Kokainöverdos

Överdos av kokain: Hur man hjälper

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Ta det första steget och kontakta oss idag för hjälp, omsorg och stöd.

Kokain har en magisk effekt som får dig att tro att du kan klara av allt, oavsett vad som händer.

Din hjärna orkar inte ytterligare en timmes arbete? ”En lina kan fixa det.” För trött för att festa hela natten? ”En lina kan fixa det också.” Tyvärr gör den här oövervinneliga känslan att man ofta tror att man klarar av mer kokain eller någon annan drog än vad som är möjligt i verkligheten. Och det kan lätt leda till en överdos.

De flesta associerar överdosering av droger med att man hamnar i koma och slutar andas, som vid en opioidöverdos, men en överdos kan i huvudsak beskrivas som en förgiftning som uppstår när en drog tas i stora mängder.

Om du är orolig för att du kommer att överdosera men inte vet hur du ska sätta stopp, bör du överväga behandling så att du kan bryta cirkeln och bygga upp ett nytt liv, fritt från droger. Castle Craig erbjuder behandling som kan hjälpa dig. Fyll i vårt intagningsformulär online så hör vi av oss.

Ja, du kan överdosera

Vissa kan ha svårt att tro att det är möjligt att överdosera kokain. Om du brukar ta kokain har du troligen träffat någon som sagt att de ”fixar 5 gram på en natt och mår bra nästa dag”. De ljuger kanske inte, men det betyder inte att alla klarar det.

En kokainöverdos är svår att definiera, eftersom det finns så många faktorer som spelar in. Dessutom är en påstådd överdos inte alltid en överdos. Om du tar för mycket kokain kommer du förmodligen att få ganska obehagliga symtom långt innan du når gränsen till en överdos. Många kokainanvändare som får en panikattack tror att det är ett tecken på en överdos. En panikattack kan visserligen vara skrämmande och obehaglig, men behöver inte betyda att man har överdoserat. En kraftig överdos kan resultera i ett antal allvarliga biverkningar, inklusive hjärtinfarkt, stroke, extremt högt blodtryck , malign hypertermi och krampanfall.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Hur mycket kokain orsakar en överdos?

Detta är en vanlig fråga som inte har något bestämt svar. En läkare skulle förmodligen svara: ”Det beror på.” Detta gäller många droger, och i synnerhet kokain.

Det spelar ingen roll om det är första gången eller om du är en van användare – ett gram kan räcka för att resultera i en överdos. Å andra sidan kan du också överleva 10 gram på en kväll. Vad som händer eller inte händer beror på många faktorer.

Tolerans

Man kan egentligen aldrig ge ett rakt svar på frågan ”hur mycket är för mycket?” när det gäller droger. Mycket beror på vilken toleransnivå man har. En viktig faktor att komma ihåg är att varje person har en unik toleransnivå, naturlig eller förvärvad, för varje drog.

När det gäller kokain är det svårt att fastställa toleransnivån eftersom en del tar en rejäl dos kokain på helgerna medan andra tar drogen varje dag. Oavsett vilket så är kokain en drog som gör att man vill ha mer och mer, så tolerans kan byggas upp mycket snabbt efter upprepad användning. Men toleransnivån kan också (men inte alltid) återgå till den ursprungliga om man använder drogen vid något enstaka tillfälle.
En återgång till den ursprungliga toleransnivån kan låta som något positivt men det är faktiskt ganska riskabelt. Om någon är van vid en viss mängd kokain men sedan tar en paus, kanske hen tror att hen kan använda samma mängd nästa gång. Men om toleransnivån har återställts kan den dosen leda till en överdos.

Renhetsgrad

Det mesta kokain som säljs på gatan är långt ifrån rent. Det kan dock vara bra, eftersom helt rent kokain är farligt. Samtidigt är det också väldigt dåligt, som vi ska se längre fram.

Kokain som säljs på gatan kan variera i renhetsgrad, allt från 10–90 %. Sedan finns det kokain som innehåller mindre rent kokain än så eller faktiskt inget alls.

Så renhetsgraden spelar naturligtvis en stor roll när det gäller hur mycket kokain man kan ta. Om det är rent kokain kan det räcka med ett par linor för att utlösa en överdos, beroende på toleransnivå och kroppsvikt.

Tillsatser

Tillsatser har också stor inverkan när det gäller risken för överdosering. Man blandar ofta ut kokain som säljs på gatan med olika tillsatser. Det gör man för att förstärka ruset eller för att späda ut drogen.
Vanliga tillsatser är koffein, amfetamin, metamfetamin, lidokain, aspirin, levamisol och ibland även fentanyl eller andra opioider.

Några av dessa tillsatser – som aspirin eller koffein – ger väldigt liten effekt och orsakar knappt några problem. Andra tillsatser – som amfetamin – är billigare än rent kokain och är utformade för att efterlikna effekten av kokain. Tillsatsen fentanyl kan orsaka eufori men det finns också en betydande risk för andningsdepression och död.

Andra droger som blandas in

Droger som blandas in i kokainet för att förstärka ruseffekten kan också öka substansens toxicitet. Exempel på sådana droger är amfetamin, metamfetamin, metylfenidat och andra stimulerande droger. Dessa droger har en liknande effekt som kokain och ökar mängden noradrenalin och dopamin i det centrala nervsystemet, vilket kan ha en toxisk effekt.

Hur drogen tas

Hur man tar drogen avgör vilken effekt den får, vilket också påverkar sannolikheten för en överdos. Rökning och injektion ger de snabbaste och kraftigaste effekterna och då kringgås alla skyddande metaboliska processer, vilket gör att sannolikheten för en överdos ökar. Att snorta kokain (dra in kokain genom näsan) är inte säkrare, men det krävs en större mängd för att orsaka en överdos.

Man kan jämföra det med vin. Du kan dela upp en flaska i tre glas under tre timmar (snorta), eller så kan du hälla i dig hela flaskan på en gång (injektion).

Upprepat bruk

Kokain har en märklig effekt där upprepade doser tenderar att bygga på varandra. En lina får full effekt omedelbart och varar max i cirka 90 minuter. Men om den dosen upprepas flera gånger multipliceras effekten exponentiellt och varar mycket längre. Så risken att man tar en överdos är större än många tror.

Symtom på en överdos

En överdos sker när kroppen eller hjärnan blir överstimulerad av drogen. Detta kan resultera i ett antal obehagliga psykiska och fysiska symtom. För att undvika en överdos är det bra om man håller utkik efter tecken på överdriven användning, särskilt om det pågår under en längre tid.

En överdos kan ske oväntat och kan ge följande symtom:

 • högt blodtryck
 • oregelbunden eller hög puls
 • hög kroppstemperatur
 • illamående/kräkningar
 • muskelryckningar eller skakningar
 • yrsel
 • andningssvårigheter
 • bröstsmärtor, krampanfall, sluddrigt tal
 • svaghet i armar och ben
 • panikattack, aggressivt beteende
 • ångest/paranoia
 • hallucinationer/psykos

Följder av överdos

En överdos är en extremt skrämmande upplevelse. Ingen som har råkat ut för det vill uppleva det igen. Tyvärr är efterverkningarna också obehagliga.

En överdos kan leda till långsiktiga fysiska skador och psykiska komplikationer. Den snabba höjningen av hjärtfrekvensen, blodtrycket och kroppstemperaturen kan leda till hjärtinfarkt, stroke, krampanfall och organsvikt. Om man inte har god hälsa kan efterverkningarna få en dödlig utgång.

Förutom skador på hjärtat kan en överdos ge allvarliga skador på njurarna, hjärnan, ögonen, musklerna, skelettet och mag- och tarmsystemet. Man kan också utveckla kronisk psykos eller försämring av de mentala funktionerna.

Vad gör jag vid en överdos?

1. Ring ambulans

Kokain är en drog som ger snabb effekt, så det första du bör göra är att ringa efter hjälp. Tänk aldrig att du inte vill ringa på ambulans för att du är rädd för de polisiära konsekvenserna av att du har tagit kokain. Ambulanspersonalen är fokuserade på att hjälpa dig.

2. Håll dig lugn

Medan du väntar på ambulansen, försök att lugna ner dig själv så mycket som möjligt.

3. Svalka av dig

En överdos orsakar en snabb höjning av kroppstemperaturen, så det är bra om du kan hålla dig sval. Du kanske inte klarar av att ta en kall dusch, men du kanske kan hålla en påse med is eller frysta ärtor eller en flaska med kallt vatten på huvudet, över nacken, under armhålorna eller mot någon annan del av kroppen.

4. Om man får krampanfall

Försök att flytta en person som får krampanfall till en plats där risken är mindre att hen skadar sig själv, till exempel en heltäckningsmatta utan några vassa hörn på möbler i närheten.

5. Ge rätt information

När sjukvårdspersonalen kommer kanske de frågar dig hur mycket av drogen du har tagit och om du har tagit någon annan drog, inklusive alkohol, samtidigt. Det är viktigt att du ger dem all information de behöver för att de ska kunna ge dig rätt behandling. De kanske ber dig att få se drogen som du (eller din vän) har tagit, och i så fall är det viktigt att du ger den till dem. Anledningen till att de ber om det är att de vill testa drogen för att kunna ge bästa möjliga behandling. Många gånger har personen trott att hen har tagit kokain, men i själva verket var det metamfetamin.

Sjukvårdspersonalen börjar ofta med att ge första hjälpen. De kan också ge medicin för att sänka hjärtfrekvensen och blodtrycket. Vanligtvis ger de bensodiazepiner. När patientens läge har stabiliserats kommer de att utföra en serie tester för att avgöra om någon skada har uppstått på grund av överdoseringen.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att återhämta sig från beroende – gå med dem.

En överdos är ett tecken på beroende

Om du eller din vän har varit med om en överdos är det dags att tänka om och göra något åt situationen. Om en överdos händer igen är det definitivt ett tecken på att du eller din vän behöver hjälp. En kokainöverdos är verkligen ingen trevlig upplevelse. Så om en person fortsätter att använda kokain, och kanske överdoserar igen, är det ett tecken på kokainberoende.

Ett av symtomen på beroende är att man fortsätter med ett beteende trots negativa konsekvenser. Om någon verkligen är beroende av kokain kommer hen sannolikt att skaka av sig de dåliga minnena av en överdos (eller flera överdoser) ända tills skadorna har blivit obotliga. Därför är det viktigt att personen får hjälp så snart som möjligt. Effekten av en överdos kan ruska om personen ett tag, så under en sådan period kan det vara ett bra tillfälle att ta upp problemet med personen och tillsammans titta på olika behandlingsformer för kokainberoende.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*