Behandlingshem vid alkoholberoende

Behandling av drogberoende

Vårt omfattande behandlingsprogram för drogberoende erbjuder en säker och medicinskt övervakad avgiftning tillsammans med expertterapi. Påbörja din resa mot tillfrisknande med oss idag.

Alkoholism kännetecknas inte bara av hur många glas du dricker, utan hur din kropp och ditt sinne blir fysiskt och psykiskt beroende av alkohol för att fungera.

Den här sidans mål är att berätta allt du måste veta om behandling för alkoholproblem; vilka alternativ som finns, vad de innebär, hur effektiva de är och hur Castle Craig kan hjälpa dig.

Om du har några frågor kan du ringa oss och prata med en i vårt team. Vi är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan för att svara på dina frågor och ge dig råd om vad ditt nästa steg bör vara. Castle Craig har behandlat patienter med alkoholproblem i över 35 år. Vi har hjälpt många människor att bryta sitt beroende och börja ett nytt, nyktert liv.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

En guide till behandling av alkoholproblem

Att dricka – även om det är mycket – är så pass vanligt att det ofta är svårt att avgöra när det har blivit ett problem. Men ett alkoholberoende påverkar alla delar av ditt liv negativt: din fysiska hälsa, relationer, din psykiska hälsa, karriär och ekonomi. Om du är här för att du upplever några av följande problem förstår vi det, och det kan vara en bra idé att undersöka om du kan få behandling för alkoholism.

 • Trasiga relationer med din partner, vänner eller familj
 • Du dricker mer än planerat eller kan inte sluta när du har börjat
 • Misslyckade försök att skära ner på eller sluta dricka
 • Du går inte till jobbet på grund av baksmällor
 • Du fortsätter dricka trots att det påverkar ditt liv negativt

Om du är partner, vän eller familjemedlem till någon som har ett problematiskt drickande, så kanske du oroar dig för dem och känner förmodligen hur det påverkar er relation negativt. Tecken på alkoholproblem att hålla koll på inkluderar:

 1. De umgås oftare med vänner som de dricker ihop med
 2. De döljer eller ljuger om hur mycket eller ofta de dricker
 3. Alkoholrelaterade hälsoproblem
 4. Avskedas från jobb
 5. Problem med lagen

Det är viktigt att komma ihåg att de beteenden som nämns ovan inte är unika för din närstående, utan de är en del av hur sjukdomen alkoholism fungerar. De goda nyheterna är att vårt team med beroendespecialister har mycket kunskap om sjukdomen och har många resurser tillgängliga för att på ett tryggt och säkert sätt kunna hjälpa dig och din familj att bekämpa alkoholism.

Castle Craig har över 35 års erfarenhet av beroendevård. Vi förstår hur beroenden fungerar och hur du kan tillfriskna från det. Vi erbjuder ett professionellt, stegvis program med bevisade resultat som kan hjälpa dig och din närstående att bryta beroendets cirkel för att finna glädjen i livet igen.

Innan du läser vidare, kom ihåg följande tre saker:

 1. Problem med alkohol är vanligare än vad du tror.
 2. Saker kan bli bättre (och blir det om du tar rätt steg).
 3. Ingen behöver gå igenom det här ensam.

Livet kan kännas okontrollerbart nu, men det är möjligt att reparera trasiga relationer, få tillbaka din hälsa och bli fri från beroendets smärta – och en beroendeklinik för alkoholism kan hjälpa dig nå hela vägen.

Behandling för alkoholism: Hur du bryter ditt alkoholberoende

Tillfrisknandet följer en behandlingsplan som kombinerar några av följande format. En längre vistelse på ett behandlingshem rekommenderas, men andra alternativ kan vara mer praktiska beroende på dina omständigheter.

Slutenvård (Behandlingshem)

I slutenvård för alkoholism deltar patienter i behandling på ett behandlingshem under en period som vanligtvis är minst fem veckor (men evidens visar att längre vistelser ger bättre resultat). På ett behandlingshem slipper du att ha triggers runt omkring dig, samtidigt som du kan koncentrera dig på en daglig rutin som fokuserar på tillfrisknande och den högsta nivån av kliniskt stöd.

Öppenvård

Öppenvård för behandling av alkoholism låter dig delta i intensiv terapi på en separat klinik samtidigt som du bor hemma. Det är oftast en mer lättillgänglig och kostnadseffektiv behandlingsform för personer som inte kan ta ledigt från jobbet för att bo på ett behandlingshem. Patienten kan även fortsätta få samma familjestöd som förut, samtidigt som de kan börja öva direkt på sina nya kunskaper och färdigheter som behövs för ett nyktert liv.

Anonyma alkoholister (AA)

AA är baserat på tolvstegsmetodens principer, en användbar och allmänt använt behandlingsmodell som erbjuder en stegvis process där man arbetar igenom och lär sig hantera ett beroende. AA erbjuder ett extremt värdefullt kamratstöd i form av en nykter gemenskap. Patienter deltar i möten under sin tid på behandlingshemmet och fortsätter att göra så efteråt som en viktig del av eftervården.

Om du fortfarande är osäker på vilken behandlingsplan som är rätt för dig, ring oss idag. Vårt team kan ge dig mer information om behandlingsalternativ så att du kan ta första steget.

Castle Craigs behandlingsmodell för alkoholberoende

Vår kunskap om alkoholberoende är att det är en primär, kronisk hjärnsjukdom och att patienter måste genomgå ett program baserat på avhållsamhet för att tillfriskna på lång sikt. Därför följer vi tolvstegsprogrammet tillsammans med andra terapier som kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi och EMDR.

Alkoholism är ofta kombinerat med andra sjukdomar som depression, ätstörningar eller sömnsjukdomar. När vi skapar våra skräddarsydda behandlingsprogram planerar vi med den samsjuklighet som kan finnas.

Vår bevisade behandlingsmodell för beroenden är uppbyggd med evidensbaserade terapier som behandlar beroenden. Vårt program för alkoholberoenden inkluderar:

Behandlingen förstärks genom en kombination av träning och hälsosam kost i en rofylld och privat miljö. Alla patienter får en egen terapeut under sin vistelse, som ger enskild terapi och utformar eftervårdsplanen tillsammans med en översjuksköterska och chefspsykolog.

Vad händer vid behandling för alkoholproblem?

Behandling för alkoholproblem i slutenvård innehåller i regel följande steg:

1. Att erkänna ett alkoholproblem

Förnekelse är en naturlig del av ett alkoholberoende, särskilt bland högfungerande alkoholister. Det första steget är att se beroendebeteenden för vad det faktiskt är. Att känna igen tecken på alkoholism kan vara svårt i en kultur där drickandet är så normaliserat. Men sanningen är att det inte finns någon mängd med alkohol som är säker. Riktlinjerna för måttligt drickande är mycket lägre än vad många inser och även vid de mängderna kan det påverka din hälsa.

Det kan vara ännu svårare för personer med högfungerande alkoholism att erkänna sitt alkoholproblem, eftersom de fortfarande kan sköta allt i sitt liv och därför är det lättare att ignorera den skada det orsakar.

Du kan visa tecken på alkoholism om du:

 1. Har ett intensivt sug eller abstinens när du inte dricker
 2. Dina närstående har sagt att de är oroliga över ditt drickande
 3. Din hälsa, karriär, ekonomi eller relationer har påverkats av ditt drickande
 4. Du spenderar för mycket tid på att planera eller återhämta dig från hetsdrickande
 5. Du känner dig uppe i varv eller orolig när du inte kan dricka
 6. Du kan inte sluta dricka när du försöker

Att börja se problemen med din relation med alkohol är det första steget när du vill göra en förändring.

2. Bedömning för behandling av alkoholism

När du kontaktar Castle Craig gör vi en första bedömning. Det hjälper din behandlingsklinik att förstå ditt nuvarande läge, bestämma hur du fortsätter på bästa sätt och börjar utforma en plan. Du kanske får några grundläggande frågor över telefonen och en mer djupgående, medicinsk och psykologisk bedömning när du kommer till behandlingshemmet.

En grundlig bedömning som den vi erbjuder på Castle Craig för behandling av alkoholberoende, innehåller följande.

 • Bedömning över telefon: Du pratar med någon från inskrivningsavdelningen för att de ska få en översikt över din situation, din historik med alkohol eller droger och hjälper dig att förstå dina alternativ. Vi svarar även på alla frågor och annat du undrar över.
 • När du börjar på behandlingen gör sjuksköterskorna och läkarna en grundlig läkarundersökning där de ser över din medicinska historik, tar blod- och urinprov samt testar viktiga funktioner som till exempel blodtryck.
 • En kvalificerad psykoterapeut gör en fullständig biopsykosocial bedömning, kronologisk substansanvändning/beteendehistorik och en omfattande behovsbedömning. Det tar några timmar över några dagar. Den detaljerade analysen hjälper till att identifiera underliggande psykiska sjukdomar som förvärras av beroenden, att fastställa behandlingsmål och objektiv och hjälper oss utforma din skräddarsydda behandlingsplan.
 • En psykiater kan också behöva göra en psykiatrisk bedömning.

Din bedömning måste utföras av en kvalificerad specialist och följa medicinska och psykologiska riktlinjer för att fastställa hur ditt beroende ser ut. Informationen lägger grunden till din behandlingsplan för alkoholism som låter oss sätta en klinisk diagnos.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

3. Att avgiftas från alkohol

Beroende på hur mycket och länge du har druckit kan det vara nödvändigt med medicinsk övervakning under avgiftningen för att det ska vara säkert. Medicinskt övervakad avgiftning tar plats på en dedikerad klinik där klienter vårdas dygnet runt av sköterskor som är specialiserade på beroendevård. Vården består av nära övervakning, lindring av abstinenssymtom och känslomässigt stöd som överses av en läkare. Denna fas tar vanligtvis en vecka, men avgiftningen kan vara mycket längre än så, beroende på hur allvarligt ditt beroende är.

Målet med avgiftningen är att stabilisera din sjukdom innan du börjar med mer djupgående terapeutisk terapi. Castle Craigs avgiftningsklinik finns på sjukhuset, vilket innebär att du blir en aktiv del av vår gemenskap så fort du är redo för det. [EI1]

Det är viktigt att komma ihåg att avgiftning från vissa substanser (som alkohol eller opiater) kan var farligt och ska aldrig göras på egen hand. Kom också ihåg att avgiftning bara är det första steget. Vi på Castle Craig erbjuder inte avgiftning som en fristående tjänst. För att du ska ha bäst möjlighet att tillfriskna, så måste vi även behandla beroendets psykologiska aspekter, såväl som de fysiska.

4. Primär behandling: Beroendevård på behandlingshem

Efter avgiftningen är du redo att börja med den primära behandlingen för alkoholberoende. Om det är möjligt rekommenderas det att du skriver in dig på ett behandlingshem, eftersom det låter dig få:

 1. En nödvändig paus från miljömässiga faktorer som triggar dig att använda
 2. Ett vidare perspektiv på ditt liv
 3. Mer fördjupning i ditt behandlingsprogram
 4. Kamratstöd, gruppterapi och kontakter i en nykter gemenskap

Beroendevård för alkoholberoenden på ett behandlingshem består av ett dagligt schema med kursarbete, gruppterapi, enskild terapi och komplementära terapier för wellness. Att knyta kontakt med andra patienter är en viktig del av upplevelsen på behandlingshemmet. Det hjälper dig att göra framsteg i behandlingen, fungerar som en modell för positiva relationer och skapar ett värdefullt stödnätverk. Beroende på din klinik kan din partner eller familj delta i terapi med dig eller vara involverade i din behandling.

Slutenvård på behandlingshem är en mycket större ekonomisk investering än öppenvård eller nätbaserad vård. Experter på beroenden håller dock med om att det är en bra investering, eftersom det är mycket mer effektivt och förebygger även kostnader som ett återfall kan leda till.

Castle Craigs behandlingsmetod är baserat på Minnesotamodellen: en kliniskt bevisad modell som är baserad på avhållsamhet och har rötter i tolvstegsmodellen. Efter din första bedömning får du en skräddarsydd behandlingsplan som senare överses av din terapeut och utförs av psykiater, läkare och terapeuter som är specialiserade på beroenden. Under behandlingen granskas din plan regelbundet och justeras utifrån dina behov.

Denna fas pågår vanligtvis en till tre månader.

Terapier som används under behandling för alkoholism

Hos Castle Craig betonar vi hur viktigt det att behandla hela personen. Evidensbaserade kliniska metoder förstärks av en hälsosam kost, träning och komplementära metoder för wellness. Terapier som används i behandlingen kan inkludera:

 • Beroenderådgivning, enskild och i grupp
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • PTSD- och traumaterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Alternativa terapier (konst, trummor, hästar)
 • Komplementära terapier för wellness (akupunktur, aromaterapi, mindfulness, meditation, massage, hyperbar oxygenterapi)
 • Coaching om tillfrisknande och livskunskaper
 • Psykoedukation om beroenden
 • Möten med Anonyma alkoholister (AA) och Anonyma narkomaner (NA)

Öppenvård för alkoholberoenden

Om du inte kan söka vård på ett behandlingshem kan du även få behandling för alkoholism på en öppenvårdsklinik. Där deltar du i regelbunden schemalagd rådgivning i grupp eller enskilt. Många väljer att gå på öppenvård när de är redo att lämna ett behandlingshem, men fortfarande behöver mycket stöd för att kunna fortsätta vara nyktra.

5. Återfallsprevention

Medan du deltar i behandling för alkoholism arbetar du tillsammans med din terapeut för att skapa en plan för återfallsprevention. Det hjälper dig att återgå till din vanliga miljö när du lämnar behandlingshemmet. Det inkluderar att du lär dig förstå dina triggers, att skapa ett stödnätverk och lära dig hälsosamma sätt att hantera saker på, hur du kan hantera stress och de oundvikliga prövningarna som livet bjuder på.

6. Fortsatt vård

Det kallas också för eftervård och är det fortsatta stöd du får när du lämnar behandlingshemmet. Det innehåller vanligtvis en kombination av:

 1. Terapi i grupp och enskilt på en öppenvårdsklinik för alkoholberoenden
 2. Fortsatt rådgivning med en terapeut specialiserad på beroenden i ditt lokalområde
 3. AA- och NA-möten
 4. Andra gemenskapsgrupper

Eftervård är en viktig del av tillfrisknandet och att ha rätt stöd under månaderna efter behandlingshemmet är av yttersta vikt. Castle Craig erbjuder ett program med sex månaders eftervård genom vår öppenvårdsklinik i Stockholm, för att garantera att alla våra patienter får det stöd de behöver för att komma tillbaka till sitt vanliga liv.

För mer information om alkoholavgiftning, alternativ för behandlingshem eller eftervård, prata med vårt team som är redo att hjälpa dig.

Hur väljer jag rätt behandling för alkoholism?

Kom ihåg att våra rådgivare för inskrivning på behandlingshem har massvis med information om olika behandlingar och kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Kontakta oss för att lära dig mer.

Låt oss titta närmare på nackdelar och fördelar med de olika behandlingsalternativen för alkoholberoenden. Vi tar även reda på vem de passar bäst för.

För- och nackdelar med slutenvård för alkoholism (behandlingshem)

Fördelar: Behandlingshem erbjuder den högsta möjliga vårdnivån och är det alternativ som rekommenderas mest av experter på beroenden. Behandlingshem tillhandahåller vård dygnet runt och kliniskt stöd, såväl som ett schema med terapeutiska aktiviteter. Vården ges genom en skräddarsydd, systematisk plan. Komplementära terapier gör behandlingsprocessen mycket mer bekväm. Detta intensiva alternativ är utformat för att du ska komma bort från din vanliga miljö och skapa en plats där du kan fokusera helt på ditt tillfrisknande.

Nackdelar: Behandlingshem är dyrare än andra alternativ och kräver att du tar ledigt från jobbet eller skolan, samtidigt som du måste vara borta från din familj en period. Du måste även resa till behandlingshemmet som kan ligga nära eller långt borta från ditt hem.

Vem passar det:

Slutenvård för alkoholberoende passar bäst för personer som:

 • Behöver en medicinskt övervakad avgiftning medically supervised detox
 • Har samsjuklighet med en psykisk sjukdom
 • Har diagnostiserats som hög risk och har en historik med självskadebeteende
 • Har fått en lägre nivå av beroendevård tidigare utan framgång
 • Har en hemmiljö som förvärrar deras beroendeproblematik
 • Vill att det ska vara mer privat
 • Kan ta ledigt en till tre månader från annat ansvar för att fokusera på tillfrisknandet

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

För- och nackdelar med öppenvård för alkoholism

Fördelar: Mer överkomligt och praktiskt än slutenvård. Behandling för alkoholberoenden på en öppenvårdsklinik låter dig bo kvar hemma och fortsätta få stöd från din partner och dina närstående medan du går på behandling. Schemat är vanligtvis utformat med arbetslivet i åtanke, där rådgivningen anpassas efter arbetstider. Öppenvårdskliniker ligger vanligtvis i stadskärnor och är lätta att ta sig till med kollektivtrafik. Att delta i behandling samtidigt som du bor kvar hemma låter dig använda dina nya färdigheter och kunskaper omedelbart.

Nackdelar: Öppenvård är mycket mindre intensivt än slutenvård. Behandlingen består vanligtvis av två till tre terapisessioner per vecka. Vården kanske inte är lika skräddarsydd eller omfattande som på behandlingshem. Att bo hemma kan även göra att du exponeras för personer, platser och saker som kan trigga dig till att dricka igen. Om din hemmiljö är sådan kan ett behandlingshem vara ett bättre alternativ.

Vem passar det:

Öppenvård för alkoholberoende passar bäst för personer som:

 1. Är högfungerande och kan ta ansvar på jobbet, i skolan och med familjen
 2. Inte behöver komma bort från sin nuvarande hemmiljö
 3. Har en stabil och stöttande hemmiljö
 4. Kan hantera stress medan de genomgår behandlingen

För- och nackdelar med Anonyma Alkoholister (AA)

Pros: Anonyma Alkoholister är gratis och utbrett, med över 118 000 avdelningar över hela världen. AA följer samma principer som tolvstegsprogrammet för alkoholberoenden och du får möjligheten att bygga på det du jobbade på under behandlingen. AA-sponsorskap och gruppgemenskap kan vara en hälsosam motsats till alkoholbaserade vänskaper och påfrestande familjedynamik. Att lära dig från andras erfarenheter och dela dina egen hjälper till att bryta ner barriärer och känslor av utanförskap.

Nackdelar: Medan AA är en fördelaktig del av tillfrisknandet, är det inte en tillräcklig ersättning för personlig terapi. AA ger inte samma nivå av intensiv och personlig vård som i mer strukturerad beroendevård. Det öppna formatet gör även att alla kan delta, oavsett hur de påverkar gruppdynamiken. Trots att de flesta moderna AA-grupper har utvecklats för att bli mer sekulära, så har vissa problem med fokuset på andlighet och en högre makt.

Vem passar det: Anonyma Alkoholister rekommenderas för alla som tillfrisknar från ett beroende som en fortsatt del av tillfrisknandet. Patienter börjar ofta delta i mötena medan de är i primär behandling och fortsätter sedan delta för att få stöd för ett livslångt tillfrisknande.

Om du har några frågor om behandlingsalternativen är vår personal redo att hjälpa dig att ta ett informerat beslut.

FAQs

 • Hur lång tid tar slutenvårdsbehandling för alkoholism?

  Eftersom ett beroende anses vara en livslång, kronisk sjukdom är tillfrisknandet en livslång process. Slutenvårdsbehandling för alkoholism tar minst en månad, men om du har samsjuklighet som till exempel trauma rekommenderar vi längre vistelser upp till 90 dagar. Tidsramen låter dig få mer stöd när du börjar ditt nyktra liv. Efter slutenvårdsbehandlingen stöds ditt tillfrisknande av stödgrupper, terapi och perioder med mer vård när det behövs.

 • Vad händer på behandlingen för alkoholberoende?

  På behandlingshemmet deltar du i ett dagligt schema med enskild terapi, gruppterapi, komplementära terapier för wellness och gemensamma aktiviteter. Du har också schemalagd egentid för studier och avkoppling, samt tillgång till medicinsk vård om du behöver det.

 • Hur fungerar slutenvård för alkoholism?

  Under behandlingen för alkoholism följer du en personlig behandlingsplan med hjälp av dedikerade tearapeuter och stödpersonal. Du lär dig strategier för hur du kan hålla dig nykter långsiktigt och bygger relationer med andra patienter som stöttar ditt tillfrisknande resten av livet. Många behandlingshem följer tolvstegsprogrammets filosofi, en kliniskt bevisad behandling som rekommenderas av experter på beroenden över hela världen.

 • Hur är det på slutenvård för alkoholism?

  Slutenvård för alkoholism på ett behandlingshem ges i en accepterande, respektfull och icke-dömande miljö. Beroendevård på ett behandlingshem är utformat för att vara en paus från ditt vanliga liv, där du kan få nya perspektiv, ro i sinnet och fokusera helt på din väg till ett nyktert liv. Castle Craigs privata klinik i de vackra kullarna på den skotska gränsen är en lugn plats där du kan börja ditt tillfrisknande.

 • Hur kan alkoholister skriva in sig på behandlingshem?

  Allt du behöver för att börja ditt tillfrisknande är viljan att göra en förändring. Trots att många tror det, så behöver du inte nå botten för att fatta det beslutet. Det första steget är att prata med en inskrivningsrådgivare som kan förklara hur behandlingen går till och hjälpa dig att komma igång.

  Hör vad vår tidigare patient Caroline har att säga: “Jag tror att den här vägen är till nytta för varenda en av oss. Om du har möjligheten att göra det, gör det!”

 • Hur mycket kostar slutenvård för alkoholism?

Funderar du på behandling för alkoholism? Tillfrisknandets första steg börjar nu.

Om ditt drickande gör att du håller på att tappa kontrollen över ditt liv, så är det mycket viktigt att få hjälp så fort som möjligt. Konsekvenserna av alkoholism eskalerar med tiden och avgiftning från alkohol får bara göras under säker övervakning av specialiserad vårdpersonal.

Om du inte är säker på vad du ska göra eller var du ska vända dig kan vi hjälpa till. Vårt inskrivningsteam är tillgängligt sju dagar i veckan – kontakta oss nu.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*