Varför får jag ont i magen efter att ha druckit alkohol?

Magont efter att ha druckit alkohol kan verka ofarligt, men det kan vara ett tecken på något allvarligare. Du kan ha ett problem som kallas alkoholinducerad eller alkoholrelaterad gastrit. Vad är alkoholinducerad gastrit? Gastrit betyder inflammation i magsäcken. I vissa fall kan alkoholinducerad gastrit vara mild och symtomen på gastrit kan förbättras av sig själv. […]

Vilka droger är mest beroendeframkallande?

Alla droger – även alkohol – och receptbelagda läkemedel kan leda till beroende om du tar dem i stora mängder eller under långa perioder. Vissa droger är dock mer beroendeframkallande än andra, och en del kan orsaka beroende efter att du bara har använt dem ett par gånger.  Här ska vi titta närmare på de […]

Workshop i metoden ”Res dig! Läk ditt medberoende”, 17-19 november

I samarbete med Madeleine Swartz bjuder vi in till en tre dagars workshop för dig som är medberoende. Kursen hålls av Madeleine i våra lokaler och är öppen för alla.   Res dig! är en workshop med fokus på process, som ger dig som medberoende verktyg för att kunna lägga det gamla bakom dig och försonas […]

Beroende är en sjukdom

Alkohol- och narkotikaberoende är klassade som kroniska hjärnsjukdomar. Beroendet definieras av att den alkohol- eller drogberoende patienten inte längre kan kontrollera sin konsumtion. Den här definitionen innebär att beroende inte bara är ett beteendeproblem och att det inte är individens fel om den har utvecklat sjukdomen.

Varför ska du välja Castle Craig?

Vi har behandlat över 9000 patienter sedan 1988. Av de som avslutat sin missbruksvård hos oss har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått en långsiktig nykterhet. Vår senaste oberoende forskningsstudie visar att 66 procent av våra patienter uppnår långsiktig avhållsamhet.