Vilka är Tecknen På Att Någon är Påverkad av Cannabis?


Om du är orolig för att en närstående har använt cannabis (”rökt på”) är det bra att känna till de vanligaste tecknen på ett cannabisrus.

Tecken på att någon är påverkad

Att vara ”hög” eller ”stenad” innebär att vara påverkad av droger. Det sistnämnda används särskilt om cannabis.

Om du misstänker att någon i din närhet använder cannabis finns det några vanliga tecken som är ganska lätta att upptäcka.

Några fysiska tecken på cannabisbruk är:

 • röda, blodsprängda ögon
 • hängande ögonlock
 • sluddrigt eller långsamt tal
 • personen upprepar sig
 • personen är ovanligt glad och fnittrig
 • personen ser eller hör saker som inte finns
 • personen är osammanhängande
 • långsamma reaktioner
 • personen verkar förvirrad
 • dålig koordination – personen kan vingla, snubbla eller stöta i saker
 • du känner cannabislukt – hasch och marijuana har en mycket karakteristisk söt doft, och röklukten sitter ofta kvar i kläderna och håret (detta gäller inte ätbara cannabisprodukter).

Hos personer som ofta använder cannabis kan effekterna bli mindre tydliga eftersom kroppen utvecklar en tolerans mot drogen. Att ofta känna lukten av cannabis eller hitta spår av drogen eller röktillbehör är dock alltid tecken på användning.

Effekterna av ett cannabisrus

Hasch och marijuana är två olika produkter av cannabisplantan som båda kan ge ett intensivt rus.

Det finns flera sätt att ta cannabis:

 • att blanda torkade växtdelar från cannabisplantan eller smulade haschkakor med tobak och röka det
 • att tillsätta cannabis vid bakning eller matlagning och äta det
 • att vejpa (andas in) drogen via en förångare
 • att inhalera cannabisångor via en så kallad bong
 • att äta livsmedel som innehåller ämnet tetrahydrocannabinol (THC)
 • att dricka te eller andra drycker som framställts med cannabis
 • att använda det i vaxform.

Beroende på typen av cannabis och hur mycket THC det innehåller kan ett cannabisrus göra en antingen lugn och avslappnad eller euforisk och fnissig med högre energinivåer än normalt. Vissa sorter av cannabis kan framkalla hallucinationer och ge effekter som liknar tripper.

Numera finns det så många olika sorter av cannabis att det kan vara stora skillnader i vilka effekter drogen ger, beroende på den specifika sorten.

Upplevelsen av ruset kan också variera starkt från person till person – även om man använder samma cannabissort och konsumerar det på samma sätt. Sättet som man tar cannabis på kan också påverka ruset och hur länge det varar.

Hur det känns att vara hög på cannabis

Olika människor kan reagera på cannabis på olika sätt, men det finns några effekter som ofta förekommer. Under ett cannabisrus kan du också uppleva att alla färger är extra starka. Ljuden kan verka högre än vanligt och maten kan smaka bättre.

Känselsinnet och luktsinnet kan också bli starkare. Din syn kan bli förvrängd, liksom din tidsuppfattning. Det som du uppfattar som timmar kanske i själva verket bara är minuter.

Hur mycket cannabis du tar och vilken sort påverkar också ruset du upplever.

 • ångest
 • paranoia
 • frysta rörelser – omöjligt att röra sig
 • förvirring
 • illamående
 • yrsel
 • dålig koordination
 • klumpighet
 • röda, trötta ögon
 • koncentrationssvårigheter
 • rädsla. 

Om du röker en särskilt stark sort kan du få hallucinationer och känna dig bortkopplad från verkligheten. Med starkare cannabissorter löper du också större risk att drabbas av psykos.

Cannabis: inhalera jämfört med att äta

Cannabis kan rökas (tillsammans med tobak eller via en bong) eller vejpas/andas in med en förångare. Det förekommer även ätbara cannabisprodukter som godis och kakor. Metoden som du använder för att ta drogen kan påverka ruset du får.

Sättet som du tar cannabis på påverkar följande:

 • hur lång tid det tar innan ruset uppstår
 • hur länge ruset håller i sig
 • hur intensivt du upplever ruset.

Effekterna av att inhalera cannabis

Om du röker eller vejpar cannabis kommer du att känna av effekterna inom några sekunder. Dessa effekter når sitt maximum inom 30 minuter efter inhaleringen. Effekterna av att röka cannabis kan vara i upp till 6 timmar. En del effekter kan sitta i upp till 24 timmar.

Effekterna av att äta cannabis (livsmedel som innehåller cannabis)

Om man äter en cannabisprodukt är effekterna annorlunda jämfört med vid inhalering.

Efter intaget passerar drogen genom matsmältningssystemet och hamnar så småningom i levern. Där omvandlas THC till en mer potent form. Detta ger ett intensivare rus. Dessutom varar ruset längre när du äter drogen i stället för att röka den.

När du äter en cannabisprodukt kan det ta allt från 30 minuter ända upp till 2 timmar innan du känner av ruset. Det kan ta upp till 4 timmar innan effekterna av ätbar cannabis når sitt maximum.

Effekterna från ätbara cannabisprodukter kan vara i upp till 12 timmar.

Det är dubbelt så lång tid som när man röker drogen. Ätbar cannabis kan ge kvarstående effekter i upp till 24 timmar, ibland längre. 

Om du har problem med ditt cannabisbruk kan du läsa mer om cannabisberoende och om hur du kan få hjälp här.

I Storbritannien är cannabis den vanligaste drogen, både bland vuxna i åldrarna 16–59 år och i den yngre generationen (16–24 år).

År 2020 uppgav 18,7 % av personer i åldern 16–24 år att de hade använt cannabis. Det är betydligt fler än för den näst vanligaste drogen, som är kokain.

Med den stigande cannabisanvändningen blir det allt viktigare att kunna se tecknen på att någon använder drogen. En vanlig uppfattning är att cannabis är harmlöst, men drogen kan leda till en rad olika problem, särskilt om man använder den ofta och i stora mängder.

Under årens lopp har den cannabis som säljs på gatan förädlats för att bli starkare, vilket ger mer potenta effekter.

THC-halten i många cannabissorter är nu högre än någonsin.

Cannabis i alla former kan leda till skadligt bruk och beroende på liknande sätt som alla andra beroendeframkallande medel.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Farorna med ätbar cannabis

Med ätbar cannabis är det mycket lättare att överdosera. Om det händer kommer du att känna av de negativa effekterna av drogen och må mycket dåligt.

Många som äter cannabis blir otåliga när de väntar på ruset. De tänker att de inte har tagit tillräckligt, och tar mer. På så sätt kan de oavsiktligt överdosera, vilket visar sig när både den första och den andra dosen börjar verka.

Detta är något som du måste vara mycket medveten om, särskilt om du provar ätbar cannabis för första gången. Bara för att dina kompisar känner effekterna före dig betyder det inte att du är immun mot drogen. Det kanske bara tar lite längre tid för dig att uppleva effekterna.

Långsiktiga effekter av cannabisbruk

Om du använder cannabis ofta och under en längre period är risken stor att du kommer att utveckla ett beroende.

Ett cannabisberoende kan orsaka långsiktiga och negativa effekter på hälsan. Alla effekter är dessutom inte reversibla, även om du slutar.

Några långsiktiga effekter av cannabisanvändning är:

 • ångest
 • depression
 • beroendesjukdom
 • paranoia
 • personlighetsförändringar
 • ökad risk för akut cannabisförgiftning
 • ökat risktagande, som att köra bil medan man är påverkad eller ge sig på komplicerade aktiviteter eftersom man upplever sig vara opåverkad
 • tobaksrelaterade sjukdomar (om man röker cannabis tillsammans med tobak)
 • ökad risk att utveckla allvarlig psykisk sjukdom.

Om du eller en närstående upplever några negativa effekter av ditt cannabisbruk är det ett tecken på att du bör sluta.

Hur man tar marijuana utan att bli hög

Om du vill använda marijuana, kanske för medicinska ändamål men är orolig att det kan få dig att känna dig hög, är det bäst att diskutera dina alternativ med din vårdgivare först.

CBD kan vara ett mycket effektivt smärtstillande medel och är lagligt förutsatt att det har en THC-halt (tetrahydrocannabinol) på mindre än 0,2 % och är EU-godkänd.

Medicinsk marijuana kan endast erhållas på recept. I Storbritannien finns det fortfarande vissa reservationer mot att förskriva marijuana av medicinsk kvalitet trots dess många provfördelar. Det är dock mer sannolikt att konsulter och privatläkare skriver ut recept om de anser att det skulle gynna ditt tillstånd.

Medicinsk marijuana innehåller THC men den är av hög kvalitet och har klarat numeriska testprocedurer. Det är också det säkraste sättet att ta marijuana utan att bli extremt hög.

Är du beroende av cannabis?

Om du är beroende av cannabis behöver du troligen professionell hjälp. Cannabisberoende är en sjukdom. Det är mycket svårt att bli drogfri och tillfriskna från en beroendesjukdom på egen hand.

Ny forskning tyder på att 30 % av dem som använder cannabis har någon grad av skadligt bruk kopplat till användningen.

Hjälp vid cannabisberoende finns att få på lokala beroendekliniker och alkohol- och drogmottagningar.

Tecken på cannabisberoende

En beroendediagnos kan fastställas om vissa fastställda kriterier är uppfyllda. Samma kriterier används oavsett vilken substans det handlar om.

5 tecken på cannabisberoende:

 • Abstinenssymtom – kan visa sig som irritabilitet, humörsvängningar, drogsug och sömnsvårigheter. 
 • Sug efter cannabis – drogsug uppstår bara hos en person som lider av ett skadligt substansbruk.
 • Progression – när hjärnan med tiden anpassar sig till effekterna av cannabis kan det leda till att du använder cannabis oftare och i högre doser. Så småningom utvecklar hjärnan alltså en tolerans mot cannabis och blir mer okänslig för effekterna av drogen.
 • Ökat risktagande – om du upplever att du behöver cannabis för att fungera och känna dig som vanligt kan du börja ta risker. Ett par exempel är att köra bil eller ha ansvar för barn medan du är påverkad.
 • Återfall – om du någon gång har försökt sluta använda cannabis men börjat igen är det ett säkert tecken på beroende. Beroende kännetecknas av stark önskan och tvång. Det gör att du tar drogen oavsett vilka konsekvenser det får.

Ett cannabisberoende påverkar även andra delar av ditt liv. Om ditt cannabisbruk har fått negativa följder för dina personliga relationer, din ekonomi, ditt arbete eller din psykiska hälsa är det hög tid att söka hjälp!

Effekterna av cannabis på hjärnan – hur ruset uppstår

Både marijuana och hasch kommer från cannabisplantan, men framställs av olika delar av växten. Några vanliga namn som används är gräs, braja, brass och afghan. Det är det psykoaktiva ämnet THC i cannabis som påverkar hjärnan och orsakar ruset. Det är anledningen till att många provar cannabis i någon form.

THC – tetrahydrocannabinol – är en av de aktiva substanserna i cannabis och som verkar på hjärnan och kroppen. Ju mer THC som finns i den cannabis du tar, desto starkare effekt kommer du att uppleva. 

Dopamin är en signalsubstans som har en central roll i hjärnans belöningssystem, och som gör att det är njutningsfullt att till exempel äta, motionera och ha sex.

När THC når hjärnan frigörs enorma mängder dopamin, vilket är orsaken till att det uppstår ett rus.

Behandling av drogberoende

Vårt omfattande behandlingsprogram för drogberoende erbjuder en säker och medicinskt övervakad avgiftning tillsammans med expertterapi. Påbörja din resa mot tillfrisknande med oss idag.

Dopamin och drogminne

När dopamin frisätts genom drogbruk skapar hjärnan ett nytt minne av den euforiska känslan. Hos personer som är cannabisberoende kommer hjärnan att återkalla detta minne (drogminnet) även om de för tillfället inte använder drogen, med resultatet att de tar drogen om och om igen.

Förutom det dopamin som frisätts när du använder cannabis innehåller drogen även cannabinoider, som påverkar typen av rus du upplever. Forskare har identifierat över 113 olika cannabinoider i olika cannabisplantor. Vi har även kroppsegna cannabinoider, så kallade endocannabinoider, som har betydelse för flera olika system i kroppen. De båda tillsammans kan ge upphov till olika slags rus.

Vad är ”hög” och ”stenad”?

Cannabis kan ge två olika slags rus. Att vara ”hög” innebär eufori, lyckokänslor och hög energinivå (engelska: ”head high”). Att vara ”stenad” innebär att man är lugn och avslappnad i kroppen (engelska: ”body high”). Vilket rus du upplever beror till stor del på vilken sorts cannabis du använder.

För rekreationellt bruk talar man huvudsakligen om två typer av cannabis, Sativa och Indica.

Dessa typer sägs ge olika slags rus. Cannabis av typen Sativa kommer vanligen att ge mer psykedeliska effekter som glädje, energi och intensiva skönhetsupplevelser, medan Indica påverkar kroppen mer så att man blir lugn och avslappnad.

Personer som ofta använder cannabis kan växla mellan sorterna för att antingen bli mer produktiva på dagen eller kunna slappna av och somna på kvällen.

Idag finns det dock många olika hybrider, och många av blandningarna innehåller båda dessa typer. När man tar cannabis kan man uppleva psykedeliska effekter till att börja med, som så småningom övergår i avslappning och slöhet. It is so important to know exactly what you are taking and not just blindly try any type of pot! 

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Avgiftning vid cannabisberoende

Om du behöver hjälp med att sluta med cannabis kan du ha god nytta av en noga kontrollerad medicinsk avgiftning. Avgiftningen lindrar och eliminerar abstinenssymtomen. Det gör det mycket lättare att stå ut under den normalt två veckor långa abstinensen och ökar dina chanser att tillfriskna.

Eftersom abstinenssymtomen är en stark indikation på ett beroende är det mycket viktigt att du följer ett återhämtnings- eller rehabiliteringsprogram efter avgiftningen.

Ett beroende orsakar bestående förändringar i hjärnan, vilket gör det mycket svårt att fortsätta vara drogfri. Men lyckligtvis är det fullt möjligt att tillfriskna!

Tillfriskna från cannabisberoende

Det går att bli fri från ett cannabisberoende genom att genomgå evidensbaserade behandlingar och sedan tillämpa dessa metoder i vardagen.

Våra rehabiliteringscenter för cannabisberoende är specialiserade på behandling av drogberoende och dubbeldiagnoser (samsjuklighet). Vi erbjuder ett omtänksamt, icke-dömande förhållningssätt och kommer att stödja din familj under hela din vistelse.

Vid våra center med öppen- eller slutenvård i Stockholm och Storbritannien erbjuder vi medicinsk avgiftning och en effektiv behandling för cannabisberoende. Våra specialiserade psykoterapeuter ger evidensbaserade terapier och lär dig viktiga strategier för att hantera ditt tillstånd.

Vårt behandlingsprogram för cannabisberoende vid Castle Craig Hospital i Storbritannien är fyra veckor långt eller längre. Eftervårdsprogrammet hanteras därefter via vår klinik i Stockholm.

Ring oss idag och prata med någon av våra teammedlemmar som kan hjälpa dig att ta de första viktiga stegen mot att bli fri från ditt beroende.