Ny studie: Människor som lever i kalla klimat dricker mer och har en ökad risk för skrumplever


I förra veckan publicerades den första forskningsrapporten som visar ett samband mellan väder, alkoholkonsumtion och skrumplever.

Studien, som genomförts av John Wiley och the American Association for the Study of Liver Diseases, är baserad på data från 193 länder och samtliga amerikanska delstater.

En av medförfattarna till studien är Dr Peter McCann som är verksam vid behandlingshemmet Castle Craig i Skottland.

Vi har nu nya bevis för att vädret, särskilt temperaturen och mängden solljus som vi utsätts för har ett starkt inflytande på hur mycket alkohol vi konsumerar. Detta är direkt kopplat till risken för att utveckla skrumplever.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Varför genomfördes denna studie?

  1. Vi kunde inte hitta en enda forskningsrapport som hade undersökt sambandet mellan klimat, alkoholkonsumtion och skrumplever, säger huvudförfattaren till studien Dr. Ramon Bataller, biträdande verksamhetschef på Pittsburg Live Research Center.
  2. Det här är den första studien som systematiskt kan visa att det finns ett verkligt samband mellan kyla och färre soltimmar, och en högre konsumtionsnivå och frekvens av skrumplever.

Peter McCann som är verksam på Castle Craig (som har ett lokalkontor i Sverige) menar att den svenska restriktiva alkoholpolitiken med Systembolaget i kombination med hög skatt förmodligen har en dämpande effekt på denna klimateffekt

I Sverige dricker man 25 procent mindre än det europeiska genomsnittet och en av de främsta skälet till detta är den restriktiva hållningen som Sverige har haft i alkoholfrågan under de senaste 150 åren.

Slut

Länk till forskningsrapporten https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/hep.30315

Press-release när studien släpptes i USA: https://www.newswise.com/articles/colder,-darker-climates-increase-alcohol-consumption-and-liver-disease

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Viktiga fakta om alkoholorsakad leversjukdom

Årligen dör cirka 170 000 människor i Europa på grund av skrumplever.

I Sverige orsakas 50-60 procent av all skrumplever av överkonsumtion av alkohol.

Antalet personer som avlider p.g.a. alkoholrelaterad skrumplever har ökat i Sverige sedan EU-inträdet. Detta beror till stor del på den ökade alkoholkonsumtionen.

15-30 procent av alla som har en riskkonsumtion av alkohol utvecklar skrumplever.

Kvinnor kan utveckla alkoholrelaterad skrumplever vid lägre konsumtionsnivåer än män.

Enligt en dansk studie som utkom 2016 (Alcohol drinking pattern and risk of alcoholic liver cirrhosis: A prospective cohort study) är den starkaste riskfaktorn för alkoholrelaterad skrumplever den senaste tidens alkoholkonsumtion och inte den sammanlagda livskonsumtionen. Denna studie kunde också visa att den största risken löpte storkonsumenter som drack varje dag i veckan.