Norge

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Kontakta oss idag för hjälp, vård och stöd.

Europas ledende behandlingssenter for rehabilitering av avhengighet ønsker norske pasienter velkommen

Castle Craig Hospital, den ledende behandlingsklinikken for avhengighet i England ønsker beboere i Norge som lider av avhengighet velkommen.

Castle Craig er et privat behandlingssenter som ligger på 20 hektar i det vakre Skotske landskapet. Vi spesialiserer oss i behandling av alkoholisme, stoffmisbruk og relaterte mentale helsesykdommer.

Under behandling er pasienter hjulpet med å forstå deres avhengighet som en sykdom fra hvilket helbredelse er mulig. Med hjelp av meget erfarent personale, vil pasienter lære seg å forstå og konfrontere årsakene og konsekvensene av deres avhengigheter og er hjulpet til restitusjon.

Målet med behandlingen er avholdenhet fra stoffer og alkohol og pasienter vil lære seg evner til som hjelper dem med å forebygge tilbakefall og opprettholde deres restitusjon for resten av livet.

Castle Craig er en medisinsk styrt rehabiliteringsklinikk. Det finnes et heltids medisinsk personale inkludert psykiatere, leger og sykepleiere. Den bærende konstruksjonen for behandlingen er vårt terapiprogram og vi ansetter et stort team med spesialiserte terapeuter for avhengighet. All behandling er på engelsk og vi ønsker alle engelsk-talende pasienter fra Norge og over hele verden velkommen.

Vi har en lang historie med samarbeid med fastleger, klinikker og yrkesleger —og vi er ivrige til å etablere forbindelser med norske henvisende leger og organisasjoner som kan dra nytte av våre tjenester. Kvaliteten på vår behandling er demonstrert av vår ISO 9001 akkreditering, våre fremragende inspeksjonsresultater og uavhengige resultatstudier.

Castle Craig er anerkjent av store forsikringsselskaper for behandling av avhengighet. Kostnaden av vår behandling kan være dekket av privat forsikring eller offentlige finansinstanser. Pasienter og familier kan også betale for deres behandling privat. Inntak til Castle Craig for norske statsborgere kan arrangeres hurtig og uten unødvendige forsinkelser.

Vi ligger nære Edinburgh og Glasgow flyplasser, som gjør det enkelt for pasienter som reiser fra Norge. Det går daglige fly fra Oslo til Edinburgh.

Avhengighet i Norge

I Norge har alkoholforbruket økt fra omtrent 40 prosent siden tidlig på 1990-tallet. I gjennomsnitt drikker norsker over 15 år omtrent 8 liter med ren alkohol per år som bidrar til landets problem med alkoholavhengighet. Det er kalkulert at omtrent 11 prosent av den voksne norske befolkningen er skadelige brukere av alkohol og at 6 prosent har utviklet en alkoholavhengighet. (Fekjær, 1996; Rehm, 2012). Studier viser at omtrent 27 prosent av ulykke-relaterte inntak på akutten er relatert til alkohol. Antallet med sykehusinnleggelser med alkoholrelaterte diagnoser har også økt betydelig i de siste ti årene.

Cannabis, metamfetamin og amfetamin er de mest vanlige ulovlige stoffene i Norge og det er tegn som indikerer at problemet øker. Som et eksempel på dette tallet er førere arrestert for å kjøre under påvirkning av cannabis eller metamfetamin har økt sterkt i de siste fem årene. Blant tilfeldig utvalgte førere i normal trafikk er det kalkulert at 0,6 prosent er under påvirkning av narkotika og 1,3 prosent er under påvirkning av medisiner. Det er også en økning i nye syntetiske stoffer, med mer ukjente effekter som utfordrer behandlingsytere.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Inntak til Castle Craig for norske pasienter

Vi har som mål å gjøre inntaksprosessen til Castle Craig enkel og uten forsinkelser. Norske pasienter kan kontakte Castle Craigs skandinaviske kontor direkte for å starte inntaksprosessen. De kan også bli henvist til behandling av medisinske og rådgivere eller de kan henvise seg selv ved å kontakte Castle Craig direkte.

Privat inntak

Den enkleste måten å betale behandling på ved Castle Craig er å betale privat. Vennligst kontakt vårt skandinaviske kontor direkte. De vil rådføre deg om de forskjellige betalingsalternativene og kostnadene.

Pasienter med forsikring

Castle Craig er et privat registrert sykehus. Mange private forsikringsselskaper vil betale våre behandlingskostnader. Noen personer har privat helseforsikring via deres arbeidsgiver eller som en del av en forsikringsplan for familien. De eksakte detaljene og nivåene med dekning vil være avhengig av din polise.

Hvordan vi behandler avhengighet

Ved Castle Craig behandler vi alkoholisme og stoffavhengighet som en kronisk og primær sykdom og vi forfremmer avholdenhet fra alkohol og stoff som livsviktig for langvarig restitusjon. Vi hjelper pasienter med restitusjon gjennom et intensivt, skreddersydd og holistisk avhengighetsprogram som kombinerer medisinsk behandling, gruppeterapi, 12-trinns program, kognitiv atferdsterapi (CBT) og andre bevisbaserte terapier og aktiviteter. En introduksjon til Alcoholics Anonymous (anonyme alkoholikere) og Narcotics Anonymous (anonymere stoffmisbrukere) er en hovedkomponent i programmet og er oppfordret som en viktig del av en pasients etterbehandling.

Vårt behandlingsprogram for avhengighet hjelper pasienter med å etterlate avhengigheten som har dominert livet deres, og for å unngå atferder og utløsere som kan lede til tilbakefall. Ved Castle Craig er hver pasient gitt deres individuelle program med gruppe og spesialiserte terapier; trening, et sunt kosthold, et travelt daglig program og en komfortabel seng på enkelt eller dobbeltrom. Målet med behandling av avhengighet er å sikre et meningsfullt liv uten alkohol eller stoffer.

Konfidensialitet og personvern

Ved Castle Craig Hospital er personvern for alle våre pasienter et primært arbeidsprinsipp. Vi hjelper pasienter med å beskytte deres identiteter og gir dem en følelse av trygghet under behandling og etter de er utskrevet.

Behandling av avhengighet som en sykdom

Avhengighet er bredt anerkjent som en kronisk hjernesykdom som er definert av det faktum et en pasient som er avhengig av alkohol eller stoff kan kontrollere deres nivå med forbruk. Avhengighet er ikke bare et atferdsproblem, og det er ikke individets feil om de lider av avhengighet.

Synet på avhengighet som en sykdom var godkjent av American Society of Addiction Medicine i 2011. De beskriver avhengighet som en primær sykdom, som betyr at den ikke er forårsaket av andre følelsesmessige eller psykiatriske problemer. Avhengighet er også anerkjent som en kronisk sykdom, som kardiovaskulær sykdom eller diabetes, som betyr at den må behandles, kontrolleres og overvåkes over hele livet.

Avhengighet uten rehabilitering og restitusjon kan også forårsake dødsfall og andre sykdommer. Årevis med alkohol og stoffmisbruk kan etterlate kroppens vitale organer slik som hjernen og leveren, i en skjør eller sykelig tilstand. Men likevel har kroppen en utrolig evne til å helbrede seg selv over tid. Castle Craigs medisinske ekspertise, og vårt fokus på trening, et sunt kosthold og nyskapende behandlinger slik som overtrykksterapi med oksygen hjelper alle til i denne prosessen.

Ved Castle Craig har vi hjulpet personer med restitusjon fra avhengighet siden 1988. Forskningsdokumentert bevis, inkludert våre egne resultatstudier, viser at vår metode for behandling av avhengighet har fremragende resultater, som leder til et tilfredsstillende og sunt liv i helbredelse.

Egenskaper for avhengighet:

Kompulsjoner: Personer som lider av avhengighet erfarer en dominerende impuls til å fortsette sin atferd, til tross for skaden det forårsaker;
Benektelse: Benektelse inkluderer en rekke med psykologiske forsvarsmekanismer slik som rasjonalisering (hvor unnskyldninger og årsaker er brukt for å forklare negativ atferd), eller minimering, hvor problemet er sett på som mindre betydelig enn det egentlig er. Benektelse må adresseres sensitivt under behandling om restitusjonen skal bli vellykket;
Svekket kontroll: Som betyr en manglende evne til å kontrollere forbruk;
Opptatthet av stoffet: Mye av personens tid, energi og oppmerksomhet er brukt på å få tak i stoffet/alkohol;
Ugunstige konsekvenser: Alkohol/stoffet er brukt kontinuerlig til tross for synlige problemer eller vansker.

Hvorfor velge Castle Craig?

 1. Vår behandling er uavhengig og vitenskapelig dokumentert til å virke
  Over 10,000 pasienter har gått gjennom våre dører siden 1988, og av de som fullførte deres behandling har flertallet gått videre til å oppnå langvarig restitusjon fra sin avhengighet. Vår nyligste selvstendige forskning viser at opp til 72% av våre pasienter oppnår langvarig avholdenhet.
 2. Vi tilbyr mer
  Castle Craig har omfattende ressurser. Vi føler at det ikke er noe som mangler i våre ytelser som vil være av betydelig nytte for våre pasienter; fra et dedikert og godt trent personale til en omfattende rekke med terapier og medisinsk behandling. Mange personer som lider av avhengighet har andre mentale helsetilstander slik som spiseforstyrrelser eller depresjon ––som vi er meget utstyrt til å behandle.
 3. Vi koster mindre
  Castle Craig er unik blant behandlingssenter for avhengighet i det at kostnaden for vår behandling inkluderer alt. Vi tar ikke betaling for noe ekstra. Sammenlignet med vår nærmeste konkurrerende behandlingssenter i England er våre kostnader opp til 50% mindre. Våre behandlingskostnader er ofte dekket av forsikringsselskap.
 4. Tretti år med ekspertise og meget kvalifisert medisinsk team
  Castle Craig var grunnlagt av Peter og Dr.Margaret Ann McCann som er to av Englands ledende eksperter i feltet for behandling av avhengighet. De grunnla deres første behandlingssenter (Clouds House, England) i 1983 og hjalp også med å få i gang European Addiction Treatment Agency (EATA) tidlig på 1990-tallet. Vår medisinske direktør i dag er Professor Jonathan Chick, som har et internasjonalt rykte innenfor alkoholforskning.
 5. Hver pasient er viktig for oss — Før, under og etter behandling.
  Castle Craigs verdier er medlidenhet, empati og omsorg. Personalet er inspirert og dedikert til sitt arbeid; noen har funnet sine egne avhengigheter og, så snart de er fullstendig restituert og trent, har returnert for å hjelpe andre. Etter deres opphold på Castle Craig deltar våre tidligere pasienter møter på forskjellige steder og er invitert tilbake hvert år for en årlig sammenkomst.
 6. Vi er medisinsk styrt
  Behandlingsteamet og alle terapeutene er veiledet av spesialister og heltids psykiatere ––alle har gjennomgått uavhengig årlig evaluering. Vi er stolte over vår lave gjennomgang av ansatte og personale er generelt sett ansatt av Castle Craig, og ikke sesongmessig eller deltid. Castle Craig oppfyller American Society of Addiction Medicines høyeste nivå for behandling, som er ‘medisinsk kontrollert innlagt avrusing og innlagt behandling’.
 7. Anerkjent av Regulatorer og Revisorer
  Castle Craig er regulert av Healthcare Improvement Scotland og, etter deres siste inspeksjonsrapport viser grader på 6 (‘fremragende’) og 5 (‘meget godt’) i alle serviceområder. Etter den siste Moody International ISO 9001 Quality Standard Inspection, (inspeksjon for kvalitetsstandard) var ledelsen av sykehuset beskrevet som ‘eksemplarisk’.
 8. Anerkjent av de største forsikringsselskapene
  Takket være vårt gode rykte, medisinske ledelse, og ISO akkreditering, er Castle Craig anerkjent av de største forsikringsselskapene både i England og internasjonalt.
 9. Hurtig inntak
  Vi unngår forsinkelser med å få pasienter inn til behandling. En komplett evaluering er utført ved ankomst, og noen informasjon før inntak er innsamlet før ankomst (ofte i konsultasjon med pasientens fastlege).
 10. Vi er nyskapende
  I 1988 var Castle Craig det første behandlingssenteret til å bringe 12-trinns programmet til Skottland. I 1999 var vi de første engelske behandlingssentrene til å introdusere profesjonelle akkrediteringsstandarder for alle terapeuter; vi var også de første til å introdusere et kvalitetsstandardsystem for ledelse (ISO 9001) og i 2008 var vi de første til å tilby hovedtrykksoksygenterapi som en nyskapende supplerende terapi. I tillegg følger vi det siste innen forskning, deltar og presenterer ved konferanser og foretar vår egen forskning
 11. Over 90% tilfredsstillelse blant pasienter
  Vi er stolte over våre nivåer med tilfredsstillelse blant pasientene og vi publiserer resultatene på nettet. I vår nyligste spørreundersøkelse om behandling av sykepleiere, individuell rådgivning, stoff og alkoholavrusing og gruppeterapi scoret alle 90% eller over. Viktigere enn nivåer med tilfredsstillelse er inderlige meldinger som vi mottar fra våre tidligere pasienter, ofte mange år etter de har forlatt Castle Craig.
 12. Personvern, ro og stillhet
  Castle Craig ligger på 20 hektar med privat skogsområde, som garanterer stillhet og rolighet. I de vakre bakkene for de Skotske grensene får pasientene et gledelig avbrudd fra den ytre verden, og likevel er vi mindre enn 40 minutter fra Edinburgh International Airport (internasjonale flyplass). Vår private vannforsyning kommer fra de omliggende vollene.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*