Bensodiazepiner är lugnande hypnotika som är sederande eller depressiva medel

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att återhämta sig från beroende – gå med dem.

Läkare skriver ut receptbelagda bensodiazepiner för att lindra ångest, behandla sömnlöshet och andra sömnsjukdomar. “Benso” är några av de vanligaste utskrivna medicinerna inom psykiatrin, eftersom de har många olika egenskaper som gör dem användbara i flera kliniska situationer.

Läkare kan skriva ut bensodiazepiner för följande legitima medicinska problem:

 • Ångest
 • Sömnlöshet
 • Alkoholabstinens
 • Anfallskontroll
 • Muskelavslappning
 • Inducera amnesi innan obehagliga ingrepp
 • Innan anestesi (som innan en operation)

Olika typer av benzodiazepiner inkluderar:

 1. Valium (diazepam) Valium är varumärket för produkten diazepam, en långtidsverkande bensodiazepin som ibland skrivs ut för att behandla akut ångest, muskelspasmer eller alkoholabstinens. Diazepam anses vara en mer långtidsverkande bensodiazepin och tar längre tid att verka. Valium anses ha en hög beroenderisk.
 2. Xanor (alprazolam) Xanor är varumärket för produkten alprazolam, en snabbverkande bensodiazepin som skrivs ut för akut ångest. Xanor anses ha en hög beroenderisk. Xanorbeoroende ökar och särskilt bland unga människor. Trots att det är en narkotikaklassad drog går den att köpa på nätet. Rapporter föreslår att Xanortabletter kan vara blandade med andra farliga och beroendeframkallande droger som till exempel fentanyl. Receptbelagda droger kan verka som ett säkert alternativ till olagliga droger, eftersom de används i vården. Men de kan vara lika beroendeframkallande och dödliga om de tas utan ett recept eller tas ihop med alkohol eller andra droger.
 3. Temesta (lorazepam) Temesta är det svenska varumärket för produkten lorazepam, en snabbverkande bensodiazepin som är menat för kortvarig behandling för akut ångest, mani, anfall, alkoholabstinens och flera sekundära medicinska symtom hos vuxna.
 4. Rohypnol (flunitrazepam) Kallas även för “roofies” eller “våldtäktsdrogen”. Rohypnol är känt för sin sederande effekt och för att ge minnesluckor eller försämrat minne under verkningstiden.
 5. Klonopin (clonazepam) Klonopin är varumärket för produkten clonazepam, en antiepileptika som även skrivs ut för ångest, ofrivilliga rörelser och panik.
 6. Klordiazepoxid (librium)
 7. Temazepam

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Tecken på ett riskbruk av bensodiazepiner

Vid normala eller regelbundna doser lindrar bensodiazepiner ångest och sömnlöshet. Men ibland blir personer som tar läkemedlet dåsiga eller yra. Högre doser av bensodiazepiner kan ge allvarligare biverkningar.

Tecken på akut toxicitet eller överdosering kan inkludera följande:

 • Dåsighet/Förvirring
 • Yrsel, dimsyn
 • Svaghet, dåligt omdöme och beslutsfattande
 • Sluddrigt tal och försämrad koordination
 • Andningsproblem
 • Minnesförlust
 • Humörsvängningar och aggressivt beteende
 • Koma och dödsfall från andningsuppehåll

Tecken på kronisk droganvändning kan inkludera förändringar i utseendet och beteenden som påverkar relationer och prestation. Varningstecken hos tonåringar inkluderar plötsliga förändringar i humöret eller en plötslig försämring i skolan.

Bensodiazepiner är sällan den enda drogen som används. Uppskattningsvis är 80 procent av allt riskbruk av bensodiazepiner en del av ett blandmissbruk, framförallt tillsammans med opiater som heroin.

En tvåårig studie av The National Institute on Drug Abuse (USA) upptäckte att 15 procent av heroinanvändare även tog bensodiazepiner dagligen i över ett år, och 73 procent tog bensodiazepiner oftare än en gång i veckan. Forskning indikerar att runt 5 procent till så mycket som 90 procent av metadonanvändare även använder bensodiazepiner regelbundet. Ett riskbruk av bensodiazepiner med höga doser är särskilt förekommande bland patienter som även tar metadon.

Bensodiazepiner har även använts som en “våldtäktsdrog” eftersom det kan försämra funktioner som låter personen skydda eller försvara sig mot sexuellt våld och överfall. Vid sådana fall läggs ofta drogen i en pulverform eller som en vätska i alkoholhaltiga drycker eller läsk, eftersom det kan vara svårt att känna smaken av den.

Bensodiazepiners hälsorisker

Långvarig användning av bensodiazepiner ökar risken för demens. Bensodiazepiner orsakar hjärnskador och kan även leda till en ökad risk för att man utvecklar olika former av cancer. För tidig död är också en risk när man tar bensodiazepiner.

Personer med vissa ångestsjukdomar, sömnstörningar och humörstörningar är mer sannolika att utveckla ett beroende av bensodiazepiner. Vanligtvis är effekterna av bensodiazepiner hjälpsamma för personer som har diagnostiserats med ångestsjukdomar och sömnstörningar. Ibland tar de högre och högre doser för att höja, eller helt enkelt behålla samma effekt. Det brukar leda till ett fysiskt beroende och personerna kan fortsätta ta höga doser för att slippa abstinenssymtom.

Abstinens från bensodiazepiner

Abstinenssymtom från terapeutiska doser bensodiazepiner är framförallt ångest. Dessutom är autonom instabilitet (ökad hjärtfrekvens och blodtryck), sömnlöshet och sensorisk hyperkänslighet vanligt. De allvarligaste akuta abstinenssymtomen är anfall, delirium tremens, koma och dödsfall.

Att sluta tvärt med bensodiazepiner kan vara farligt. Sök professionell hjälp och gå igenom ett program med avgiftning på ett behandlingshem som Castle Craig Hospital.

Abstinenssymtom kan inkludera:

 • Störd sömn
 • Nervös eller spänd känsla
 • Förvirring eller depression
 • Rädsla eller tänka att andra vill skada en
 • Panik och känna sig orolig
 • Att känna sig distanserad eller utanför andra människor/saker
 • Förstärkta eller förändrade sinnen (t.ex. ljud verkar högre än normalt)
 • Skakningar och konvulsioner
 • Smärta, stelhet, onda muskler och spasmer
 • Kraftigare mensblödning och bröstsmärtor hos kvinnor

Hur länge abstinensen håller i sig varierar, men den varar ofta upp till sex veckor och ibland längre. Abstinenssymtom kanske inte börjar förrän två dagar efter att man har slutat med tabletterna och tenderar att vara som värst de första veckorna. En del har kvar mindre abstinenssymtom i flera månader.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Behandling av bensodiazepinberoende hos Castle Craig

Att bryta ett bensodiazepinberoende kan vara mycket svårt, särskilt om det kommer från en önskan att lindra ångest eller något annat psykiskt problem.

Behandlingen för bensodiazepinberoende börjar med en långsam avgiftning, som så småningom vänjer av en person från drogens effekter, samtidigt som det minskar abstinensens svårighetsgrad.

Efter avgiftningen uppmuntras patienten att delta i psykisk terapi, gruppterapi och andra program för att förebygga återfall. Castle Craig Hospital har över 20 års erfarenhet av att behandla patienter med ett beroende av bensodiazepiner.

Om du kämpar med ett beroende av bensodiazepiner och du måste avgiftas, ring vår hjälplinje idag på 08-420 02 828. Vår utbildade personal kan vägleda dig till hur du får rätt behandling och svara på alla dina frågor.