Varför ska du välja Castle Craig?


1. Vår behandling fungerar

Vi har behandlat över 9000 patienter sedan 1988. Av de som avslutat sin missbruksvård hos oss har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått en långsiktig nykterhet. Vår senaste oberoende forskningsstudie visar att 66 procent av våra patienter uppnår långsiktig avhållsamhet.

2. Vi ger mer

På Castle Craig kan vi erbjuda en mängd olika insatser för att behandla missbruk och beroende. I vårt breda tjänsteutbud finns allt ifrån en engagerad och välutbildad personalgrupp till en mängd olika behandlingsinsatser och kvalificerad sjukvård. Många människor som har utvecklat beroende har även andra psykiska sjukdomar som t.ex. ätstörningar eller depression. På Castle Craig har vi den medicinska kompetensen att behandla psykisk ohälsa och samsjuklighet (patienter med beroende och en annan psykiatrisk diagnos).

3. Vi kostar mindre

På Castle Craig är alla insatser inkluderade i behandlingspriset och det tillkommer därför inte några extra kostnader. Jämfört med våra konkurrenter i Storbritannien är vår behandling också cirka 30 procent billigare.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

4. Trettio års erfarenhet och ett mycket kvalificerat medicinskt team

Castle Craig grundades av Peter och Dr Margaret Ann McCann som är två av Storbritanniens ledande experter inom beroendevård. De är fortfarande ytterst ansvariga för vården på Castle Craig. De grundade sitt första behandlingshem, Clouds House i England, 1983, och var även med och grundade European Addiction Treatment Agency i början av 1990-talet. Vår medicinskt ansvarige chef Professor Jonathan Chick  är en internationellt framstående alkoholforskare.

5. Varje patient är viktigt för oss – före, under och efter behandlingen

Våra kärnvärden är medkänsla, empati och omsorg. Personalen är engagerad i sitt arbete och bryr sig om sina patienter. Många har själva kämpat med ett eget beroende och har, efter att ha tillfrisknat och utbildat sig, återvänt till oss för att hjälpa andra. Efter tiden på Castle Craig genomför våra patienter sin eftervård på hemorten och bjuds sedan in till de årliga återträffarna.

6. Vi drivs på medicinsk grund

Vårt behandlingsteam leds av specialistläkare och vi har alltid en psykiater i tjänst. Castle Craig uppfyller högsta vårdnivå enligt American Society of Addiction Medicine, vilket är ett kvitto på att vår behandling är en ”medicinsk ledd avgiftning och slutenvårdsbehandling”.

7. Inspekteras av Skottlands hälsodepartement

Castle Craig lyder under regelverket som formuleras i  Healthcare Improvement Scotland. I Hälsodepartementets senaste inspektionsrapport fick Castle Craig betyget 6 (”utmärkt”) och 5 (”mycket bra”) inom samtliga tjänster. I den senaste Intertek International ISO 9001 Quality Standard Inspectionbeskrivs ledningen av sjukhuset som ”föredömlig”.

8. Godkänt av ledande försäkringsbolag

Tack vare vårt goda rykte, medicinska ledning och ISO ackreditering är Castle Craig godkänt av de flesta stora försäkringsbolag både i Storbritannien och internationellt för behandling av missbruksproblem.

9. Snabb inskrivning

Vi gör vårt bästa för att inskrivningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt och vi har inga väntetider. Vår växel är öppen dygnet runt, alla dagar om året. Vi förbereder vajre patients inskrivning genom att gå igenom den information som vi fått från den svenska sjukvården. När patienten anländer till Castle Craig görs också en fullständig medicinsk bedömning.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

10. Vi förnyar

År 1988 var Castle Craig det första behandlingshemmet som införde 12-stegsprogrammet i Skottland. 1999 var vi det första brittiska behandlingshem som införde professionell ackrediteringsstandard för samtliga terapeuter och 2008 var vi först med att erbjuda syrgasterapi för alla patienter. Vi följer forskningsutvecklingen, deltar och närvarar vid konferenser och bedriver egen forskning

11. Vi har nöjda patienter

Vi är stolta över våra utvärderingsresultat och publicerar dem på vår hemsida. I vår senaste utvärdering uppnådde vi över 90 procent på frågan om hur nöjda patienterna var med medicinska omvårdnad, enskilda samtal, abstinensbehandling och gruppterapi. Vi får också ofta samtal och brev från tidigare patienter som berättar om hur tacksamma de är över den vård som de fått hos oss.

12. Avskildhet, lugn och ro

Castle Craig ligger inbäddat i 20 hektar privat skogsmark, vilket ger avskildhet, lugn och ro. I det vackra landskapet vid den skotska gränsen får patienterna ett välkommet avbrott från omvärlden, trots att vi befinner oss på mindre än 40 minuter avstånd från Edinburghs internationella flygplats. De omgivande kullarna ger oss möjlighet till privat vattenförsörjning.