Beroende är en sjukdom


Beroende är en sjukdom

Alkohol- och narkotikaberoende är klassade som kroniska hjärnsjukdomar. Beroendet definieras av att den alkohol- eller drogberoende patienten inte längre kan kontrollera sin konsumtion. Den här definitionen innebär att beroende inte bara är ett beteendeproblem och att det inte är individens fel om den har utvecklat sjukdomen.

2011 av uttalade American Society of Addiction Medicine sitt stöd för att alkohol- och narkotikaberoende är en sjukdom. De beskriver beroendet som primär vilket innebär att det inte orsakas av andra känslomässiga eller psykiska problem. Beroendet beskrivs också som kroniskt på samma sätt som hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes, vilket innebär att det måste behandlas, hanteras och övervakas under hela livet.

Alkohol- och narkotikaberoende kan också orsaka andra sjukdomar och en för tidig död. Vanliga följdsjukdomar är en nedsatt funktion av vitala organ som t.ex. hjärna, bukspottskörtel och lever. Men forskning visar också att kroppen kan återhämta sig och läka från många av de skador som orsakas av långvarigt missbruk.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

På Castle Craig använder vi bl.a. vi Hyperbar syrgasterapi (HBOT) för att förbättra kroppens naturliga läkningsprocess. I denna behandling får patienten andas in 100 %-ig syrgas i en tryckkammare vilket leder till att syrehalten i blodet ökar dramatiskt. Detta bidrar till att bekämpa infektioner och främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Denna behandlingsform bygger på forskningsresultat som började publiceras på 1960-talet och som visar att HBOT kan vara verksamt vid olika sjukdomstillstånd.

På Castle Craig har vi hjälpt människor att tillfriskna från missbruk och beroende sedan 1988. Vi vet att vår behandling är effektiv eftersom vi kontinuerligt utvärderar våra resultat, både i interna och externa studier. Vi har också berättelser från miljoner av människor runt om i världen som visar att vårt förhållningssätt och våra metoder är ett effektivt sätt att uppnå ett hälsosamt liv i tillfrisknande.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Kännetecken för beroende:

  • Tvång: Personer som utvecklat ett beroende känner sig tvingade att fortsätta sitt beteende trots att de upplever skador;
  • Förnekelse: Förnekelse innehåller en rad psykologiska försvarsmekanismer som t.ex. rationalisering (ursäkter och svepskäl används för att förklara beteendet) eller minimering, där problemet ses som mindre betydelsefullt än det egentligen är. Förnekelsen måste hanteras under behandlingen om tillfrisknandet ska bli framgångsrikt;
  • Kontrollförlust: Oförmåga att kontrollera konsumtionen;
  • Upptagen av drogen: En stor del av personens tid, energi och uppmärksamhet går åt till att skaffa och använda alkoholen/narkotikan;
  • Skadliga konsekvenser: Fortsätter att dricka eller ta narkotika trots skadliga effekter.