Ketamin – beroende, missbruk & ketaminblåssyndrom

Ketaminberoende

Ketamin ses ofta som en harmlös substans, men det är viktigt att förstå de potentiella riskerna med missbruk.

Denna sida undersöktes och skrevs av Dr Giedre Putelyte, ansvarig läkare på Castle Craig Hospital och Dr India Duane.

Vad är ketamin?

Ketamin utvecklades först för cirka 60 år sedan. Till en början användes det främst som bedövningsmedel för djur. Sedan dess har det dock visat sig användbart inom andra vårdområden.

Numera har ketamin flera medicinska användningsområden:

 • Som generell anestesi för att söva människor inför kirurgi
 • Som smärtstillande medel för att ge smärtlindring
 • Som en del av ett specialiserat behandlingsprogram för depression

Varför tar människor ketamin?

När ketamin blev mer populärt i den medicinska världen väckte det intresse som partydrog. Du kanske har hört människor kalla det vid dess andra slangord: special K, Kit-Kat, Vitamin K, Cat Valium eller Dorothy.

Människor började använda ketamin som en rekreationsdrog på 1980-talet. Vid den tiden trodde man felaktigt att det var mindre farligt än andra partydroger.

Ketamin är en dissociativ drog. Det innebär att det påverkar receptorerna i vår hjärna och får verkligheten att verka förvrängd. Att ta ketamin kan leda till vissa effekter som vissa människor finner njutbara, till exempel:

 • En känsla av att vara frånkopplad från verkligheten och dess problem
 • Att uppleva visuella eller auditiva hallucinationer (se eller höra saker som inte finns)
 • Minskad känslighet för smärta

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Är ketamin säkert?

När det används under noggrann medicinsk övervakning kan ketamin vara ett användbart läkemedel. Att ta ketamin utan medicinsk rådgivning är dock farligt. Ketamin orsakar en rad biverkningar och komplikationer, varav vissa kan vara dödliga.

Ett antal lugnande substanser, såsom alkohol, har en antidepressiv effekt. Den antidepressiva effekten av lugnande medel är dock ofta kortvarig och om de används av den anledningen finns det en tendens att personen kommer att vilja öka dosen och ett beroende utvecklas.

Sjukvården lär sig fortfarande om konsekvenserna av långvarig ketaminanvändning. En särskilt oroande, men ofta förbisedd konsekvens, är ketaminblåssyndrom.

Vad är ketaminblåssyndrom?

Ketaminblåssyndrom är ett blåssjukdom som orsakas av användning av ketamin.

Andra namn för detta tillstånd är:

 • Ketamin-associerad cystit
 • Ketamin-associerad urinvägspatologi
 • Ketamin-uropati
 • K-blåsa

Dessa namn syftar alla på blåsskador från ketamin.

Läkare dokumenterade det första fallet av ketaminblåsa 2007. Sedan dess har sjukvårdspersonal noterat många fler fall.

Vad gör ketamin med blåsan?

Vid ketaminblåsa blir blåsväggarna irriterade och inflammerade. Sjukvårdspersonal hänvisar till denna inflammation som cystit.

Det är inte helt klart varför ketaminblåsa utvecklas. Experter tror att blåsskada uppstår på grund av nedbrytningsprodukterna av ketamin.

När någon tar ketamin bryter kroppen ner det till metaboliter. Dessa metaboliter lämnar kroppen via urinblåsan. När de kommer i kontakt med blåsväggen orsakar de inflammation.

Om den lämnas obehandlad kan ketaminblåsa få allvarliga konsekvenser. Den inflammerade blåsvävnaden kan så småningom bli ärrad, detta kallas fibros. När den väl är ärrad kan en skadad blåsa inte behandlas helt utan omfattande kirurgi.

Vilka är symtomen på ketaminblåsa?

Om du har ketaminblåsa kan du uppleva följande symtom:

 • Smärta vid urinering
 • Blod i urinen 
 • Inkontinens (det kan läcka urin mellan toalettbesöken)
 • Behov av att gå på toaletten oftare
 • Känsla av brådska att kissa (även om det inte har gått lång tid sedan du kissade senast)
 • Behov av att gå upp på natten för att kissa
 • Smärta i nedre delen av buken och bäckenområdet

Jamie, 29, berättade för BBC: ”Vid ett tillfälle kunde jag inte kissa eftersom mitt blod var koagulerat. Jag trodde faktiskt att min blåsa skulle explodera. Det var den värsta smärtan jag någonsin haft. Jag vill aldrig känna så igen. Jag trodde att jag skulle förlora min blåsa.”

Hur diagnostiseras ketaminblåsa?

Ketaminblåsa upptäcktes först nyligen som en komplikation av ketaminanvändning. På grund av detta finns det inga tydliga riktlinjer för hur man diagnostiserar det.

Man måste:

 1. Fastställa om du har inflammation i blåsan (cystit)
 2. Fastställa om inflammationen har orsakats av ketaminanvändning

Ditt medicinska team kommer först att ställa frågor om dina symtom. De kommer också att ställa frågor om ditt liv för att försöka identifiera orsaken till symtomen.

Beroende på dina symtom kan ditt medicinska team anse att undersökningar är nödvändiga. 

Medan vissa av dessa undersökningar är så enkla som att ta ett urinprov, kan andra kräva mer förberedelser och eventuellt en väntelista.

Det är viktigt att ta upp dina farhågor om dina symtom med din läkare och vara öppen om din ketaminanvändning.

För att du ska kunna koncentrera dig fullt ut på att återhämta dig från ditt missbruk när du är på Castle Craig, är det lämpligt att göra alla nödvändiga tester din läkare råder dig till innan din inläggning om möjligt.

Vad är testet för ketaminblåsa?

Ultraljud och Datortomografi (CT röntgen)

Sjukvårdspersonal kan använda undersökningar för att hjälpa till att diagnostisera ketaminblåsa. Ultraljudsundersökningar och datortomografi kan vara särskilt användbara. Dessa undersökningar kan titta på blåsväggen för att se om det finns inflammation och förtjockning.

Cystoskopi (kameraundersökning)

Ditt medicinska team kan föreslå en kameraundersökning som kallas cystoskopi. Detta test innebär att man för in en liten kamera i blåsan. Detta gör det möjligt för ditt medicinska team att undersöka blåsväggens utseende. I tidigare fall av ketaminblåsa har dessa kameratester visat inflammation.

Blåsbiopsi

Under kameraundersökningen kan ditt medicinska team bestämma sig för att ta ett litet vävnadsprov från blåsväggen. En specialistläkare kommer att kunna titta på detta prov under mikroskop för att hjälpa till att ställa en diagnos.

Urinprov

Ett urinprov kan vara särskilt användbart för att utesluta andra orsaker till dina symtom. Vissa markörer i din urin kan tyda på en annan orsak till dina symtom, såsom en urinvägsinfektion (blåsinfektion).

Beroende på dina symtom kan ditt vårdteam också skicka ett prov till labbet för att leta efter bakterier eller andra mikrober.

Andra orsaker till blåssymtom

Andra medicinska problem kan också orsaka urinvägsbesvär. Vissa av dessa är lätta att behandla, medan andra kan vara allvarligare.

Medicinska problem som kan orsaka liknande symtom:

 1. Urinblåsecancer
 2. Prostatacancer
 3. Förstorad prostata
 4. Blåssten
 5. Biverkningar av läkemedel
 6. Inflammation i urinblåsan eller njurarna

Om du upplever blåssymtom är det viktigt att söka hjälp så snart som möjligt. Många av dessa tillstånd kan lätt behandlas om du söker hjälp tidigt.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Finns det ett botemedel mot ketaminblåsa?

Tyvärr finns det för närvarande inget etablerat sätt att behandla ketaminblåsa. Behandlingen är inriktad på att minska symtomen och förhindra ytterligare skador. Det är inte ovanligt att symtomen fluktuerar och varar i veckor eller till och med månader efter att man slutat använda ketamin.

Sluta använda ketamin

Det enda sättet att förebygga ketaminblåsa är att helt sluta använda ketamin. Att sluta med ketamin kan räcka för att vända symtomen. I en studiegrupp sa 51% av personerna att deras symtom förbättrades efter att de slutat med ketamin.

Kontrollera smärtan och obehaget som orsakas av ketaminblåsa

Det andra viktiga steget i behandlingen av ketaminblåsa är att kontrollera smärtan. Ditt vårdteam kommer att ge dig råd om smärtstillande medel.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), paracetamol, ibland andra läkemedel ensamma eller i kombination kan användas för att lindra smärta. För vissa patienter visar sig intag av vissa läkemedel rektalt istället för oralt vara mer hjälpsamt.

Läkemedel för att minska trängningar och frekvensen av urinering kan också provas.

Få hjälp för ketaminblåsa

Personer kan vara rädda för att prata med sin läkare om symtomen på ketaminblåsa, men det är viktigt att komma ihåg att sjukvården finns där för att hjälpa dig.

Om du är orolig för ketaminblåsa, prata med din läkare eller beroendevården. Kom ihåg att det är möjligt att vända symtomen om du agerar tidigt.

Hur man slutar med ketamin

Det bästa du kan göra för att stoppa symtomen på ketaminblåsa är att sluta ta ketamin. Om du tycker att det är svårt att sluta ta ketamin kan du vara beroende och behöva specialisthjälp.

På Castle Craig sköts vårt avgiftnings- och rehabiliteringsprogram av ett medicinskt team bestående av psykiatriker, läkare, sjuksköterskor och terapeuter. Vårt team har bred erfarenhet av att behandla komplexa avgiftningar och medicinska tillstånd förknippade med beroende, inklusive symtom på ketaminblåsa. Vår medicinska vård leds av en psykiatriker för ketaminberoende i kombination med vårt evidensbaserade 12-stegsberoendeprogram med terapi, vilket gör Castle Craig till ett världsberömt behandlingshem och rehab för ketaminberoende.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*