Ring oss nu: +46 8 420 02 828

Om oss

adult people sitting in a room

Om oss

Castle Craig är ett av Europas främsta behandlingshem för personer med alkohol- och drogberoende. Castle Craig startades 1988 av Peter och Dr Margaret Ann McCann. I över 26 år har vår specialiserade missbruksvård och långa erfarenhet hjälpt patienter att övervinna alkohol- och drogberoende och gett stöd till deras familjer.

Genom åren har vi framgångsrikt behandlat tusentals människor från hela världen. Vårt effektiva behandlingsprogram står på medicinsk grund och i vår personalgrupp blandas alkohol- och drogterapeuter med medicinsk personal. Vårt medicinska expertteam leds av ett team av psykiater och vår medinskt ansvarige läkare Professor Jonathan Chick.

Castle Craig ligger på den vackra skotska landsbygden cirka 40 minuters bilfärd från Edinburgs internationella flygplats. Luften är frisk och klar och runtomkring oss finns ett rikt växt- och djurliv. Dricksvattnet hämtar vi från en naturlig källa. På vårt behandlingshem får patienterna lugn och ro och kan koncentrera sig helt på att tillfriskna.

Sedan starten 1988 har över 10 000 patienter passerat genom våra dörrar. Bland de som genomfört hela sin behandling har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått långsiktig nykterhet och tillfrisknande.

På Castle Craig är våra kärnvärden medkänsla, empati och omsorg. Personalen är engagerad i sitt arbete och bryr sig om sina patienter. Många är f.d. patienter som har återvänt till Castle Craig efter att ha utbildat sig.

Vår grundsyn är att alkoholism och narkotikaberoende är primära och kroniska hjärnsjukdomar. Målsättningen för vår 12 stegsbaserade behandling är avhållsamhet och livslångt tillfrisknande.

“Vår övertygelse har alltid varit att det finns ett stort behov av högkvalitativ slutenvård specialiserad på missbruk och beroende i Skottland, Storbritannien och runt om i världen. Vi vill ge människor möjlighet att ta en paus från sitt kaotiska och ohanterliga liv för att istället vistas i en läkande miljö där läkare, sjuksköterskor och terapeuter tillsammans bildar ett stödjande team och erbjuder en möjlighet att tillfriskna. Castle Craig är vårt livsverk. ” – Peter och Dr Margaret Ann McCann, styrelseordförande och medicinskt ansvarig, Castle Craig Hospital.

Vårt specialiserade behandlingsteam

På Castle Craig arbetar vår medicinska och terapeutiska personal tillsammans med den administrativa personalen för att tillgodose varje patients unika behov. Läs om några av våra medarbetare nedan.

Professor Jonathan Chick – medicinsk ansvarig läkare

  • Vår medicinskt ansvariga läkare Professor Jonathan Chick började på Castle Craig 2014. Professor Chick är en framstående psykiater med en lång karriär inom National Health Service (NHS).
  • Professor Chick är också en välkänd forskare inom missbruksområdet och har under åren publicerat artiklar olika vetenskapliga tidskrifter. Han är för närvarande chefredaktör för Alcohol and Alcoholism, som ges ut av the Medical Council on Alcohol.
  • Professor Chick är invald medlem i Societe Francaise d’Alcoologie’s vetenskapliga råd och styrelsemedlem i General Services Office of Alcoholics Anonymous i Storbritannien. Professor Chick är också författare till Understanding Alcohol and Drinking Problems, som gavs ut av det brittiska läkarförbundet.

Vi drivs på medicinsk grund

Castle Craig är ett specialiserat sjukhus som drivs på medicinsk grund. Vår verksamhet leds av beroendeläkare och vi har alltid minst en psykiater i tjänst.

Castle Craig lyder under regelverket som formuleras i  Healthcare Improvement Scotland. I Hälsodepartementets senaste inspektionsrapport fick Castle Craig betyget 6 (“utmärkt”) och 5 (“mycket bra”) inom samtliga områden.  I den senaste Intertek International ISO 9001 Quality Standard Inspection beskrivs ledningen av sjukhuset som “föredömlig”.

Kvalitetssäkring

Castle Craig är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001: 2008. ISO är en internationell ackrediteringssystem för kvalitetssäkring som används av över 800 000 organisationer i 162 länder. Genom att använda ISO 9001:2008 kan vi regelbundet granska och uppdatera vår medicinska omvårdnad och våra administrativa rutiner i linje med bästa praxis. Vi strävar efter att hela tiden utveckla vår ledning och verksamhet.

Eftervård på svenska

Som svensk patient på Castle Craig Hospital kommer du att bli inskriven via Stockholms beroendeklinik där du också erbjuds eftervård antingen online eller vid mottagningen i centrala Stockholm.