Att bryta ett kokainberoende

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Kokain är en beroendeframkallande, psykoaktiv centralstimulerande drog som används rekreationellt.

Kokain ökar koncentrationen av neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin, samtidigt som det stimulerar det centrala nervsystemet. Det ger effekter som inkluderar:

 • Ökad vakenhet
 • Pratsamhet
 • Eufori
 • Snabba hjärtslag
 • Högre blodtryck
 • Svettningar

Effekterna gör att användaren inte behöver sova och äta lika mycket. Kokain tas ibland tillsammans med alkohol så att användaren kan öka sin toleransnivå.

Crack-kokain är en mycket koncentrerad form av kokain och ser ut som små stenar. Gatunamnet för crack-kokain inkluderar base, fribas, kola, ladd, stenar och snö. Det vetenskapliga namnet för kokain är bensoylmetylekgonin. Andra substanser som ofta används tillsammans med kokain är heroin och alkohol.

Hälsorisker och överdoser av kokain

Långvarigt droganvändande kan leda till flera allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem. Kronisk användning leder ofta till depression, oro, paranoia och panikattacker. Dagarna efter att man har tagit en stor mängd kokain kan man känna sig nedstämd och ha influensaliknande symptom. Det brukar ibland kallas för ‘kokaininfluensa’.

En kokainöverdos kan leda till hjärtattacker, kramper och dödsfall. Med tiden kan drogens fysiska effekter, som snabbare hjärtslag och högre kroppstemperatur, skada organen.

Castle Craigs kokainavgiftning och behandlingsprogram

Castle Craig har framgångsrikt behandlat personer med beroenden i över 30 år. Vår behandling för kokainberoenden skräddarsys utifrån klientens behov. Det sker utifrån faktorer som hur de använde drogen, hur länge de har använt den och andra livsstilsfaktorer. Personer som har en kokaininducerad psykos behöver specialiserad vård av specialister, vilket är en del av vårt behandlingsprogram på Castle Craig.

Vår huvudbehandling för kokainberoenden består av specialiserad gruppterapi, individuell terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är mycket effektivt för att behandla kokainberoenden. Terapiformen hjälper patienten att utveckla nya attityder kring sig själv och sitt beroende. Det hjälper den att upptäcka negativa tankemönster och bryta dem genom bättre copingstrategier . Dessutom erbjuder vi familjeterapi och sorgeterapi vid behov.

Vi anser att våra patienters själsliga välbefinnande är lika viktigt som deras psykiska hälsa. Därför erbjuder vi flera olika kompletterande terapier och aktiviteter som trumterapi, hyperBar oxygenterapi, konstterapi, kreativt skrivande, hästterapi och mindfulnessmeditation.

En viktig del av behandlingen är patientens fysiska återhämtning . Långvarig alkohol- och droganvändning kan försämra patientens fysiska hälsa. För att börja läka kroppen ger vi våra patienter näringsrika, balanserade måltider och ett regelbundet träningsprogram. Vårt avskilda läge på landsbygden, ger patienter den bästa miljön för att börja sitt tillfrisknande från ett kokainberoende.

Efter avslutad behandling fortsätter vi att ge våra patienter stöd genom två års eftervård, drop in-terapi och onlineterapi. Vi uppmuntrar dem att söka lokala grupper med kamratstöd, som till exempel Anonyma Narkomaner.

Hur lång tid tar kokainavgiftning?

Kokainavgiftning är inte alltid nödvändig, utan varje patient har sina individuella behov. Hos Castle Craig har inga patienter samma behandlingsprogram, utan vi undersöker personens unika behov och designar ett behandlingsprogram utifrån det. Ring vårt inskrivningsteam idag.

Hur länge en avgiftningen pågår, beror på hur länge och hur mycket patienten använde kokain och om de även använde andra droger eller alkohol samtidigt. Medicin kan användas om patientens fysiska och psykiska mående under abstinensen kräver det. Sluta aldrig med kokain själv eller hemma.

Under avgiftningen övervakas patienten av vår kompetenta vårdpersonal. En säker och kontrollerad miljö är av yttersta vikt under avgiftningen. Det rekommenderas därför inte att avgifta sig utan professionell vård. När patienten har avgiftats kan den börja med behandlingsprogrammet.

Kontakta oss idag

För att få reda på hur vi kan hjälpa dig, ring Stockholms beroendeklinik på 08-124 00 284 eller klicka här för mer information

Vad är kokain?

Kokain utvinns från den sydamerikanska kokabusken och är en mycket beroendeframkallande centralstimulerande drog. Kokain raffineras till ett fint, vitt pulver, en liten klump eller sten eller till ett kristalliserat pulver. Användare snortar ofta pulvret eller gnuggar in det i tandköttet, men vissa röker eller injicerar det. Det kallas för många saker, som till exempel kola, ladd, snö, jayo och stenar.

Under 2019 nådde kokainbruket rekordnivåer i Sverige och det ledde till fler dödsfall än någonsin förr, enligt en studie från samma år.

Oavsett om kokain snortas eller injiceras fungerar det likadant. Det ökar mängden dopamin som är tillgängligt i hjärnans belöningssystem. Det gör att belöningssystemet rubbas , vilket är anledningen till att personer som är beroende av kokain behöver större mängder och oftare, för att uppleva samma rus.

Kokain är centralstimulantia som påverkar hjärnans nervbanor. De neurologiska förändringarna gör ofta att användarna känner sig energifyllda och euforiska. De kan också känna sig mentalt skarpa och sensoriskt hyperkänsliga. Kokainruset varar i genomsnitt i 30 minuter. Kokainanvändning kan även ge flera biverkningar som humörsvängningar, stroke, krampanfall och hjärtattacker.

Varför är kokain beroendeframkallande?

Det finns många anledningar till att kokain är så beroendeframkallande. De flesta som använder kokain har en positiv upplevelse. Eftersom kokain stimulerar hjärnans belöningssystem och översvämmar det med dopamin mår man ofta bra medan man använder det. På grund av det lockas man att ta det igen.

Men även om ruset från kokain är intensivt, så är det mycket kortlivat. Det kan ta upp till en halvtimme innan det börjar verka och ruset varar sällan längre än 30 minuter. Det innebär att användarna tar mer för att få samma rus. Det beteendet leder till tolerans och slutligen ett beroende. När man har nått den punkten brukar det åtföljas av abstinens, som inkluderar utmattning, mardrömmar och ett intensivt sug efter drogen. Många börjar ta mer kokain för att undvika den obehagliga abstinensen.

Skadliga effekter av kokain

Kokainbruk kan leda till flera psykiska problem, som exempelvis:

 • misstro och paranoia
 • oro och panik
 • hallucinationer
 • lättretlighet
 • aggressivitet
 • depression

Det kan också leda till fysiska biverkningar, som till exempel:

 1. skadat näsbrosk
 2. illamående
 3. magsmärtor
 4. oavsiktlig viktminskning
 5. snabbare eller oregelbunden hjärtrytm
 6. anfall
 7. bröstsmärtor
 8. hjärtattack
 9. stroke
 10. försämrat immunförsvar

Kokainberoende

Kokainbruk förändrar hjärnans nervceller och leder till att kroppen bygger upp en tolerans av stimulantian, så att man behöver ta mer. Upprepat kokainbruk kan leda till att man utvecklar ett beroende.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Att diagnostisera ett kokainberoende

Hur vet man om man är beroende av kokain? Vissa tror inte att det är ett problem, så länge de inte använder kokain varje dag. Men om de försöker sluta eller drar ner utan att lyckas, så har de utvecklat ett beroende. Du kan ha ett kokainberoende om du:

 • inte kan dra ner på eller sluta använda kokain
 • har byggt upp tolerans och kontinuerligt behöver mer kokain för att få ett rus
 • får abstinens när du slutar använda det
 • kokainanvändandet påverkar andra delar av ditt liv
 • du är lättretlig, orolig, deprimerad, får psykos eller hallucinationer
 • spenderar mycket tid och pengar på kokainanvändningen

Om du tror att du har ett kokainberoende ska du kontakta vården för att diskutera hur mycket du använder i samband med din medicinska historia.

Efter det kan du göra en uppskattning om hur beroende av kokain du är och komma fram till en passande behandlingsplan.

Kokainberoendets olika faser

Faktorer som till exempel genetik och miljö påverkar beroendet, men det finns ett förutsägbart mönster som de flesta drogberoende följer. Här tittar vi närmare på kokainberoendets fyra faser:

Fas 1: Drogen testas

Den första fasen när man testar drogen, är det allra första steget i att utveckla ett beroende. Denna fas leder inte alltid till ett beroende, men för en del personer är det precis det som händer.

Fas 2: Regelbunden användning

När man väl har börjat använda kokain regelbundet har provfasen slutat. En del personer kan ta droger regelbundet utan att bli beroende, men risken för att utveckla ett beroende är mycket större i denna fas. Det är här du kan börja uppleva beroendets första symptom, som till exempel att det är svårt att begränsa hur mycket eller hur ofta du tar kokain.

Fas 3: Skadligt bruk

Steget från fas 1 till 3 sker ofta snabbt. På grund av den positiva förstärkningsupplevelsen i fas 1 och 2 kan det vara svårt att inse eskaleringen . Det stämmer oavsett om det gäller dig själv eller en närstående. I denna fas kan det biologiska suget efter kokain i kombination med ett starkt mentalt sug, snabbt leda till ett fullt utvecklat beroende som i fas 4.

Fas 4: Beroende

I den sista fasen har användaren utvecklat ett kemiskt och fysiskt beroende av kokain. Drogen prioriteras över allt annat, oavsett vilka negativa konsekvenser det leder till. Personer i den här fasen har ofta dålig fysisk och mental hälsa, står utan arbete, är alienerade från närstående och upplever andra problem.

När de försöker sluta får de abstinens och det inkluderar vanligtvis ett intensivt sug. Om ett tillfrisknande ska ske i denna fas, är det viktigt att de erkänner att de har ett problem och vill få behandling.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Kokainpsykos: symptom och behandling

Precis som andra droger kan kokain leda till flera olika psykiska symptom hos användarna. En uppskattning av prevalens av psykoser som inkluderar hallucinationer och vanföreställningar har uppgått till mellan 29 procent och 55 procent av användarna. Det är vanligast när kokainet röks i form av crack. En del studier föreslår att psykoser ligger bakom ett stort antal våldsamma och kriminella handlingar som sker under kokainanvändning.

Psykoser till följd av kokainanvändning går inte i sig att särskilja från andra typer av psykoser.

På grund av kokainets andra effekter kan en kokaininducerad psykos ha fler obehagliga, skrämmande, våldsamma, upprörda och hämndlystna element än andra droginducerade psykoser. allucinationer förekommer inte bara på grund av kokainanvändning.

Paranoia är också vanligt förekommande hos personer som är påverkade av kokain, och hallucinationerna är mer sannolika att associeras med en paranoid fixering.

Personer som har ett kokainberoende och upplever en kokaininducerad psykos behöver specialiserad behandling Denna vård ges i vårt heltäckande behandlingsprogram på Castle Craig.

Abstinens vid ett kokainberoende

För att bryta ett kokainberoende behöver du gå igenom en avgiftning. Det kan vara intensivt och krävande, på grund av suget efter drogen. Du kommer sannolikt även att uppleva några av följande abstinenssymptom:

 1. utmattning
 2. ilska eller upprördhet
 3. paranoia
 4. ångest
 5. depression
 6. sömnproblem

Abstinenssymptomen kan göra avgiftningen svår och det är inte ovanligt att fortsätta få plötsliga, intensiva drogsug även efter att abstinensen har försvunnit. Då är det viktigt att få stöd. Ditt sociala skyddsnät kan bestå av närstående, ett behandlingscenter eller en stödgrupp. Någon form av stöd är ofta nödvändigt för att kunna tillfriskna från ett kokainberoende.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*