att lugna det centrala nervsystemets funktioner, vilket inkluderar hjärtfrekvens, andning och hjärnaktivitet som saktar ner. Det fungerar bra under en kort tid om du har ångest eller panik och inte kan sova.

Xanor är mer beroendeframkallande än andra bensodiazepiner eftersom ger en snabb effekt och tas upp nästan direkt av hjärnan, så att du får en omedelbar effekt. Det är även mycket starkare än andra vanliga bensodiazepiner som till exempel Valium. På grund av det är Xanor en populär partydrog som gör dig omedelbart avslappnad, tar bort dina hämningar och gör dig euforisk.

En vanlig missuppfattning är att Xanor inte är farligt och en medicinskt beprövad ‘snabb lösning’ när du känner dig stressad. Olaglig försäljning av läkemedlet har stigit kraftigt under de senaste få åren, och många yngre personer har utvecklat ett beroende av Xanor efter att ha köpt det på ‘dark web’. Att köpa Xanor på det sättet är mycket farligt, eftersom det med största sannolikhet har blandats ut med andra substanser för att bli mer lönsamt för säljaren.

Ett beroende av Xanor kan även förvärras av långvarig användning, vid höga doser och när man tar det tillsammans med andra droger och alkohol. Ett Xanorberoende kallas också för ett anxiolytiskt beroende. Abstinenssymptomen är särskilt obehagliga med detta läkemedel.

Hur blir man beroende av Xanor?

När du tar Xanor kommer du sannolikt att uppleva att du blir mindre orolig och spänd, känner dig trött och får en välmående känsla. På grund av de njutningsbara effekterna kan det vara lockande att ta det regelbundet.

Varje gång du tar Xanor förändras hjärnans signalsubstanser. När du använder det regelbundet kan din hjärna bli beroende av Xanor för att kunna tillverka dopamin, en signalsubstans som hjärnan tillverkar själv och som får dig att må bra. Du befinner dig mer i riskzonen för att utveckla ett beroende om du tar Xanor under en längre period, tar höga doser eller blandar det med andra substanser.

Även om Xanor är mycket beroendeframkallande, skrivs det ofta ut på recept eller används rekreationellt av personer som har ångest- eller paniksyndrom. Om du är en ångestladdad person kan det lugn som Xanor ger vara lockande, eftersom det ger dig en flykt från de jobbiga känslorna, som är en del av din ångest.

Desto mer du tar Xanor, ju mer beroende blir din kropp i takt med att din tolerans byggs upp. När hjärnan har börjat förlita sig på Xanor för att fungera normalt har du blivit beroende.

Är Xanor psykoaktivt?

När någonting är psykoaktivt förändrar det saker i hjärnan som påverkar tankar, känslor, beteende, uppmärksamhet och humör. I extrema fall kan det leda till att du hör och ser saker som inte finns (hallucinationer) eller att du känner dig deprimerad och till och med självmordsbenägen.

Xanor är en psykoaktiv drog. Den binder sig till hjärnans gamma-aminosmörsyrareceptorer (GABA) och blockerar hjärnan från att skicka specifika signaler till det centrala nervsystemet. Det är anledningen till att man känner sig lugn av Xanor.

Men när Xanor börjar lämna kroppen och den lugna känslan försvinner är det lätt att ta mer Xanor. Substansen kan finnas kvar i kroppen längre än elva timmar, så att ta mer innan kroppen har avgiftats kan leda till en överdos.
Eftersom det är lätt att bygga upp en tolerans för Xanor behöver du större doser för att få samma effekt som tidigare.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Tecken och symptom på ett Xanorberoende

Symptom på ett beroende av Xanor kan vara fysiska och psykiska, lindriga till svåra. Eftersom det finns många symptom som kan vara vaga, är det svårt att upptäcka om du eller en närstående har utvecklat ett Xanorberoende. Har du fått det utskrivet av en läkare kan det vara ännu svårare att förlika sig med att man kan ha utvecklat ett beroende.

Det finns tidiga tecken på att någon använder Xanor på ett riskfyllt sätt, eller tar mer än den ordinerade dosen. Det inkluderar extrem trötthet, sluddrigt tal och att det inte längre finns energi eller ett intresse för saker som de tidigare tyckte om.

Det kan vara svårt att uttrycka din oro för en närstående som tar det enligt sin läkares ordination . Det kan vara en bra idé att prata med en annan vän och fråga om ni kan hjälpa er närstående tillsammans, genom att föreslå att de kontaktar vården eller söker annan professionell hjälp.

Eftersom förnekelse är en del av beroendet, kan det vara svårt att utvärdera ditt eget beteende samtidigt som du har ett aktivt beroende. Om du är orolig för att din användning har blivit ett problem, ställ dig själv följande frågor:

 • Är det svårt att begränsa hur mycket Xanor du tar dagligen?
 • Har du försökt sluta med Xanor utan att lyckas?
 • Känner du dig orolig, deprimerad, får huvudvärk eller sömnsvårigheter när du slutar ta det?
 • Har du varit frånvarande på jobbet eller ställt in planer när Xanor fanns med i bilden?
 • Ägnar du dig åt riskabla beteenden som att köra bil när du är påverkad av Xanor?
 • Blandar du Xanor med alkohol eller andra substanser för att förstärka effekten?

När du inte kan sluta ta substansen trots att det har negativa konsekvenser i ditt liv har du blivit beroende. Om du uppvisar något av ovanstående symptom, kan det vara dags att få stöd och hjälp.

Fysiska symptom på ett Xanorberoende

 • Dåsighet
 • Sluddrigt tal
 • Huvudvärk
 • Torr mun
 • Illamående och kräkningar
 • Stort sömnbehov
 • Svaghetskänsla
 • Anfall

Psykiska symptom på ett Xanorberoende

 • Yrsel
 • Förvirring
 • Koncentrationssvårigheter
 • Medvetslöshet
 • Minnesförlust
 • Delirium
 • Försämrad koordination
 • Ointresserad av livet

Den påverkan som ett Xanorberoende kan ha på beteende, humör och hjärnförmåga, kan få farliga konsekvenser. Det kan till exempel försämra din förmåga att köra bil eller andra maskiner.

Xanor är mycket farligt när det blandas med alkohol. Eftersom båda substanserna är sederande förstärker de varandras effekter. Det kan leda till ett stort sömnbehov, svår minnesförlust och aggressivitet.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Tecken på att en närstående är Xanorberoende

Jämfört med andra droger som har mer tydliga effekter, kan Xanorberoenden vara lätta att dölja. Men om du står nära en person kan du sannolikt se förändringar i deras beteende. Följande är några tecken på ett riskbruk av Xanor som du kan hålla koll på:

 • Medicinen som har skrivits ut tar slut tidigare än den borde
 • Personen ljuger eller är mer hemlighetsfull
 • De besöker ofta nya läkare för att få fler recept utskrivna
 • Uppvisar riskfyllda beteenden som de inte brukade ha
 • I en relation kan det visa sig genom minskad sexlust

Ett riskbruk är tydligast när personen börjar ta stora mängder eller börjar få abstinens när de inte har tagit det på länge (se “Symptom och biverkningar” nedan). Du bör också vara medveten om att ett Xanorberoende är väldigt likt andra beroenden. Om du misstänker att en närstående har ett riskbruk av Xanor, kontakta gärna vår inskrivningsavdelning för att få råd om vad du kan göra.

Beroende och tolerans

Beroende och tolerans är inte samma sak. I regel leder tolerans till ett skadligt bruk och ett skadligt bruk leder till ett beroende.

Att utveckla en tolerans mot Xanor är både snabbt och lätt. Med tiden behöver din kropp högre doser för att få samma effekt som i början.

När toleransen ökar och du börjar ta mer Xanor har du utvecklat ett skadligt bruk. Efter ett tag kan det vara svårt att fungera normalt utan medicinen. När effekterna från Xanor försvinner, kanske det inte längre ger dig samma lindring från ångest eller andra jobbiga känslor.

När du har blivit beroende av Xanor kommer du att få abstinens när du försöker skära ner eller sluta helt. Vid ett beroende kan det vara mycket svårt att sluta även om du vill, även om din användning av Xanor påverkar ditt liv på ett negativt sätt.

Långvarigt skadligt bruk av Xanor

Xanor skrivs ut på recept för en kort period och ska inte tas längre än några få veckor. Om du fortsätter att använda det kommer du att få nedsatt uppmärksamhet, hjärndimma, känna dig håglös och energilös.

Det kan vara svårt att sköta ditt jobb eftersom du inte längre kan hantera komplicerade kontorsuppgifter, eller så är din motorik försämrad så att det inte längre går att hänga med i ditt fysiska arbete.

Symptom och biverkningar

Xanor verkar genom att lugna ner de delar av hjärnan som hanterar oroliga och rädda känslor. Med tiden vänjer sig hjärnan vid Xanor och förlitar sig på substansen för att reglera må bra-kemikalierna som gör att du känner dig avslappnad.

På så sätt förändrar det hur din hjärna fungerar. Om du tar Xanor under en längre period eller i högre doser kan det börja påverka hur du tänker, mår och beter dig. Några biverkningar av Xanor inkluderar:

 • Humörsvängningar

 • Våldsamma eller aggressiva episoder som avviker från din personlighet

 • Du tar risker som du normalt inte skulle göra

 • Glömska

 • Du isolerar dig från sociala aktiviteter

 • Sämre koordination

 • Sluddrande tal

 • Koncentrationssvårigheter

 • Minskad aptit eller hetsätning

Abstinens och avgiftning

Abstinenssymptom från Xanor är ofta svårare än från andra bensodiazepiner. Det är inte bara obehagligt att avgiftas från Xanor på egen hand, utan det kan även vara farligt. När du har abstinens från Xanor kan du uppleva:

 • Hjärtklappningar eller förhöjd hjärtfrekvens

 • Sömnsvårigheter eller mardrömmar

 • Värk och smärta, domningar eller stickningar i kroppen

 • Överdrivna svettningar

 • Illamående eller kräkningar

 • Aggressivitet

 • Humörsvängningar, mer ångest eller panik

 • Depression

 • Självmordstankar

 • självmordstankar

På grund av att abstinensen från Xanor är så svår, rekommenderar vi ett avgiftningsprogram. Castle Craig har en egen medicinsk avgiftningsklinik som hjälper dig att gå igenom avgiftningen på ett säkert och bekvämt sätt. Sjuksköterskor är alltid nära till hands och kan nås genom en knapptryckning om du behöver vård.

Vårt avgiftningsprogram är en del av din övergripande och individuella vårdplan. Medan du fortfarande är under avgiftning börjar du med enskilda terapisessioner och får kontakt med andra som också behandlas för beroenden. Då börjar den riktiga resan mot ett varaktigt tillfrisknande.

När du avgiftas från Xanor trappas dosen i regel ner för att sedan tas sättas ut helt. Nedtrappningen lindrar abstinenssymptomen som du kan få under avgiftningen. Ibland kan du även få andra mediciner som hjälper till att lindra abstinensen.

Behandling för Xanorberoende

För en del patienter är avgiftningen ett nödvändigt första steg i tillfrisknandet, men omfattande terapi behövs också för att tillfriskna på ett hållbart sätt. Hos Castle Craig följs avgiftningen från Xanor av intensiv terapeutisk vård, för att ta itu med det som ligger bakom beroendet, och för att etablera hälsosamma livsstilsförändringar.

Behandling för Xanorberoende kan ges i öppen- eller slutenvård, beroende på vad som passar dig bäst. En kvalificerad läkare kan under din första bedömning hjälpa dig att välja den behandling som är mest lämplig för dig.

Slutenvård på behandlingshem

Ett beroende av Xanor börjar ofta när man tar medicinen för att lindra jobbiga känslor som ångest och panik. Vårt slutenvårdsprogram är utformat för att hjälpa dig att ta itu med de underliggande problemen som kan ha lett till eller förvärrat ditt beroende.

På ett behandlingshem har du en strukturerad daglig rutin med enskild terapi, gruppterapi, 12-stegsmöten i grupp samt upplevelsebaserade och komplementära terapier som är utformade för att behandla symptomen på ett Xanorberoende och de underliggande orsakerna.

På Castle Craig kombinerar vi kognitiv beteendeterapi (KBT) med andra evidensbaserade behandlingsmetoder som hjälper dig att identifiera vilka förändringar du måste göra i ditt liv för att hålla dig drogfri och må bra. Vi hjälper dig även att planera hur du ska passa in förändringarna i ditt liv efter behandlingen.

Slutenvård kan vara mycket fördelaktigt för personer som är beroende av receptbelagda mediciner. När du inte längre är i din vanliga miljö där Xanor har blivit en del av din dagliga rutin, ger du dig själv en chans att etablera nya, mer hälsosamma rutiner utan att förlita dig på Xanor för att klara dagen.

På Castle Craig är du omgiven av andra personer som tillfrisknar i en trygg och vacker miljö. Castle Craig finns på den skotska gränsen på ett stort, privat slott . Där får du ett andrum från vardagens stress och en möjlighet att fokusera helt på att tillfriskna.

Öppenvård

Öppenvård är ett annat alternativ som kan passa vissa patienter.

I öppenvård bor du kvar hemma i din vanliga miljö och deltar i ett intensivt program med gruppterapi och enskild terapi. Det är ofta ett bra alternativ för personer som inte kan pausa sitt vanliga liv under en längre period.
Öppenvård passar bäst för personer som redan bor i en trygg och stöttande miljö, och som kan fungera i vardagen när de är i tillfrisknandets första faser.

Eftervård

Oavsett om du väljer att få slutenvård, öppenvård eller nätbaserad behandling för ett Xanorberoende är eftervård mycket viktigt. Det är en livslång process att tillfriskna från ett beroende, vilket är anledningen till att vi erbjuder ett omfattande eftervårdsprogram under två år för alla som har behandlats av oss.

Du får tillgång till flera onlinetjänster i vårt eftervårdsprogram, som är utformade för att hjälpa dig att hantera triggers som du kommer att utsättas för när du är tillbaka i ditt vanliga liv.

Om du tror att du har blivit beroende av Xanor, kontakta oss idag. Vår dedikerade inskrivningpersonal hjälper dig på ett konfidentiellt och omsorgsfullt sätt att ta det första steget mot att tillfriskna.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Hur är det att ha abstinens från Xanor?

När du slutar ta Xanor och det börjar lämna din kropp har du börjat din avgiftning. Då kan du få abstinenssymptom, som kan vara mycket obehagliga och svårare än från andra bensodiazepiner.

Symptomen kan inkludera svettningar, darrningar, panikattacker, sömnlöshet och flera humör- och beteendeförändringar som depression, koncentrationssvårigheter och hallucinationer. I svåra fall kan du få krampattacker och psykos.

I de flesta fall håller abstinenssymptomen i sig upp till fyra dagar, men många har symptom upp till två veckor. En del har symptom fram tills de börjar beroendebehandling. Under den perioden är suget efter Xanor så intensivt att det är mycket svårt att hantera. Det rekommenderas att du söker professionell vård.

Castle Craig erbjuder medicinskt assisterad avgiftning som övervakas av läkare och sjuksköterskor dygnet runt. Patienter får en skräddarsydd behandlingsplan och kan få mediciner utskrivna som kan hjälpa dem under avgiftningens svåraste stunder. Castle Craigs medicinska avgiftning ser till att patienterna är bekväma och kan börja gå i terapi så fort som möjligt – avgiftningen är bara det första steget.

Xanorberoende FAQ

 • Kan man bli beroende av en Xanor om dagen?

  Ja, om du fortsätter att ta det längre än några veckor.

 • Jag vet inte om jag kan sluta med Xanor. Finns det något alternativ?

  Prata med din läkare om behandlingar utan medicin eller läkemedel som kan ersätta Xanor.

 • Hur kan jag bli beroende av en receptbelagd medicin?

  Alla läkemedel påverkar hjärnan och långvarig användning kan leda till ett beroende.

 • Jag skäms så mycket. Kommer alla få veta att jag är beroende av Xanor?

  Nej. Beroendebehandling är privat och diskret.

 • Jag vågar inte sluta ta Xanor om min ångest kommer tillbaka.

  Prata med din läkare om andra behandlingar, som samtalsstöd eller terapi.

 • Jag använder Xanor rekreationellt. Kan jag bli beroende?

  Ja. Du kan bli tvungen att höja dosen ofta för att få samma effekt. Det är ett beroende.