Akut Alkoholavgiftning – Detta Behöver Du Veta


Mycket av det vi pratar om runt alkoholbehandling är baserat på ideen att det finns tid att utvärdera din situation noggrant och att du får tid att tänka igenom beslutet att söka behandling och vilket behandlingsprogram som passar dig. Men ibland har patienter inte tid att ta itu med problemet på det sättet. Ibland är en akut alkoholavgiftning nödvändig för att rädda liv.  

En akut alkoholavgiftning kan behövas när patienten till exempel är i ett sinnestillstånd där hen är fara för sig själva eller sina närstående. Eller så är alkoholistens hälsa så pass dålig att hen måste sluta dricka omedelbart, för att man ska kunna sätta in livräddande medicinsk vård.

Personen behöver då skrivas in på slutenvård med avgiftning inom 24 till 48 timmar.

Situationer då akut alkoholförgiftning kan behövas innefattar b:

  • Tidiga varningstecken på akut leversvikt
  • Personen har självmordstankar
  • Personen är våldsam mot familjemedlemmar
  • De blandar alkohol med farliga droger
  • Ekonomisk ruin som leder till kriminalitet

Vi bör notera att det finns många andra icke-kritiska omständigheter då en person kan besluta sig för att de måste avgiftas akut. Om inte annat för att börja med behandling innan de ändrar sig. Den motivationen är lika viktig som när det är en nödsituation.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Vad Akut Alkoholabgiftning Innebär

När det kommer till hur själva avgiftningen fungerar, är det ingenting i den akuta avgiftningen som skiljer sig åt från den vanliga avgiftningen. Akut innebär helt enkelt att den börjar omedelbart, istället för att vänta i veckor eller månader i kö på att få en plats i ett överfyllt behandlingsprogram. Med det sagt är vissa brådskande situationer kombinerat med psykiska och fysiska problem som också behöver omedelbar vård under avgiftningen.

Avgiftningen i sig är en enkel process där patienten helt enkelt inte dricker alkohol. Kroppen har en otrolig självläkningsförmåga, om den får chansen att läka. Genom att patienten inte dricker alkohol får kroppen den nödvändiga tid som behövs för att göra sig av med gifterna inuti. När kroppen väl är avgiftad, kan den påbörja läkningsprocessen med hjälp av både fysiska och psykologiska behandlingar.

Ett typiskt avgiftningsprogram börjar med en fysisk undersökning för att ta reda på hur patientens hälsa är. Patienten placeras sedan i ett avgiftningsrum för att vänta på abstinenssymptomen som börjar mellan 3 till 12 timmar efter det sista alkoholintaget. När abstinensen börjar ser vårdpersonalen till att patienten är så bekväm som möjligt.

Abstinenssymptom når vanligtvis sin topp inom 24 till 72 timmar och avtar sedan gradvis. Det kan dock vara möjligt att vissa symptom, som till exempel sug efter alkohol, finns kvar i flera veckor eller månader efter avgiftningen.

Tre Saker Du Måste Veta Om Avgiftning

Om du har övervägt att själv gå igenom en alkoholavgiftning finns det en del saker du bör veta innan du väljer klinik. Det första är hur viktigt det är med medicinsk övervakning.

Castle Craig har en medicinskt hanterad avgiftning, vilket innebär att våra patienter är övervakade av läkare och sjuksköterskor 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

Varför är det nödvändigt? På grund av de symptom som kan uppstå vid en alkoholavgiftning.

Abstinenssymptom är för de flesta obehagliga, men inte dödliga. Men, så många som 10 procent av alla patienter som går igenom alkoholavgiftning i Storbritannien utvecklar det dödliga symptomet delirium tremens. Eftersom det inte finns något sätt att förutspå vem som kommer att uppleva det, måste du utgå ifrån att du kan vara en av dem. Delirium tremens är en medicinsk nödsituation som kräver väldigt specifik vård om man ska överleva.

De andra två sakerna att ta i beaktning är

  1. Avgiftning i slutenvård eller öppenvård – Vi tror starkt på att avgiftning i slutenvård på ett behandlingshem är överlägset avgiftning i öppenvården. Ett slutenvårdsprogram separerar patienten från alkohol och situationer som lockar till drickande. Så är det inte alltid i ett öppenvårdsprogram. Vi har helt enkelt sett att alkoholister har mer framgång i slutenvården än vad de har i öppenvården.
  2. Efter avgiftningen – För mindre allvarliga fall kan avgiftning vara det enda som behövs för att tillfriskna. Men för personer som lider av alkoholism (kroniskt alkoholberoende) är endast avgiftning nästan aldrig tillräckligt. Ett fullständigt tillfrisknande måste inkludera psykoterapeutiska behandlingar under veckorna och månaderna efter avgiftningen.

Du Behöver Inte Vänta

Vi antar att du har valt att besöka vår hemsida idag för att du är orolig för dig själv eller någon du står nära. Du behöver inte vänta längre på att få hjälp. Oavsett om du behöver akut alkoholavgiftning, eller om du har tid att spendera några dagar på att jämföra dina alternativ, behöver du verkligen inte vänta veckor eller månader för att göra något. Om du kontaktar oss idag kan du eller din närstående påbörja behandlingen inom 24 till 48 timmar.

Kontakta oss redan idag så att vi kan hjälpa dig. Du kommer att få kontakt med en utbildad och medkännande rådgivare som är lika engagerad i ditt välbefinnande som den medicinska personal du kommer att möta i behandlingen. Vi finns här för att hjälpa dig att hitta och få tillgång till ett alkoholavgiftningsprogram som hjälper dig att börja ditt tillfrisknande.