Symtom på drogabstinens

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Ta det första steget och kontakta oss idag för hjälp, omsorg och stöd.

Med drogabstinens avses den process som din kropp genomgår när du försöker sluta ta droger eller inte kan ta droger av någon anledning. Det kan bero på att du har slut på drogen eller inte har kunnat få tag på den.

När du tar droger anpassar sig hjärnan och kroppen till förekomsten av de här substanserna i systemet. Med tiden vänjer sig kroppen vid dem. Om du sedan slutar ta drogen eller minskar användningen avsevärt, kan du därför uppleva en rad obehagliga och ibland farliga abstinenssymtom.

Vi ska titta närmare på vilka symtom som kan uppstå vid drogabstinens, hur en tidslinje för avvänjning kan se ut och vikten av att genomgå avvänjning i en trygg miljö med stöd av vårdpersonal.

Tecken på drogabstinens

Hur dina abstinenssymtom yttrar sig och hur svåra de blir påverkas av ett antal faktorer. Det kan bland annat handla om:

 • Hur länge du har varit beroende av drogen
 • Vilken typ av drog du är beroende av
 • Hur mycket av drogen du har tagit
 • På vilket sätt du har tagit drogen: att sniffa (snorta), röka eller injicera droger leder ofta till mer akuta abstinenssymtom jämfört med om du tar droger oralt, via munnen
 • Om du har tagit flera olika typer av droger
 • Din familjehistoria och genetiska faktorer
 • Din allmänna fysiska och psykiska hälsa.

Det första tecknet på abstinens är att du upplever en avtändning. Det händer när de initiala effekterna av drogen börjar avta och hjärnkemin gradvis återgår till det normala. 

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Om du inte tar mer droger efter den första avtändningen börjar du så småningom uppleva drogabstinens. Drog- och alkoholabstinenssymtom är ofta en kombination av både fysiska och psykiska symtom som kan innefatta:

 1. Illamående och kräkning
 2. Huvudvärk
 3. Hög kroppstemperatur och/eller frossa
 4. Hjärtklappning
 5. Överdriven svettning
 6. Skakningar
 7. Rastlöshet
 8. Depression
 9. Oro
 10. Paranoia
 11. Insomni – sömnlöshet
 12. Panikattacker
 13. Retlighet och upprördhet
 14. Intensivt sug efter drogen

Den allvarligaste formen av abstinenssymtom kallas delirium tremens (DT) och innefattar:

 • Syn- och/eller hörselhallucinationer
 • Kramper

Om dessa symtom inte behandlas på rätt sätt kan de leda till allvarliga långsiktiga komplikationer och till och med bli livshotande.

Hur länge varar abstinensen?

Abstinens är övergående, men kan vara obehagligt. Hur tidslinjen för drogabstinens ser ut är olika för alla. Generellt sett börjar de första symtomen uppstå inom 24 timmar efter att du tagit drogen, och abstinenssymtomen tenderar att vara som värst under de första 48 timmarna. Delirium tremens kan utvecklas 48 till 72 timmar efter att du slutat ta drogen.

Abstinenssymtomen blir dock gradvis bättre allteftersom kroppen vänjer sig vid att vara utan drogen, och hela avvänjningsprocessen brukar ta mellan 7 och 10 dagar.

Drogavvänjning med stöd av vårdpersonal

Om du vill sluta ta droger och bli fri från ditt psykiska och fysiska beroende är det jätteviktigt att du söker experthjälp för att hantera avvänjningsprocessen.

Utan professionellt stöd kanske du upplever att dina abstinenssymtom blir för svåra att hantera, vilket kan leda till att du tar mer droger bara för att bli av med symtomen.

Abstinens kan dessutom vara farligt, och därför är det viktigt att du vårdas av ett kvalificerat tvärvetenskapligt team som kan se till att processen blir så säker som möjligt för dig.

Avgiftning är en del av vårt behandlingsprogram för drogberoende. Processen innebär att alla spår av drogen avlägsnas från din kropp i en kontrollerad klinisk miljö, under övervakning av vår specialutbildade vårdpersonal. Vid behov kan vi ordinera läkemedel och andra vårdinsatser som hjälper till att lindra dina abstinenssymtom och ser till att processen blir säker och bekväm för dig.

Så snart du är fysiskt stabil kan du börja i vårt intensiva gruppterapiprogram för drogberoende, där du får hjälp att lära dig positiva hanteringsstrategier för framtiden, förstå grundorsaken till dina beroendeproblem och jobba mot att kunna leva det liv du förtjänar.

Du behöver inte kämpa med drogberoende och abstinens – det finns experthjälp att få.

När är drogrehabilitering rätt val?

Om du brottas med drogberoende rekommenderar vi starkt att du söker vård så snart som möjligt – det kan vara ditt liv eller dina nära och kära som står på spel. 

Hur effektiv är rehabiliteringen? 

Tack vare den slutna miljön, det intensiva dagsprogrammet och frånvaron av triggers och frestelser uppvisar rehabkliniker med heldygnsvård de bästa övergripande resultaten jämfört med något annat alternativ för beroendebehandling.

Castle Craig har akademiskt och teoretiskt stöd för sitt behandlingsprogram och en ständigt växande evidens för sina resultat. 

Hur fungerar drogrehabilitering?

I motsats till vad många kanske tror är ett behandlingshem ingen deprimerande plats att vistas på, men det är heller ingen semesteranläggning. Istället är det en plats för hopp och återhämtning, en plats där du gör en målmedveten insats för att konfrontera din rädsla och engagera dig i det verkliga livet, utan droger eller alkohol. 

Många uppger att tiden på vår rehabklinik har förändrat deras liv.

I avgiften ingår ett program som leds av konsulterande psykiatrer, tillgång till medicinsk vård dygnet runt och ett fullt bemannat team av kvalificerade terapeuter.

Det här ingår i rehabiliteringsprogrammet:

 1. Gruppterapi
 2. Individuell terapi/kognitiv beteendeterapi
 3. Workshops och föreläsningar
 4. Holistiska förhållningssätt
 5. Hälsa, träning och friskvård
 6. Avgiftning under överinseende av vårdpersonal (vid behov)
 7. Vackra och fridfulla omgivningar

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Hur lång tid tar en drogrehabilitering?

All evidens som vi har pekar på att fem veckor är en tillräcklig grund för att starta återhämtningsprocessen. En 12-veckorsbehandling kallas för ”guldstandard” eftersom sannolikheten att du håller dig nykter är betydligt högre.

Ju allvarligare beroendet är och ju större psykiska hälsokomplikationer som finns med i bilden, desto längre tid tar det att återhämta sig. Det finns inga snabba lösningar för att återhämta sig från en livstid av beroende.

Vårt sjukhus rekommenderar 4–5 veckors vistelse enligt rekommendation från vår medicinska chef, som konstaterar att kortare vistelser inte främjar långsiktig läkning hos patienter som är drogberoende. 

Vi erbjuder också långtidsvistelser i upp till 12 veckor eller längre för patienter som behöver förlänga sitt program på grund av dubbla diagnoser.

Om du vill veta mer om vår heldygnsrehabilitering för beroende är du välkommen att ringa

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*