Kokainberoende – tecken och symtom

Hjälp för kokainberoende

Lär dig om tecken och symtom på kokainmissbruk, tidiga tecken på beroende och behandling.

I den här guiden hjälper vi dig att identifiera symtom på kokainberoende. Oavsett om du själv använder kokain eller känner någon som gör det, är det viktigt att du har alla fakta innan du söker hjälp eller pratar med din vän.

Personer som är drogberoende kan känna sig extremt ensamma, så om du känner igen några av symtomen på kokainberoende hos dig själv eller någon du känner när du läser den här artikeln är det viktigt att komma ihåg två saker:

1. Du är inte ensam.

2. Du kan bryta dig loss från denna destruktiva vana om du bara får rätt slags hjälp.

Kokainberoende – symtom och varningstecken

Många tror att symtomen på kokainberoende enbart är fysiska. Men de flesta tecken och symtom på drogmissbruk visar sig först beteendemässigt eller på det psykologiska planet.

 • Beteendeförändringar hos drogmissbrukare

  Skillnaden mellan en person som är beroende av kokain och en som tar drogen på fester då och då är att den som är beroende inte kan sluta ta drogen efter en tids användning. För personer med ett kokainberoende påverkas deras vardag av att få tag i kokain och hitta tillfällen att använda drogen. Detta starka begär kommer med största sannolikhet att förändra personens beteende, och det är ofta de som står en närmast som lägger märke till detta innan man själv har blivit medveten om det.

  Med tiden blir man så besatt av att använda kokain att man tänker på det direkt när man slår upp ögonen på morgonen – om man nu har lyckats sova över huvud taget – och sedan avtar inte besattheten förrän man får sin fix. Snart överväldigas man av skuld- och skamkänslor och självförakt eftersom man sa till sig själv att senaste gången skulle vara den sista. Man kan inte hantera dessa känslor och desperat försöker man fly från dem på det enda sättet man känner till. Besattheten kommer över en igen och den onda spiralen fortsätter.

  Det är svårt att boka in nåt i schemat eftersom allt beror på om man lyckas få en fix eller inte. Har man gjort upp planer så kanske man inte dyker upp, utan istället väljer man att stanna hemma själv så att man kan ta sig en sil utan att bli störd.

  Symtomen nedan hjälper dig att avgöra om du är beroende av kokain snarare än en partyanvändare:

   • Du märker att du börjar ljuga mer för att dölja din kokainanvändning.

   • Du lämnar ofta återbud eftersom du är för påtänd eller inte har lyckats få tag i nåt kokain och inte vill umgås med andra utan kokain i kroppen.

   • Du känner dig ofta aggressiv och upphetsad.

   • Du stjäl eller lånar pengar av andra för att finansiera ditt missbruk.

   • Du ägnar dig åt vårdslösa och farliga aktiviteter.

   • Du isolerar dig från vänner och familj.

 • Psykiska förändringar hos drogmissbrukare

  När man använder kokain frisätts mängder av den naturligt förekommande signalsubstansen dopamin i hjärncellerna. Det är detta som skapar den euforiska känslan. Men eftersom överskottet av dopamin inte har någonstans att ta vägen, blockerar det dina hjärnceller från att kommunicera, och efter långvarig användning behöver man större mängder kokain för att få samma effekt som tidigare.

  Det kan leda till följande biverkningar:

   1. Paranoia/aggressivitet

   1. Lättretlighet

   1. Depression

 • Fysiska förändringar hos kokainmissbrukare

Hur man upptäcker att någon är kokainberoende

Att ha en närstående med drogproblem är tufft. Därför är det bra att lära sig upptäcka de tidiga tecknen på missbruk så att man kan erbjuda hjälp så fort som möjligt. Tänk på att symtomen på kokainberoende varierar från person till person, så även om du har sett tecken som inte ingår i listan nedan kan det ändå vara värt att göra något om det känns som om inte allt står rätt till.

Om du tänker ta upp ämnet med någon är det bra att komma ihåg att många tar till droger för att hantera någon form av fysisk eller psykisk smärta, så även om personen ifråga har uppfört sig extremt sårande är det viktigt att du inte är dömande och lägger över skuld på personen. Du har bättre möjligheter att få en bra reaktion om du är så empatisk som möjligt.

Tidiga varningstecken på kokainberoende

Det är ofta svårt att sätta sig in i hur det är att vara fast i ett beroende, så därför är det inte heller lätt att tolka tecknen rätt hos en person som är drabbad. Här följer några av de mer uppenbara symtomen på kokainberoende som du kan hålla utkik efter:

 1. Dålig på att passa tider: Personen kanske alltid är sen eller dyker inte upp över huvud taget. Detta beror ofta på att hen har väntat på en langare eller så är hen påverkad och inte i skick för att komma. Kokainmissbruket påverkar personens hela vardag.
 2. Överdriven svettning: Kokain ökar kroppens ämnesomsättning, vilket höjer kroppstemperaturen. Om du märker att personen alltid verkar svettas utan någon uppenbar anledning kan det bero på att hen missbrukar kokain.
 3. Utvidgade pupiller: Konstant utvidgade pupiller är visserligen ett tecken på bruk av droger i allmänhet, men det kan innebära att personen regelbundet använder just kokain.
 4. Humörsvängningar: I och med att hjärnan förändras gradvis kan humörförändringarna bli mer frekventa och plötsliga.
 5. Korta perioder av hyperaktivitet följt av depression: En person som blir hög på kokain blir ofta extremt hyperaktiv. Men de som har byggt upp en tolerans kommer bara att uppleva en snabb kick, följt av långa anfall av nedstämdhet och depression. Det brukar kallas för att ”komma ner”.
 6. Isolering: Personer med ett beroende håller sig ofta borta från människor i sin närhet.

Kortsiktiga biverkningar av kokainberoende

Symtomen på kokainberoende blir tydligare när personen har använt drogen under en längre tid. Det finns dock tidiga symtom som kan indikera att din vän lider av missbruk snarare än att hen bara tar drogen vid vissa tillfällen.

 • Några av dessa symtom är:

   • Hänsynslöst och ibland våldsamt beteende

   • Lättretlighet

   • Hallucinationer, som ofta skapar en illusion av insekter som kryper under huden

   • Krampanfall och ryckningar

   • Ångest och paranoia

   • Depression

   • Panik och psykos

Långsiktiga biverkningar av kokainberoende

Om man inte känner till vilka biverkningar ett missbruk har, kan det ibland ta en viss tid innan man inser att det finns ett problem.

 • Några långsiktiga biverkningar orsakar tydliga fysiska försämringar, bland annat:

   1. Skador på vävnader i näsan om personen sniffar

   1. Infektionssjukdomar

   1. Undernäring
   2. Svårt karies

   1. Hallucinationer

   1. Viktminskning på grund av brist på aptit

   1. Skador på blodkärl i hjärta och hjärna

   1. Högt blodtryck, vilket leder till hjärtinfarkt, stroke och ibland död

   1. Skador på vitala organ som njure, lever och hjärta

   

När blir drogmissbruk ett beroende?

Tidigare i den här artikeln nämnde vi isolering. Om du använder kokain på fritiden gör du det ofta i en social miljö, dvs. på ravefester, barer och klubbar, men så är det inte om bruket har övergått till ett beroende.

Liksom för många andra kan dina kokainvanor mycket väl ha börjat på det sättet, men snart börjar du köpa kokain vid mer än ett tillfälle under helgen och sedan även flera gånger under veckan. Du kanske brukar smyga iväg till toaletten för att ta drogen i smyg så att ingen av dina vänner ska märka det.

Ju längre tid du använder kokain, desto högre tolerans bygger du upp. Det betyder att du behöver mer kokain nu för att bli lika hög. Tolerans leder så småningom till beroende, både fysiskt och mentalt, och när du kommit till detta stadium kan du inte sluta. Nu har missbruket övergått till ett beroende.

Vad orsakar ett beroende?

Beroende är komplext och man kan inte hänvisa till endast en bakomliggande orsak. Det har gjorts många studier kring orsakerna till kokainberoende, och även om det inte finns några definitiva svar finns det belägg för att genetik, grupptryck, trauma och miljö kan vara bidragande orsaker till att någon blir beroende.

Farorna med kokainmissbruk

Du kanske redan har upplevt den skada som kokainberoende kan orsaka fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Men i takt med att din mentala hälsa försämras, kommer dina relationer också att göra det. När vi ramlar in i ett hänsynslöst beteende glömmer vi ofta hur stor inverkan det har på de som står oss närmast. Det fysiska beroendet har en direkt inverkan på dig, men skadan sprider sig långt utanför dig själv. Beroendet gör att du ofta är och känner dig ensam, så det är viktigt att du har stöd omkring dig.

När är det dags att söka hjälp?

När man pratar om missbruk så kommer ofta ordet ”botten” upp. Att hamna på botten betyder olika saker för olika människor. För vissa innebär det att förlora familjemedlemmar, medan det för andra innebär att ekonomin kraschar. Om du tror att du fortfarande har kontroll över din användning har du förmodligen inte upplevt något av detta ännu. Det är därför som många högfungerande användare tenderar att ignorera tecknen och undvika att be om hjälp.

Så även om du har lyckats behålla ditt jobb och upprätthålla ett socialt fungerande liv, är det viktigt att komma ihåg att missbruk är en progressiv sjukdom, vilket innebär att det alltid kommer att bli värre om man inte får behandling. För att sätta detta i rätt perspektiv – om du skulle diagnostiseras med någon annan kronisk sjukdom som cancer eller diabetes skulle du söka hjälp omedelbart för att förhindra att ditt tillstånd försämrades.

Det är ingen skillnad när det gäller ett beroende. Det är något som bör åtgärdas så tidigt som möjligt för att undvika obotliga skador.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Så här får du hjälp

Om man vill söka hjälp för sitt missbruk är det ofta svårt att veta var man ska börja. Även om du har nått en brytpunkt och känner att du inte längre kan fortsätta leva på det här sättet, kan tanken på att be om hjälp också kännas skrämmande och överväldigande. Men genom att söka efter svar exempelvis på den här sidan har du redan tagit de första stegen i rätt riktning. Fortsätt att ta fler steg i samma riktning.

Det finns ingen universell behandling som passar alla som drabbats av kokainberoende, utan det finns olika alternativ tillgängliga för dig, oavsett om du väljer att gå med i en lokal grupp som hjälper och stöttar personer med drog- och alkoholproblem eller om du bestämmer dig för slutenvårdsbehandling. I slutändan är det du som väljer vilken väg som är bäst för dig, och du bör bara söka hjälp när du är redo att ta emot hjälpen.

På liknande sätt kan du inte tvinga en närstående att söka behandling om hen inte är redo för det. Att stå och titta på när någon man älskar kämpar med ett missbruk är verkligen hjärtskärande, men om personen själv inte har en önskan att göra förändringar kommer det förmodligen inte att påskynda processen att tvinga denne att söka hjälp. Leta istället efter tillfällen då hen kan vara mer mottaglig för dina förslag, till exempel efter en förnedrande situation eller efter en period av destruktivt beteende.

Detta är några av de vanligaste formerna av hjälp man kan få:

Prata med din läkare

Du kanske tänker att en vanlig läkare inte kan behandla ditt drogmissbruk, men även om det är sant att din läkare inte kan behandla dig kan hen hänvisa dig till personer eller organisationer som kan hjälpa dig, till exempel behandlingscenter, rådgivare och olika samhällsresurser som finns tillgängliga.

Delta i stödgrupper

Att kunna prata med andra som också har upplevt missbruk ger otroligt mycket. Lokala stödgrupper som Cocaine Anonymous och Narcotics Anonymous kan vara till stor hjälp för dig att lyckas hålla dig ren och nykter. Att hålla kontakten med andra som också försöker bli av med sitt beroende kan hjälpa dig att hantera dina känslor av ensamhet, vilket ofta är en bidragande faktor till att man börjar använda droger.

Samtalsstöd

Beroende inbegriper mer än att man är fysiskt beroende av droger eller alkohol. Även efter en avgiftning, när kroppen inte längre är fysiskt beroende, finns det risker för återfall. Vissa psykologiska och sociala faktorer kan vara kraftfulla triggers. En rådgivare eller en terapeut kan hjälpa dig att hantera sådana situationer.

Slutenvårdsbehandling

Att lägga in sig på ett behandlingshem anses vara en mycket effektiv åtgärd när det gäller att behandla missbruk, eftersom man hålls helt borta från sin sociala miljö och all tillgång till kokain. Du får vård dygnet runt och erbjuds en rad terapier och verktyg som hjälper dig att fortsätta hålla dig ren och nykter.

Riskfaktorer för kokainberoende

Teoretiskt sett kan vem som helst, oavsett bakgrund, fastna i ett kokainberoende. Men det finns vissa faktorer som ökar risken för att utveckla ett beroende.

1. Kokain

Först och främst är det viktigt att slå fast att kokain är en mycket beroendeframkallande drog. Man kan utveckla ett fysiskt beroende av kokain mycket snabbare än till exempel alkohol eller marijuana. Eftersom det kan vara svårt att komma ner från kokain ökar benägenheten att ta mer kokain vilket påskyndar beroendeprocessen.

2. Genetiska faktorer

Enligt NIDA (National Institute on Drug Abuse) har omfattande forskning visat att ungefär hälften av risken att bli beroende av kokain beror på genetiska faktorer. Det betyder att om någon i din familj är beroende av alkohol eller droger (eller något annat) är risken större att du också fastnar i ett beroende.

Det handlar alltså inte om att man har dålig viljestyrka eller moral, ofta beror det på att de kemiska reaktionerna i hjärnan agerar på ett annat sätt än hos andra. Det är av denna anledning som vissa människor kan fortsätta röka enbart i festliga sammanhang medan andra människor snabbt utvecklar ett beroende som de behöver tillfredsställa flera gånger om dagen.

3. Personliga faktorer

Det finns flera egenskaper som gör en person mer benägen att bli beroende av droger av olika slag. Enligt American Addiction Centers finns det flera psykiska hälsotillstånd som ökar benägenheten att fastna i ett beroende. Exempel på sådana hälsotillstånd är depression och andra humörstörningar, ångest och andra paniksyndrom, schizofreni, posttraumatiskt stressyndrom och antisocial personlighetsstörning.

4. Miljöfaktorer

Den miljö en person växer upp i och lever i kan öka risken för missbruk och beroende. Forskning har visat att brist på engagemang från föräldrarna ökar risken för att yngre människor börjar experimentera med alkohol och andra droger. Unga personer som upplever missbruk i hemmet eller känner sig försummade kan själva börja missbruka för att kunna hantera sina känslor.

5. Tidig användning

Åldern är en annan riskfaktor för att utveckla ett beroende av kokain. En undersökning utförd av National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism visade att unga vuxna i åldern 18–24 år var mest benägna att bli beroende av både alkohol och droger.

Verkliga berättelser om beroende och vägen tillbaka

Nikkis berättelse:

Första gången jag började oroa mig för att jag var beroende var mer av en tillfällighet. Det var en kombination av tillfällen som gjorde att jag misstänkte att jag var beroende av crack-kokain, vilket egentligen inte var så svårt att räkna ut eftersom den drogen förstör så mycket på kort tid. Men det tog mig lite tid att inse att jag också var beroende av alkohol eftersom det är så normalt att man dricker alkohol vid olika tillfällen.

Ögonblicket när jag till slut insåg att jag också var beroende av alkohol var när jag förstod kopplingen mellan alkohol och en dålig natt med droger. Alkoholen var alltid triggern. När jag väl accepterade att jag också var alkoholist kunde jag få mer sinnesro.

En gång när jag befann mig långt nere i botten nämnde min mamma för mig att det fanns en klinik i Skottland (Castle Craig) och att de kanske kunde hjälpa mig. Ärligt talat var jag väldigt skeptisk till en början eftersom jag inte kunde förstå hur de skulle kunna hjälpa mig.

Lyckligtvis bokade jag ett inledande möte i Amsterdam och efter två möten fick jag rådet att åka till Castle Craig i 18 veckor. Det var ganska läskigt och kändes väldigt konstigt att de rekommenderade detta, men jag är väldigt glad och tacksam att jag åkte eftersom det gav mig mitt liv tillbaka. Varje dag känner jag mig oerhört tacksam över detta.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*