Drogavgiftning

Behandling av drogberoende

Vårt omfattande behandlingsprogram för drogberoende erbjuder en säker och medicinskt övervakad avgiftning, tillsammans med expertterapi, utformad för att leda dig mot återhämtning och ett hälsosammare, mer givande liv. Påbörja din resa mot välbefinnande med oss idag.

Att avgiftas från kokain, heroin, crack, cannabis och läkemedel

Vissa droger (som marijuana och kokain) är psykiskt beroendeframkallande snarare än fysiskt beroendeframkallande. Trots att abstinensen från drogerna kan vara obehaglig, är den inte nödvändigtvis farlig men det är alltid bra att ha stöd vid drogavgiftning.

Andra droger (som alkohol och opioider) måste avgiftas under medicinsk övervakning, eftersom drogerna kan ge allvarliga fysiska och psykiska abstinenssymtom.

Det rekommenderas inte att du slutar med droger som heroin på egen hand, för det kan vara farligt och kräver specifik medicinsk vård, övervakning och känslomässigt stöd.

Varför du behöver avgiftas

Den obehagliga abstinensen är en vanlig anledning till att man tar återfall. Det är därför en bra idé att avgiftas i en miljö som hjälper dig att hantera abstinenssymtomen.

När du deltar i beroendebehandling hos Castle Craig genomgår du en medicinskt övervakad avgiftning i vår separata avdelning i Kirkurd House.

En del privata behandlingshem har avgiftning, men Castle Craig är det enda behandlingshemmet i Skottland med en separat avgiftningsavdelning som är medicinskt övervakad dygnet runt.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Medicinskt assisterad avgiftning

Beroende på din droganvändning och hur allvarligt ditt beroende är, kan medicinering och andra insatser användas för att lindra din abstinens.

På en klinik med en medicinskt assisterad avgiftningsavdelning överser läkare och sjuksköterskor avgiftningen för att se till att du är säker och för att kunna hantera eventuella komplikationer.

  • Vikten av medicinskt assisterad avgiftning:
  • Abstinens kan vara mycket farligt; att sluta tvärt kan vara dödligt
  • En medicinskt assisterad avgiftning innebär att du har tillgång till läkemedel för att lindra abstinenssymptomen
  • Det kan hjälpa till att hantera och ta bort fysiska och psykiska symtom
  • Avgiftning är mer trolig att lyckas när den överses av vårdpersonal
  • Patienter övervakas regelbundet av läkare och sjuksköterskor som är tillgängliga med en knapptryckning

Denna fas tar vanligtvis fyra till tio dagar.

Avgiftning hemma

En del personer väljer att avgifta sig på egen hand, men det kommer med betydande risker. Den jobbiga abstinensen leder ofta till att man tar mer droger. Prata med din läkare innan du avgiftar dig hemma.

Om du tar ett återfall efter en avgiftning är risken för överdos större, eftersom toleransen har minskat.
Avgiftningens risker är inte bara fysiska. Abstinens är stressande och kan utlösa psykiska problem som akut depression, självskador och självmordstankar.

Oavsett om din avgiftning är övervakad eller inte, är det bäst att gå igenom den här svåra processen i en säker och stöttande miljö.

Avgiftning är bara början

Avgiftning är bara en förberedelse innan du börjar med terapi för ditt drogberoende; hållbar nykterhet kräver att du arbetar med tillfrisknandet på lång sikt.

Du kanske stöter på behandlingskliniker som erbjuder avgiftning på en vecka utan någon ytterligare terapi. Det skulle inte vi på Castle Craig känna oss bekväma med.

Kom ihåg att avgiftningen bara rensar ut drogen ur din kropp. Det behandlar inte de underliggande anledningarna till varför du väljer att ta droger från första början.

Återfall är vanligast bland personer som inte går i någon form av terapi under sin behandling.

Tack vare vår erfarenhet och framgångsfrekvens vet vi att långvarig nykterhet bara kan uppnås genom en kombination av avgiftning, terapi och gruppstöd.

Läkemedelsassisterad behandling

Ibland används läkemedelsassisterad behandling för opiatberoenden.

Läkemedel kan användas för att hantera abstinenssymtom, minska sug och trappa ner droganvändningen på ett kontrollerat sätt.

Det inkluderar:

  • Opiatagonister (som metadon och buprefonin) som ger liknande effekter som opiater, men kan hanteras av en läkare genom substitutionsterapi.
  • Opiatantagonister (som naltrexon) som blockerar opiaters effekt och gör att brukaren inte kan känna av ruset längre

Behandlingarnas framgång varierar.

En del personer kan sluta med opiater genom läkemedelsassisterad behandling under en period.
Men medicinerna är också beroendeframkallande och att använda dem på fel sätt förlänger och komplicerar behandlingen av ett drogberoende.

Det är anledningen till att medicinsk intervention är viktig, eftersom vi kan hjälpa dig att hantera din avgiftning på ett säkert och korrekt sätt.

Är du osäker på vad ditt nästa steg bör vara?

Prata med oss. Vi finns här dygnet runt, alla dagar i veckan för att svara på de frågor som du kan ha. Vi kan informera dig om vilken vårdnivå du kan förvänta dig, samt vilka behandlingar som passar bäst för dig.

Castle Craig undersöker vi din psykiska hälsa för att ta reda på anledningarna till varför du vänder dig till droger för att hantera livet. Sedan skissar vi upp behandlingsstrategier som låter oss ge dig nya, hälsosamma sätt att hantera saker på.

Det är dessa viktiga sätt att hantera saker på som kommer att hjälpa dig genom livet när du står inför utmaningar. För sådant är livet och dåliga saker kommer alltid att inträffa.

Men hos Castle Craig kommer du att lära dig hur du kan navigera genom de svåra tiderna på ett säkert och hälsosamt sätt, samtidigt som du fortsätter vara stark, motståndskraftig och framförallt nykter.

Om du har ett drogberoende och behöver avgiftas, ring vår hjälplinje idag. Någon från vårt team kommer att vägleda dig genom våra alternativ och svara på alla dina frågor.

Få den hjälp du förtjänar idag.